AHMET ALPER BABALIK

Kişisel Bilgiler
Birimi Orman Fakültesi
Dahili Tel. 211 39 87
E-mail alperbabalik@sdu.edu.tr

Öğrenim Bilgileri
Lisans İstanbu Üniv.Orman Fak.
Yüksek Lisans İstanbul Üniv.Fen Bil.Enst. - Orman Müh.Anabilim Dalı
Yüksek Lisans (2) -
Doktora SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Müh. ABD.

İlgi Alanlari Mera Yönetimi, Havza Yönetimi, Sel ve Çığ Kontrolü, Toprak ve Su Koruma

Diğer Yüksek Lisans Tezi : BABALIK, A. A., 2000. Isparta Yöresinde Arazi Kullanımına İlişkin Sorunlar (Senirkent Örneği), İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 71s., İstanbul

Doktora Tezi : BABALIK, A. A., 2008. Isparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki İlişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 164s., Isparta