ÖMERÜL FARUK ALTINTABAK

Dersler
Ders Adı:  
İTHALAT TEKNİĞİ UYGULAMA
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı

İthalat işlemlerinde gerekli olan belgelerin düzenlenmesi - Gümrük beyannamesi düzenlemesi uygulamaların sınıf ortamında en az 3 kapsamlı örnekle incelenmesi ile bilgisayar paket program kullanımına alt yapı hazırlanması, GTİP tesbiti ile ilgili uygulama çalışmaları,

Yöntem, Teknik ve Kullanılacak Araçlar
Sözlü anlatım , Gümrük Beyannamesi düzenlenmesi ile ilgili sınıf içi çalışma ,Öğrenci etkinlikleri, rastgele seçilen maddelere ait GTİP numarası bulması ile ilgili sınıf içi çalışması.

Derste İşlenecek Konular

1.Hafta

Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararının incelenmesi

2.Hafta

Yürürlükteki İthalat Yönetmeliğinin ayrıntılı incelenmesi,

3.Hafta

Yürürlükteki İthalat Yönetmeliğinin ayrıntılı incelenmesi

4.Hafta

Yürürlükteki ithalat tebliğlerinin incelenmesi,
5.Hafta Yürürlükteki ithalat tebliğlerinin incelenmesi,

6.Hafta

1. İthalat uygulama örneği ile ilgili belgelerin ( Kıymet bildirim formu- Gümrük beyannamesi - Devam formu) sınıf ortamında düzenlenmesi, kontrolü,

7.Hafta

1. İthalat uygulama örneğinin gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ile ilgili işlemlerin irdelenmesi,

8.Hafta

2. İthalat uygulama örneği ile ilgili belgelerin ( Kıymet bildirim formu- Gümrük beyannamesi - Devam formu) sınıf ortamında düzenlenmesi, kontrolü,

9.Hafta

2. İthalat uygulama örneğinin gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ile ilgili işlemlerin irdelenmesi,

10.Hafta

3. İthalat uygulama örneği ile ilgili belgelerin ( Kıymet bildirim formu- Gümrük beyannamesi - Devam formu) sınıf ortamında düzenlenmesi, kontrolü,

11.Hafta

3. İthalat uygulama örneğinin gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ile ilgili işlemlerin irdelenmesi,

12.Hafta

GTİP numaralarının tesbiti ile ilgili metotların anlatılması ve örneklerin açıklanması.
13.Hafta

GTİP numaralarının tesbiti ile ilgili sınıf içi çalışma

14.Hafta

Genel değerlendirme ve final sınavına hazırlık

Yararlanılacak Kaynaklar

Gümrük Yönetmeliği eki Gümrük beyannamesi kullanma talimatı.Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahmanesi, T.C. Resmi Gazete, Gümrük müsteşarlığı yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı yayınları.

Ders Adı:  
DIŞ TİCARET BELGELERİ ve UYGULAMA
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı

İthalat ve ihracat ile ilgili temel kavramların uygulamalı olarak incelenmesi, İthalat ve ihracatta kullanılan temel belgeler, Ödeme ve
tahsil şekillerini, İhracat Pazar araştırmasını ve dış ödemeler bilançosunu incelemek sureti ile diğer yarıyıllardaki mesleki derslerin temel bilgisini ve ithalat ihracat işlemlerinin düşünce mantığını öğrenciye vermek.


Yöntem, Teknik veKullanılacak Araçlar


Sözlü anlatım, öğrenci etkinlikleri ( Dış ticaret evraklarının sınf içinde doldurulması uygulaması) ,Bilgisayar destekli sunum .Derste İşlenecek Konular
1.Hafta

0.Giriş
0.1.Para Farklılığı
0.2.Hukuki Farklılık
0.3.Ekonomik Farklılık
0.4.Tüketici Alışkanlıklarındaki Farklılıklar
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

2.Hafta

1.İthalat ve İhracat Kavramları
1.1.İthalat ( Import )
1.2.İhracat ( Export )
1.3.İthalatın ve İhracatın Oluşumu
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

3.Hafta

2.Dış Ticarette Teslim Şekilleri
2.1. Incoterms 2000
2.2. Incoterms 2000 nin Amacı
2.2.1.Dış Ticarette Kullanılan Terimlerin Tekdüze Yorumunu Sağlamak
2.2.2.Ülkeden Ülkeye Farklı Uygulamaların ve Belirsizliklerin Önüne Geçmek
2.2.3.Ticari Hayatta Güvenlik Sağlamak
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

4.Hafta

2.3. Incoterms 2000 Uygulamaları
2.3.1. EXW ( Ex Works ) - Ticari İşletmede ( İşyerinde ) Teslim
2.3.2. FCA ( Free Carrier ) - Taşıyıcıya Teslim
2.3.3. FAS ( Free Alongside Ship ) - Gemi Doğrultusunda Teslim
2.3.4. FOB ( Free On Board ) - Gemi Bordasında Teslim
2.3.5. CFR ( Cost and Freight ) - Mal Bedeli ve Navlun
2.3.6. CIF ( Cost, Insurance and Freight ) - Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
2.3.7. CPT ( Freight Carriage Paid To ) - Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
5.Hafta

2.3.8. CIP ( Freight Carriage and Insurance Paid to ) - Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim
2.3.9. DAF ( Delivered At Frontier ) - Sınırda Teslim
2.3.10. DES ( Delivery Ex Ship ) - Gemide Teslim
2.3.11. DEQ ( Delivery Ex Quay ) - Rıhtımda Teslim
2.3.12. DDU ( Delivered Duty Unpaid ) - Gümrük Vergisi Ödenmemiş Teslim
2.3.13. DDP ( Delivered Duty Paid ) - Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslim
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

6.Hafta
3. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
3.1.Proforma Fatura ( Proforma Invoice )
3.2.Orjinal Fatura ( Original Invoice )
3.3.Konsolosluk Faturası ( Consular Invoice )
3.4.Navlun Faturası ( Freight Invoice )
3.5.Çeki Listesi - Koli Listesi ( Weight List - Coli List )
3.6.Analiz Raporu ( Analiysis Certificate )
3.7. Uzman Raporları ( Expert Certificate )
3.7.1. Halı Uzman Raporu
3.7.2. Hediyelik Eşya İhracatında Uzman Raporu
3.7.3. Lületaşı Pipo İhracatında Uzman Raporu
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

7.Hafta

3.8. Standart Sertifikası ( Standard Certificate )
3.9.Sağlık Sertifikaları ( Healty Certificate )
3.9.1.Hayvansal Ürünlerle İlgili Sağlık Sertifikaları
3.9.2. Bitki Orijin ve Sağlık Sertifikası ( Phytosanitary Certificate )
3.9.3.Helâl Belgesi ( Helâl Certificate )
3.9.4.Radyasyon Belgesi ( Radiation Certificate )
3.10. Menşe Şahadetnamesi ( Certificate of Origin )
3.11. A.TR. Dolaşım Belgesi ( A.TR Movement Certificate )
3.12. EUR. 1 Dolaşım Belgesi ( EUR. 1 Movement Certificate )
3.13. B / L - Konşimento ( Marine bill of lading, Bill of lading )
3.14. AWB - Havayolu Taşıma Senedi / Hava Konşimentosu ( Air-Waybill )
3.15. CMR - Kamyon Konşimentosu - ( CMR International Consignment Not)
3.16. Hamule Senedi ( CIM- Rail Consignment Note )
3.17.Sigorta Poliçesi ( Insurance Policy )
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

8.Hafta

4.Dış Ticarette Ödeme ve Tahsil Usulleri
4.1.Takas ( Exchange )
4.2. Kliring ( Clearing )
4.3.Serbest Dövizle Ödeme
4.3.1.Peşin Ödeme
4.3.2.Vesaik Mukabili Ödeme
4.3.3.Mal Mukabili Ödeme
4.3.4.Konsinye Satışlar
4.3.5.Kredili Ödeme
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

9.Hafta

4.3.6. Akreditifli Ödeme
4.3.6.1. Akreditifin Tanımı
4.3.6.2. Akreditifin Tarafları
4.3.6.2.1. Akreditif Amiri
4.3.6.2.2. Akreditif Bankası
4.3.6.2.3. Lehdar
4.3.6.2.4. Muhabir Banka
4.3.6.2.5.Teyit Bankası
4.3.6.2.6. Görevli Banka
4.3.6.2.7. Rambursman Bankası
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

10.Hafta

" 4.3.6.3. Akreditif Cinsleri
4.3.6.3.1. Gayri Kabili Rücu Akreditif
4.3.6.3.2. Kabili Rücu Akreditif
4.3.6.3.3. Teyitli Akreditif
4.3.6.3.4. Teyitsiz Akreditif
4.3.6.3.5. Devredilebilir Akreditif
4.3.6.3.6. Bölünebilir Akreditif
4.3.6.3.7. Peşin Ödemeli Akreditif
4.3.6.3.8. Yeşil Şartlı Akreditif
4.3.6.3.9.Yenilenen Akreditif
4.3.6.3.10. Teminat Akreditifi
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

11.Hafta

4.3.6.4. Akreditiflerin Açılması
4.3.6.5. Akreditiflerin Kullanılması
4.3.6.5.1. Sevk Evrakını Muhabir Bankaya Verme
4.3.6.5.2.Muhabir Bankanın Evrak İncelemesi
4.3.6.5.3. Akreditiflerde Bankaların Ödeme Sistemleri
4.3.6.5.3.1. Görüldüğünde Ödemeli Akreditifler
4.3.6.5.3.2. Ertelemeli Ödemeli Akreditifler
4.3.6.5.3.3. Poliçe Kabulü Yoluyla İfa Edilen Akreditifler 4.3.6.5.3.4. İştira Yoluyla İfa Edilen Akreditifler
4.3.6.5.4. Akreditif İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
4.3.6.5.5. Amir Bankanın Rambursmanı
4.3.6.5.6. Sevk Evraklarının Amire Verilmesi
4.3.6.5.7. Özel haller
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

12.Hafta


5. İhracat Pazar Araştırmas
5.1. Pazar Araştırması
5.1.1. Araştırma Konususun Tespiti
5.1.2. Araştırma Planı Yapmak
5.1.3. Çeşitli Kaynaklardan Bilgi Toplama
5.1.4. Bilgilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
5.1.5. Rapor Yazmak
5.2.Pazar Potansiyelinin Tespiti
5.2.1. İlgili Ülkenin Ticari Mevzuat
5.2.2. İlgili Ülkenin İthalat Mevzuatı
5.2.2.1. Gümrük Tarifeleri ve Kotalar
5.2.2.2. Ülke İçinde Alınan Vergiler
5.2.2.3. Miktar ve Döviz Kısıtlamaları
5.2.2.4. Sağlık Mevzuatı
5.2.2.5. Politik faktörler
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

13.Hafta

5.3.Pazarın Yapısı
5.3.1. İthalat
5.3.2. Tüketim
5.4.Talebi Etkileyen Faktörler
5.4.1. Ekonomik Faktörler
5.4.2. İklim ve Coğrafi Konum
5.4.3. Sosyal ve Kültürel Faktörler
5.4.4. Rekabet
5.4.5. Fiyatlar
5.5. Malda Aranan Özellikler
5.5.1. Renk
5.5.2. Tat ve Koku
5.5.3. Boyut
5.5.4. Stil ve Şekil
5.5.5. Kullanılan Materyal
5.5.6. Performans
5.5.7. Teknik özellikler
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

14.Hafta

5.5.8. Ambalaj
5.5.8.1. Koruyuculuk Fonksiyonu
5.5.8.2. Bilgi verme fonksiyonu
5.5.8.3. Tanıtım Fonksiyonu
5.5.8.4. Satın Alma Alışkanlıkları Fonksiyonu

6. Dış Ödemeler Bilânçosu
İLGİLİ KONU UYGULAMASI

Yararlanılacak Kaynaklar

Basılmamış Ders notları ve ekindeki sınıf içi uygulamasında kullanılacak dokümanlar, Incoterms 2000, Miletlerarası Ticaret odası yayınları, T.C. Resmi Gazete, Gümrük müsteşarlığı yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı yayınları

Ders Adı:  
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı

Öğrencinin merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak

Yöntem, Teknik ve Kullanılacak Araçlar

Öğrenci etkinlikleri

Derste İşlenecek Konular
1.Hafta Dersle ilgili genel açıklamalar ve araştırma yöntemi hakkında genel bilgiler
2.Hafta Araştırma konusunun belirlenmesi
3.Hafta Araştırma konusu ile ilgili planların incelenmesi
4.Hafta Araştırma konusu ile ilgili kaynakların incelenmesi
5.Hafta Araştırma konusu ile ilgili kaynakların incelenmesi
6.Hafta Öğrencinin araştırdığı konu ile ilgili sunum yapması
7.Hafta Öğrencinin araştırdığı konu ile ilgili sunum yapması
8.Hafta Öğrencinin araştırdığı konu ile ilgili sunum yapması
9.Hafta Öğrencinin araştırdığı konu ile ilgili sunum yapması
10.Hafta Öğrencinin araştırdığı konu ile ilgili sunum yapması
11.Hafta Öğrencinin araştırdığı konu ile ilgili sunum yapması
12.Hafta Öğrencinin araştırdığı konu ile ilgili sunum yapması
13.Hafta Öğrencinin araştırdığı konu ile ilgili sunum yapması
14.Hafta Genel değerlendirmeler
Yararlanılacak Kaynaklar

Ders Adı:  
GÜMRÜK MEVZUATI VE İŞLEMLERİ
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı

4458 sayılı Gümrük kanununun ve Gümrük yönetmeliğinin incelenmesi sureti ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kuralları ile ilgili uygulamaların kavratılması.

Yöntem, Teknik ve Kullanılacak Araçlar

Sözlü anlatım, öğrenci etkinlikleri.Derste İşlenecek Konular
1.Hafta 4458 sayılı Gümrük Kanunun incelenmesi ( 1.md- 30 md. arası)
2.Hafta 4458 sayılı Gümrük Kanunun incelenmesi ( 31.md- 70 md. arası)
3.Hafta 4458 sayılı Gümrük Kanunun incelenmesi ( 181.md- 247 md. arası)

4.Hafta Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 1.md- 34 md. arası),
Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar- Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler-Eşyanın Menşei

5.Hafta Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 35.md- 63 md. arası)Eşyanın Gümrük Kıymeti- Eşyanın Ağırlığı ve Kapları- Taşıtların Kontrolü- Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi

6.Hafta Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 64.md- 72 md. arası)
Eşyanın Gümrüğe Sunulması- Özet Beyan ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması- Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış

7.Hafta Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 73.md- 102 md. arası)
Eşyanın Geçici Depolanması- Geçici depolama yerlerine alınmayacak eşya- Yolcu beraberi eşya ambarı- Eşyanın re’sen imhası

8.Hafta Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 112.md- 134 md. arası)
Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması- Yazılı Beyanlar- Beyannameye eklenecek belgeler- İthal eşyasına ait kıymet bildirim

9.Hafta Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 145.md- 168 md. arası)
Serbest dolaşıma giriş rejiminde beyan - İhracat rejiminde beyan - Gümrük antrepo rejiminde beyan -Sözlü beyan

10.Hafta Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 181.md- 193 md. arası),
Muayene- Muayene edilmeyecek eşya- Ayniyet tespiti

11.Hafta Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 350.md- 470 md. arası)
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri- Gümrük Antrepo Rejimi- Dahilde İşleme Rejim

12.Hafta Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 471.md- 573 md. arası)
Hariçte İşleme Rejimi- İhracat Rejimi-Serbest Bölgeler - Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna

13.Hafta Gümrük Yönetmeliğinin incelenmesi ( 471.md- 573 md. arası)
Hariçte İşleme Rejimi- İhracat Rejimi-Serbest Bölgeler - Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna

14.Hafta Öğrencilerin hazırladığı örneklerin sınıf içinde kontrolü ve tartışılması,
Yararlanılacak Kaynaklar

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ,Gümrük Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, Gümrük Müsteşarlığı yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı yayınları

Ders Adı:  
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - İŞLETME
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri İle İlgili Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış ticarette Ödeme Şekilleri, Gümrükleme, Kambiyo Mevzuatı hakkında bilgi vermek
"Yöntem, Teknik ve
Kullanılacak Araçlar " Sözlü anlatım, Öğrenci etkinlikleri,Görsel sunum , Bilgisayar destekli sunum
Derste İşlenecek Konular
1.Hafta "0.Giriş
0.1.Para Farklılığı
0.2.Hukuki Farklılık
0.3.Ekonomik Farklılık
0.4.Tüketici Alışkanlıklarındaki Farklılıklar
0.5.Dış Ticarete Gerek Duyulmasının Sebepleri
0.6.Dış Ticaret Konusundaki Görüşler
0.6.1.Merkantilist Görüş
0.6.2.Fizyokrat Görüş
0.6.3.Klasik Dış Ticaret Teorisi
0.6.3.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi
0.6.3.2.Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
"
2.Hafta " 0.6.4.Dış Ticaret Politikaları
0.6.4.1. Hükümetlerin Dış Ticarete Müdahale Nedenleri
0.6.4.2.Dış Ticarete Ekonomik Dışı Nedenlerle Müdahale
0.6.4.3.Dış Ticarete Müdahale Araçları
0.7.İki Taraflı Ticaret Anlaşmaları
0.7.1.Uluslararası ticaretin Serbestleştirilmesi
0.7.2.Bölgeler Düzeyinde Ticaretin Serbestleşmesi
0.7.3.Serbest Ticaret Bölgesi

1.İthalat ve İhracat Kavramları
1.1.İthalat ( Import )
1.2.İhracat ( Export )
1.3.İthalatın ve İhracatın Oluşumu
"
3.Hafta " 2.Dış Ticarette Teslim Şekilleri
2.1. Incoterms 2000
2.2. Incoterms 2000 nin Amacı
2.2.1.Dış Ticarette Kullanılan Terimlerin Tekdüze Yorumunu Sağlamak
2.2.2.Ülkeden Ülkeye Farklı Uygulamaların ve Belirsizliklerin Önüne Geçmek
2.2.3.Ticari Hayatta Güvenlik Sağlamak
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
4.Hafta " 2.3. Incoterms 2000 Uygulamaları
2.3.1. EXW ( Ex Works ) - Ticari İşletmede ( İşyerinde ) Teslim
2.3.2. FCA ( Free Carrier ) - Taşıyıcıya Teslim
2.3.3. FAS ( Free Alongside Ship ) - Gemi Doğrultusunda Teslim
2.3.4. FOB ( Free On Board ) - Gemi Bordasında Teslim
2.3.5. CFR ( Cost and Freight ) - Mal Bedeli ve Navlun
2.3.6. CIF ( Cost, Insurance and Freight ) - Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
2.3.7. CPT ( Freight Carriage Paid To ) - Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
5.Hafta " 2.3.8. CIP ( Freight Carriage and Insurance Paid to ) - Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim
2.3.9. DAF ( Delivered At Frontier ) - Sınırda Teslim
2.3.10. DES ( Delivery Ex Ship ) - Gemide Teslim
2.3.11. DEQ ( Delivery Ex Quay ) - Rıhtımda Teslim
2.3.12. DDU ( Delivered Duty Unpaid ) - Gümrük Vergisi Ödenmemiş Teslim
2.3.13. DDP ( Delivered Duty Paid ) - Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslim
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
6.Hafta "3. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
3.1.Proforma Fatura ( Proforma Invoice )
3.2.Orjinal Fatura ( Original Invoice )
3.3.Konsolosluk Faturası ( Consular Invoice )
3.4.Navlun Faturası ( Freight Invoice )
3.5.Çeki Listesi - Koli Listesi ( Weight List - Coli List )
3.6.Analiz Raporu ( Analiysis Certificate )
3.7. Uzman Raporları ( Expert Certificate )
3.7.1. Halı Uzman Raporu
3.7.2. Hediyelik Eşya İhracatında Uzman Raporu
3.7.3. Lületaşı Pipo İhracatında Uzman Raporu
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
7.Hafta " 3.8. Standart Sertifikası ( Standard Certificate )
3.9.Sağlık Sertifikaları ( Healty Certificate )
3.9.1.Hayvansal Ürünlerle İlgili Sağlık Sertifikaları
3.9.2. Bitki Orijin ve Sağlık Sertifikası ( Phytosanitary Certificate )
3.9.3.Helâl Belgesi ( Helâl Certificate )
3.9.4.Radyasyon Belgesi ( Radiation Certificate )
3.10. Menşe Şahadetnamesi ( Certificate of Origin )
3.11. A.TR. Dolaşım Belgesi ( A.TR Movement Certificate )
3.12. EUR. 1 Dolaşım Belgesi ( EUR. 1 Movement Certificate )
3.13. B / L - Konşimento ( Marine bill of lading, Bill of lading )
3.14. AWB - Havayolu Taşıma Senedi / Hava Konşimentosu ( Air-Waybill )
3.15. CMR - Kamyon Konşimentosu - ( CMR International Consignment Not)
3.16. Hamule Senedi ( CIM- Rail Consignment Note )
3.17.Sigorta Poliçesi ( Insurance Policy )
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
8.Hafta "4.Dış Ticarette Ödeme ve Tahsil Usulleri
4.1.Takas ( Exchange )
4.2. Kliring ( Clearing )
4.3.Serbest Dövizle Ödeme
4.3.1.Peşin Ödeme
4.3.2.Vesaik Mukabili Ödeme
4.3.3.Mal Mukabili Ödeme
4.3.4.Konsinye Satışlar
4.3.5.Kredili Ödeme
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
9.Hafta " 4.3.6. Akreditifli Ödeme
4.3.6.1. Akreditifin Tanımı
4.3.6.2. Akreditifin Tarafları
4.3.6.2.1. Akreditif Amiri
4.3.6.2.2. Akreditif Bankası
4.3.6.2.3. Lehdar
4.3.6.2.4. Muhabir Banka
4.3.6.2.5.Teyit Bankası
4.3.6.2.6. Görevli Banka
4.3.6.2.7. Rambursman Bankası
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
10.Hafta " 4.3.6.3. Akreditif Cinsleri
4.3.6.3.1. Gayri Kabili Rücu Akreditif
4.3.6.3.2. Kabili Rücu Akreditif
4.3.6.3.3. Teyitli Akreditif
4.3.6.3.4. Teyitsiz Akreditif
4.3.6.3.5. Devredilebilir Akreditif
4.3.6.3.6. Bölünebilir Akreditif
4.3.6.3.7. Peşin Ödemeli Akreditif
4.3.6.3.8. Yeşil Şartlı Akreditif
4.3.6.3.9.Yenilenen Akreditif
4.3.6.3.10. Teminat Akreditifi
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
11.Hafta " 4.3.6.4. Akreditiflerin Açılması
4.3.6.5. Akreditiflerin Kullanılması
4.3.6.5.1. Sevk Evrakını Muhabir Bankaya Verme
4.3.6.5.2.Muhabir Bankanın Evrak İncelemesi
4.3.6.5.3. Akreditiflerde Bankaların Ödeme Sistemleri
4.3.6.5.3.1. Görüldüğünde Ödemeli Akreditifler
4.3.6.5.3.2. Ertelemeli Ödemeli Akreditifler
4.3.6.5.3.3. Poliçe Kabulü Yoluyla İfa Edilen Akreditifler 4.3.6.5.3.4. İştira Yoluyla İfa Edilen Akreditifler
4.3.6.5.4. Akreditif İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
4.3.6.5.5. Amir Bankanın Rambursmanı
4.3.6.5.6. Sevk Evraklarının Amire Verilmesi
4.3.6.5.7. Özel haller

İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
12.Hafta "5. İhracat Pazar Araştırması
5.1. Pazar Araştırması
5.1.1. Araştırma Konususun Tespiti
5.1.2. Araştırma Planı Yapmak
5.1.3. Çeşitli Kaynaklardan Bilgi Toplama
5.1.4. Bilgilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
5.1.5. Rapor Yazmak
5.2.Pazar Potansiyelinin Tespiti
5.2.1. İlgili Ülkenin Ticari Mevzuat
5.2.2. İlgili Ülkenin İthalat Mevzuatı
5.2.2.1. Gümrük Tarifeleri ve Kotalar
5.2.2.2. Ülke İçinde Alınan Vergiler
5.2.2.3. Miktar ve Döviz Kısıtlamaları
5.2.2.4. Sağlık Mevzuatı
5.2.2.5. Politik faktörler
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
13.Hafta " 5.3.Pazarın Yapısı
5.3.1. İthalat
5.3.2. Tüketim
5.4.Talebi Etkileyen Faktörler
5.4.1. Ekonomik Faktörler
5.4.2. İklim ve Coğrafi Konum
5.4.3. Sosyal ve Kültürel Faktörler
5.4.4. Rekabet
5.4.5. Fiyatlar
5.5. Malda Aranan Özellikler
5.5.1. Renk
5.5.2. Tat ve Koku
5.5.3. Boyut
5.5.4. Stil ve Şekil
5.5.5. Kullanılan Materyal
5.5.6. Performans
5.5.7. Teknik özellikler
5.5.8. Ambalaj
5.5.8.1. Koruyuculuk Fonksiyonu
5.5.8.2. Bilgi verme fonksiyonu
5.5.8.3. Tanıtım Fonksiyonu
5.5.8.4. Satın Alma Alışkanlıkları Fonksiyonu
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
14.Hafta "6. Dış Ödemeler Bilânçosu

7. Türk Kambiyo Sistemi
7.1.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1930 Tarihli 1567 sayılı Kanun
7.2.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
Yararlanılacak Kaynaklar Basılmamış Ders notları, Incoterms 2000, Miletlerarası Ticaret odası yayınları, T.C. Resmi Gazete , Gümrük Müsteşarlığı yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı yayınları

Ders Adı:  
BİLGİSAYARLI İTHALAT İHRACAT MEVZUATI
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı Türkiye’deki mevcut İthalat ve İhracat uygulamalarına esas olan İhracat Rejimi ve İthalat rejimlerinin dersin anlatıldığı dönemdeki güncel uygulamalarının öğrenciye teorik olarak verilmesi. İthalat ve ihracat işlemlerinin Türkiye gümrüklerinde uygulanan EDİ sistemine uygun paket program kullanılarak bilgisayar laboratuarında uygulama yapılması ile mezuniyet sonrası işe adaptasyonda kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.
"Yöntem, Teknik ve
Kullanılacak Araçlar " Sözlü anlatım,Görsel sunum, Bilgisayar laboratuarında paket program üzerinde uygulama
Derste İşlenecek Konular
1.Hafta "Yürürlükte olan İhracat Yönetmeliğinin ayrıntılı incelenmesi,
İhracat Şekilleri ve uygulama esasları.
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa giriş.
"
2.Hafta "İhracı Ön izne bağlı mallar listesinin incelenmesi,
İhracı yasak Mallar listesinin incelenmesi,
İhracı kayda bağlı mallar listesinin incelenmesi.
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi.
"
3.Hafta "Transit Ticarete ilişkin Tebliğin incelenmesi
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi.
"
4.Hafta "Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğin incelenmesi,
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi.
"
5.Hafta "Takas ve Bağlı Muamele Tebliğinin incelenmesi,
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi.
"
6.Hafta "Ticari kiralama yolu ile Yapılacak ihracata ilişkin tebliğin incelenmesi,
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi.
"
7.Hafta "Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Tebliğinin İncelenmesi
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programda İhracat Beyannamesi uyg
"
8.Hafta "Dış Ticaret Sermaye Şirketleri statüsüne ilşkin tebliğin incelenmesi
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
"
9.Hafta "İhracatta kota ve tarife kontenjan yönetmeliği incelenmesi
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
"
10.Hafta "İthalatta kota ve tarife kontenjan yönetmeliği incelenmesi
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
"
11.Hafta "Dahilde İşleme Rejimi Kararının incelenmesi,
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
"
12.Hafta "Dahilde İşleme Rejimi Yönetmelik ve tebliğlerinin incelenmesi,
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
"
13.Hafta "Dahilde İşleme tedbirlerinin incelenmesi,
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi.
"
14.Hafta "İhracat sayılan satış ve teslimler,
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programda İthalat beyannamesi uyg.
"
Yararlanılacak Kaynaklar T.C. Resmi Gazete , Gümrük Müsteşarlığı yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı yayınları , Bilgisayar paket programı.

Ders Adı:  
KAMBİYO İŞLEMLERİ
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı "Türk Kambiyo Mevzuatının dersin verildiği tarihlerdeki güncel hali ile piyasadaki uygulamaya yönelik olarak ayrıntılı olarak incelenmesi

"
"Yöntem, Teknik ve
Kullanılacak Araçlar " "Sözlü anlatım,Öğrenci etkinlikleri, Bilgisayar destekli sunum.
"
Derste İşlenecek Konular
1.Hafta Türk parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanunun incelenmesi
2.Hafta Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararın incelenmesi
3.Hafta Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararın incelenmesi
4.Hafta Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararın incelenmesi
5.Hafta Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin Yetkili müesseseler ile ilgili tebliğin incelenmesi
6.Hafta Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin Yetkili müesseseler ile ilgili tebliğin incelenmesi
7.Hafta TCMB sının 1-M sayılı genelgesinin ihracata ilişkin hükümlerinin incelenmesi
8.Hafta TCMB sının 1-M sayılı genelgesinin ihracata ilişkin hükümlerinin incelenmesi
9.Hafta TCMB sının 1-M sayılı genelgesinin ithalata ilişkin hükümlerinin incelenmesi
10.Hafta TCMB sının 1-M sayılı genelgesinin ithalata ilişkin hükümlerinin incelenmesi
11.Hafta "
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun incelenmesi

"
12.Hafta 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun incelenmesi
13.Hafta 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun incelenmesi
14.Hafta 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun incelenmesi
Yararlanılacak Kaynaklar 1567 sayılı kanun, 32 sayılı karar ve değişiklikleri, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu, T.C. Resmi Gazete, Gümrük müsteşarlığı yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı yayınları

Ders Adı:  
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - İŞLETME
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Kavramları, Kaynakları ve Uygulama Alanı, Bireysel İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi,Toplu iş hukuku
"Yöntem, Teknik ve
Kullanılacak Araçlar " " Sözlü anlatım, Öğrenci etkinlikleri, Bilgisayar destekli sunum.

"
Derste İşlenecek Konular
1.Hafta "0.GİRİŞ
0.1. İş Hukukunun Temel Nitelikleri
0.2. İş Hukukuna Hâkim Olan İlkeler
0.2.1. İşçinin Korunması ve İşçiye Yardım İlkesi
0.2.2. İşçinin Koruması ve İşçiye Yardım İlkesinin Ülke Ekonomisi ile Uyumlu Hale Getirilmesi
0.2.3. İşçinin Kişiliğinin Korunması İlkesi
0.2.4. Eşit Davranma İlkesi
0.3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları

1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU
1.1. Amaç ve Kapsam
1.2. İş Kanunun Uygulanması
1.2.1. İşyerini Bildirme Yükümlülüğü
1.2.2. Uygulamanın Başlangıcı
1.2.2.1 İşe Giriş ve Çıkışların Bildirilmesi
1.2.3. İşçi Özlük Dosyası
1.2.4. İstisnalar ( İş Kanunun Uygulanmayacağı İşler )
1.2.5. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman işleri
1.2.6. Sürekli ve Süreksiz İşler
"
2.Hafta " 1.3. İş Hukukunun Temel Kavramları
1.3.1. İşçi Kavramı
1.3.2. İşveren Kavramı
1.3.3. İşveren Vekili Kavramı
1.3.4. Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi
1.3.5. İşyeri Kavramı
1.4. İş Sözleşmesi ve Çeşitleri
1.4.1. İş Sözleşmesinin Şartları
1.4.2. İş Sözleşmesinin Meydana Gelmesi
1.4.2.1. İş Sözleşmesinde Ehliyet
1.4.2.2. Sözleşme Türü ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestîsi
1.4.2.3. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
1.4.2.4. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımın Sınırları
1.4.2.5. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi
1.4.2.6. Çağrı Üzerine Çalışma
1.4.2.7. Yazılı Sözleşme ve Sözleşmenin Şekli
1.4.3. Deneme Süreli İş sözleşmesi
1.4.4. Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri
1.4.5. İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü
"
3.Hafta " 1.4.6. İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
1.4.6.1. İşçinin Borçları
1.4.6.2. İş Sözleşmesinin Bildirimsiz Sona Ermesi
1.4.6.3. İş sözleşmesinin Bildirim ile Sona Erdirilmesi
1.4.7. Süreli Fesih
1.4.7.1. Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması.
1.4.7.2. Sözleşmenin Feshinde Usul
1.4.7.3. Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü
1.4.7.4. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
1.4.7.5. Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi
1.4.7.6. Yeni İşverenin Sorumluluğu
1.4.8. Yeni İş Arama İzni
1.4.9. Süresiz Fesih Bildirimi
1.4.9.1. İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı ( 4857 / 24 )
1.4.9.2. İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı ( 4857 / 25 )
1.4.9.3. Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi
1.4.10. Çalışma Belgesi
1.4.11. Toplu İşçi Çıkarma
1.4.12. Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu
1.4.13. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma
"
4.Hafta "1.5. Kıdem Tazminatı ( 1475 / 14 )
1.6. Ücret
1.6.1. Ücret ve Ücretin Ödenmesi
1.6.2. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi
1.6.3. Ücretin Gününde Ödenmemesi
1.6.4. Ücretin Saklı Kısmı
1.6.5. Hakkedişlerden Ücret Kesme Yükümlülüğü
1.6.6. Ücret Hesap Pusulası
1.6.7. Ücret Kesme Cezası
1.7. Asgari Ücret
1.7.1. Ücret Şekilleri
1.7.2. Fazla Çalışma Ücreti
1.7.3. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma
1.7.4. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma
1.7.5. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma
1.7.6. Hafta Tatili Ücreti
1.7.7. Genel Tatil Ücreti
"
5.Hafta "1.8. Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri
1.8.1. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi
1.8.2. Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller
1.8.3. Yıllık Ücretli İznin Uygulanması
1.8.4. Yıllık İzin Ücreti
1.8.5. İzinde Çalışma Yasağı
1.8.6. Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti
1.8.7. İzinlere İlişkin Düzenlemeler
1.8.8. Sigorta Primleri
1.8.9. Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller
1.9. İşin Düzenlenmesi
1.9.1. Çalışma Süresi
1.9.2. Telafi Çalışması
1.9.3. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
1.9.4. Çalışma Süresinden Sayılan Haller
1.9.5. Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri
1.9.6. Ara Dinlenmesi
1.9.7. Gece Süresi ve Gece Çalışmaları
1.9.8. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
1.10. Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı
1.10.1. Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı
1.10.2. Gece Çalıştırma Yasağı
1.10.3. Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni
"
6.Hafta "1.11. İş Sağlığı ve Güvenliği
1.11.1. İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri
1.11.2. Sağlık ve Güvenlik Tüzük ve Yönetmelikleri
1.11.3. İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması
1.11.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
1.11.5. İşyeri Hekimleri
1.11.6. İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar
1.11.7. İşçilerin Hakları
1.12. İçki veya Uyuşturucu Kullanma Yasağı
1.13. Ağır ve Tehlikeli İşler
1.13.1. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor
1.13.2. Onsekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor
1.14. Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
1.14.1. Devletin Yetkisi - Yetkili Makam ve Memurlar
1.14.2. Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler
1.14.3. İşçi ve İşverenin Sorumluluğu

"
7.Hafta "2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
2.1. Amaç
2.2. Sigortalı Sayılanlar.
2.3. Sigortalı Sayılmayanlar
2.4. Tanımlar
2.5. Sigortalılığın Başlangıcı ve Mecburi Oluşu
2.6. İşyerinin Bildirilmesi
2.7. İşe Giriş ile İlgili Bildirgele
2.7.1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
2.7.2. Dizi Pusulası
2.7.3. Sigortalı Bildirim Belgesi
"
8.Hafta "2.8. Sigorta Kolları
2.8.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
2.8.1.1. Sağlık Yardımlarının Tarifi ve Süresi
2.8.1.2. Geçici İş Göremezlik Ödeneği
2.8.1.3. Sürekli İş Göremezlik Hali ve Sürekli İş Göremezlik Geliri
2.8.1.4. Eş ve Çocuklara Gelir Bağlanması
2.8.1.5. Ana Babaya Gelir Bağlanması
2.8.1.6. Sigortalının Kontrol Muayenesi
2.8.1.7. İş Kazasını ve Meslek Hastalığını Bildirme
2.8.1.8. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranları
2.8.2. Hastalık Sigortası
2.8.2.1. Hastalık Sigortasından Sağlanan Yardımlar
2.8.2.3. Eş ve Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması
2.8.2.4. Ana ve Babaya Sağlık Yardımı Yapılması
2.8.2.5. Gelir ve Aylık Alanlar ile Aile Bireylerine Sağlık Yardımı Yapılması
2.8.2.6. Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi
2.8.2.7. Geçici İş Göremezlik Ödeneği
2.8.2.8. Sigortalı için Vizite Kâğıdı
2.8.2.9. Eş ve Çocuklara ait Vizite Kâğıdı
2.8.2.10.Sağlık Belgesi ( 6 Aylık Vizite Kâğıdı )
2.8.2.11.Hastalık Sigortası Prim Oranları
"
9.Hafta "2.8.3. Analık Sigortası
2.8.3.1. Analık Sigortasından Sağlanan Yardımlar
2.8.3.2. Gebelik Halinde Muayene ve Tedavi
2.8.3.3. Doğum Yardımı
2.8.3.4. Emzirme Yardımı
2.8.3.5. Geçici İş Göremezlik Ödeneği
2.8.3.6. Analık Sigortasından Yararlanma Şartları
2.8.3.7. Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi
2.8.3.8. Analık Sigortası Prim Oranları
"
10.Hafta "2.8.4. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası
2.8.4.1. Malullük Sigortası
2.8.4.2. Kimler Malul Sayılır
2.8.4.3. Malullük Aylığından Yararlanma Şartları
2.8.4.4. Malullük Aylığının Hesaplanması
2.8.4.5. Aylığın Başlangıcı ve Kontrol Muayenesi
2.8.4.6. Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Başlaması
"
11.Hafta "2.8.5. Yaşlılık Sigortası
2.8.5.1. Sağlanan Yardımlar
2.8.5.2. Yaşlılık Aylığının Hesaplanması
2.8.5.3. Yaşlılık Aylığı Alanların Yeniden Çalışmaları
2.8.5.4. Yaşlılık Aylığında Özel Haller
2.8.5.4.1. Askerlik Borçlanması
2.8.5.4.2. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
2.8.5.5. Toptan Ödeme Yapılması
"
12.Hafta "2.8.6. Ölüm Sigortası
2.8.6.1. Sağlanan Yardımlar
2.8.6.2. Aylık Bağlama Şartları
2.8.6.3. Ölüm Aylığının Hesaplanması
2.8.6.4. Ölüm Sigortasından Eş ve Çocuklara Aylık Bağlanması
2.8.6.5. Ölüm Sigortasından Ana Babaya Aylık Bağlanması
2.8.6.6. Toptan Ödeme Yapılması
2.8.6.7. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primleri
2.9. Prime Esas Ücretler
2.9.1. Günlük Kazanç Sınırları
2.9.2. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Primlerin Ödenmesi

2.10.İsteğe Bağlı Sigorta

2.11. 2829 Sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun
"
13.Hafta "3. 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
3.1. İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı
3.2. Tanımlar
3.3. Genel Hükümler
3.4. İşsizlik Sigortası ve Sağlık Sigortası Primleri
3.5. İşsizlik Ödeneğinin Miktarı ve Ödeme Süreleri
3.6. İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Şartları
3.7. İşsizlik Ödeneğinde Hak Düşürücü Nedenler
3.8. İdari Para Cezaları ve İtirazlar"
14.Hafta 2821 ve 2822 sayılı kanunlar hakkında bilgi verilmesi
Yararlanılacak Kaynaklar 4857 sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4447 sayılı İşzizlik Sigortası Kanunu ,Uygulama evrakları ,ÇELİK,N.,İşhukuku dersleri, İstanbul,1972- ÇELİK.H., İş ve sosyal gtüvenlik hukuku,Trabzon.2005- BİLGİLİ,Ö, Sosyal güvenlik kılavuzu, İzmir,2006

Ders Adı:  
İHRACAT TEKNİĞİ UYGULAMA
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı İhracat sırasında gereken belgelerin ve gümrük beyannamesi düzenlemesi uygulamaların sınıf ortamında en az 3 kapsamlı örnekle incelenmesi ile bilgisayar paket program kullanımına alt yapı hazırlanması
"Yöntem, Teknik ve
Kullanılacak Araçlar " "
Sözlü anlatım, Öğrenci etkinlikleri.

"
Derste İşlenecek Konular
1.Hafta Yürürlükteki İhracat Rejimi Kararının incelenmesi
2.Hafta Yürürlükteki İhracat Yönetmeliğinin incelenmesi,
3.Hafta Özellik arz eden ihracat şekillerinin örneklerle incelenmesi,
4.Hafta Özellik arz eden ihracat şekillerinin örneklerle incelenmesi,
5.Hafta 1. İhracat uygulama örneğinin uygulama metodunun anlatılması ve sınıf içinde uygulanması,
6.Hafta 1. İhracat uygulama örneği ile ilgili belgelerin ( Gümrük beyannamesi - Devam formu ) sınıf ortamında düzenlenmesi
7.Hafta 1. İhracat uygulama örneğinin sınıf içinde kontrolü ve tartışma,
8.Hafta 2. İhracat uygulama örneğinin uygulama metodunun anlatılması ve sınıf içinde uygulanması,
9.Hafta 2. İhracat uygulama örneği ile ilgili belgelerin ( Gümrük beyannamesi - Devam formu ) sınıf ortamında düzenlenmesi
10.Hafta 2. İhracat uygulama örneğinin sınıf içinde kontrolü ve tartışma,
11.Hafta 3. İhracat uygulama örneğinin uygulama metodunun anlatılması ve sınıf içinde uygulanması,
12.Hafta 3. İhracat uygulama örneği ile ilgili belgelerin ( Gümrük beyannamesi - Devam formu ) sınıf ortamında düzenlenmesi
13.Hafta 3. İhracat uygulama örneğinin sınıf içinde kontrolü ve tartışma,
14.Hafta Genel değerlendirme ve final sınavına hazırlık.
Yararlanılacak Kaynaklar Gümrük Yönetmeliği, Gümrük beyannamesi kullanma talimatı, T.C. Resmi Gazete, Gümrük müsteşarlığı yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı yayınları

Ders Adı:  
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ - MUHASEBE
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri İle İlgili Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış ticarette Ödeme Şekilleri, Gümrükleme, Kambiyo Mevzuatı hakkında bilgi vermek
"Yöntem, Teknik ve
Kullanılacak Araçlar " Sözlü anlatım, Öğrenci etkinlikleri,Görsel sunum , Bilgisayar destekli sunum
Derste İşlenecek Konular
1.Hafta "0.Giriş
0.1.Para Farklılığı
0.2.Hukuki Farklılık
0.3.Ekonomik Farklılık
0.4.Tüketici Alışkanlıklarındaki Farklılıklar
0.5.Dış Ticarete Gerek Duyulmasının Sebepleri
0.6.Dış Ticaret Konusundaki Görüşler
0.6.1.Merkantilist Görüş
0.6.2.Fizyokrat Görüş
0.6.3.Klasik Dış Ticaret Teorisi
0.6.3.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi
0.6.3.2.Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
"
2.Hafta " 0.6.4.Dış Ticaret Politikaları
0.6.4.1. Hükümetlerin Dış Ticarete Müdahale Nedenleri
0.6.4.2.Dış Ticarete Ekonomik Dışı Nedenlerle Müdahale
0.6.4.3.Dış Ticarete Müdahale Araçları
0.7.İki Taraflı Ticaret Anlaşmaları
0.7.1.Uluslararası ticaretin Serbestleştirilmesi
0.7.2.Bölgeler Düzeyinde Ticaretin Serbestleşmesi
0.7.3.Serbest Ticaret Bölgesi
1.İthalat ve İhracat Kavramları
1.1.İthalat ( Import )
1.2.İhracat ( Export )
1.3.İthalatın ve İhracatın Oluşumu
"
3.Hafta " 2.Dış Ticarette Teslim Şekilleri
2.1. Incoterms 2000
2.2. Incoterms 2000 nin Amacı
2.2.1.Dış Ticarette Kullanılan Terimlerin Tekdüze Yorumunu Sağlamak
2.2.2.Ülkeden Ülkeye Farklı Uygulamaların ve Belirsizliklerin Önüne Geçmek
2.2.3.Ticari Hayatta Güvenlik Sağlamak
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
4.Hafta " 2.3. Incoterms 2000 Uygulamaları
2.3.1. EXW ( Ex Works ) - Ticari İşletmede ( İşyerinde ) Teslim
2.3.2. FCA ( Free Carrier ) - Taşıyıcıya Teslim
2.3.3. FAS ( Free Alongside Ship ) - Gemi Doğrultusunda Teslim
2.3.4. FOB ( Free On Board ) - Gemi Bordasında Teslim
2.3.5. CFR ( Cost and Freight ) - Mal Bedeli ve Navlun
2.3.6. CIF ( Cost, Insurance and Freight ) - Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
2.3.7. CPT ( Freight Carriage Paid To ) - Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
5.Hafta " 2.3.8. CIP ( Freight Carriage and Insurance Paid to ) - Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim
2.3.9. DAF ( Delivered At Frontier ) - Sınırda Teslim
2.3.10. DES ( Delivery Ex Ship ) - Gemide Teslim
2.3.11. DEQ ( Delivery Ex Quay ) - Rıhtımda Teslim
2.3.12. DDU ( Delivered Duty Unpaid ) - Gümrük Vergisi Ödenmemiş Teslim
2.3.13. DDP ( Delivered Duty Paid ) - Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslim
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
6.Hafta "3. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
3.1.Proforma Fatura ( Proforma Invoice )
3.2.Orjinal Fatura ( Original Invoice )
3.3.Konsolosluk Faturası ( Consular Invoice )
3.4.Navlun Faturası ( Freight Invoice )
3.5.Çeki Listesi - Koli Listesi ( Weight List - Coli List )
3.6.Analiz Raporu ( Analiysis Certificate )
3.7. Uzman Raporları ( Expert Certificate )
3.7.1. Halı Uzman Raporu
3.7.2. Hediyelik Eşya İhracatında Uzman Raporu
3.7.3. Lületaşı Pipo İhracatında Uzman Raporu
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
7.Hafta " 3.8. Standart Sertifikası ( Standard Certificate )
3.9.Sağlık Sertifikaları ( Healty Certificate )
3.9.1.Hayvansal Ürünlerle İlgili Sağlık Sertifikaları
3.9.2. Bitki Orijin ve Sağlık Sertifikası ( Phytosanitary Certificate )
3.9.3.Helâl Belgesi ( Helâl Certificate )
3.9.4.Radyasyon Belgesi ( Radiation Certificate )
3.10. Menşe Şahadetnamesi ( Certificate of Origin )
3.11. A.TR. Dolaşım Belgesi ( A.TR Movement Certificate )
3.12. EUR. 1 Dolaşım Belgesi ( EUR. 1 Movement Certificate )
3.13. B / L - Konşimento ( Marine bill of lading, Bill of lading )
3.14. AWB - Havayolu Taşıma Senedi / Hava Konşimentosu ( Air-Waybill )
3.15. CMR - Kamyon Konşimentosu - ( CMR International Consignment Not)
3.16. Hamule Senedi ( CIM- Rail Consignment Note )
3.17.Sigorta Poliçesi ( Insurance Policy )
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
8.Hafta "4.Dış Ticarette Ödeme ve Tahsil Usulleri
4.1.Takas ( Exchange )
4.2. Kliring ( Clearing )
4.3.Serbest Dövizle Ödeme
4.3.1.Peşin Ödeme
4.3.2.Vesaik Mukabili Ödeme
4.3.3.Mal Mukabili Ödeme
4.3.4.Konsinye Satışlar
4.3.5.Kredili Ödeme
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
9.Hafta " 4.3.6. Akreditifli Ödeme
4.3.6.1. Akreditifin Tanımı
4.3.6.2. Akreditifin Tarafları
4.3.6.2.1. Akreditif Amiri
4.3.6.2.2. Akreditif Bankası
4.3.6.2.3. Lehdar
4.3.6.2.4. Muhabir Banka
4.3.6.2.5.Teyit Bankası
4.3.6.2.6. Görevli Banka
4.3.6.2.7. Rambursman Bankası
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
10.Hafta " 4.3.6.3. Akreditif Cinsleri
4.3.6.3.1. Gayri Kabili Rücu Akreditif
4.3.6.3.2. Kabili Rücu Akreditif
4.3.6.3.3. Teyitli Akreditif
4.3.6.3.4. Teyitsiz Akreditif
4.3.6.3.5. Devredilebilir Akreditif
4.3.6.3.6. Bölünebilir Akreditif
4.3.6.3.7. Peşin Ödemeli Akreditif
4.3.6.3.8. Yeşil Şartlı Akreditif
4.3.6.3.9.Yenilenen Akreditif
4.3.6.3.10. Teminat Akreditifi
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
11.Hafta " 4.3.6.4. Akreditiflerin Açılması
4.3.6.5. Akreditiflerin Kullanılması
4.3.6.5.1. Sevk Evrakını Muhabir Bankaya Verme
4.3.6.5.2.Muhabir Bankanın Evrak İncelemesi
4.3.6.5.3. Akreditiflerde Bankaların Ödeme Sistemleri
4.3.6.5.3.1. Görüldüğünde Ödemeli Akreditifler
4.3.6.5.3.2. Ertelemeli Ödemeli Akreditifler
4.3.6.5.3.3. Poliçe Kabulü Yoluyla İfa Edilen Akreditifler 4.3.6.5.3.4. İştira Yoluyla İfa Edilen Akreditifler
4.3.6.5.4. Akreditif İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
4.3.6.5.5. Amir Bankanın Rambursmanı
4.3.6.5.6. Sevk Evraklarının Amire Verilmesi
4.3.6.5.7. Özel haller

İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
12.Hafta "5. İhracat Pazar Araştırmas
5.1. Pazar Araştırması
5.1.1. Araştırma Konususun Tespiti
5.1.2. Araştırma Planı Yapmak
5.1.3. Çeşitli Kaynaklardan Bilgi Toplama
5.1.4. Bilgilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
5.1.5. Rapor Yazmak
5.2.Pazar Potansiyelinin Tespiti
5.2.1. İlgili Ülkenin Ticari Mevzuat
5.2.2. İlgili Ülkenin İthalat Mevzuatı
5.2.2.1. Gümrük Tarifeleri ve Kotalar
5.2.2.2. Ülke İçinde Alınan Vergiler
5.2.2.3. Miktar ve Döviz Kısıtlamaları
5.2.2.4. Sağlık Mevzuatı
5.2.2.5. Politik faktörler
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
13.Hafta " 5.3.Pazarın Yapısı
5.3.1. İthalat
5.3.2. Tüketim
5.4.Talebi Etkileyen Faktörler
5.4.1. Ekonomik Faktörler
5.4.2. İklim ve Coğrafi Konum
5.4.3. Sosyal ve Kültürel Faktörler
5.4.4. Rekabet
5.4.5. Fiyatlar
5.5. Malda Aranan Özellikler
5.5.1. Renk
5.5.2. Tat ve Koku
5.5.3. Boyut
5.5.4. Stil ve Şekil
5.5.5. Kullanılan Materyal
5.5.6. Performans
5.5.7. Teknik özellikler
5.5.8. Ambalaj
5.5.8.1. Koruyuculuk Fonksiyonu
5.5.8.2. Bilgi verme fonksiyonu
5.5.8.3. Tanıtım Fonksiyonu
5.5.8.4. Satın Alma Alışkanlıkları Fonksiyonu
İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
14.Hafta "6. Dış Ödemeler Bilânçosu

7. Türk Kambiyo Sistemi
7.1.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1930 Tarihli 1567 sayılı Kanun
7.2.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

İLGİLİ KONU UYGULAMASI
"
Yararlanılacak Kaynaklar Basılmamış Ders notları, Incoterms 2000, Miletlerarası Ticaret odası yayınları, T.C. Resmi Gazete , Gümrük Müsteşarlığı yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı yayınları

Ders Adı:  
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - MUHASEBE
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Kavramları, Kaynakları ve Uygulama Alanı, Bireysel İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi,Toplu iş hukuku
"Yöntem, Teknik ve
Kullanılacak Araçlar " "
Sözlü anlatım, Öğrenci etkinlikleri, Bilgisayar destekli sunum.

"
Derste İşlenecek Konular
1.Hafta "0.GİRİŞ
0.1. İş Hukukunun Temel Nitelikleri
0.2. İş Hukukuna Hâkim Olan İlkeler
0.2.1. İşçinin Korunması ve İşçiye Yardım İlkesi
0.2.2. İşçinin Koruması ve İşçiye Yardım İlkesinin Ülke Ekonomisi ile Uyumlu Hale Getirilmesi
0.2.3. İşçinin Kişiliğinin Korunması İlkesi
0.2.4. Eşit Davranma İlkesi
0.3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları

1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU
1.1. Amaç ve Kapsam
1.2. İş Kanunun Uygulanması
1.2.1. İşyerini Bildirme Yükümlülüğü
1.2.2. Uygulamanın Başlangıcı
1.2.2.1 İşe Giriş ve Çıkışların Bildirilmesi
1.2.3. İşçi Özlük Dosyası
1.2.4. İstisnalar ( İş Kanunun Uygulanmayacağı İşler )
1.2.5. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman işleri
1.2.6. Sürekli ve Süreksiz İşler
"
2.Hafta " 1.3. İş Hukukunun Temel Kavramları
1.3.1. İşçi Kavramı
1.3.2. İşveren Kavramı
1.3.3. İşveren Vekili Kavramı
1.3.4. Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi
1.3.5. İşyeri Kavramı
1.4. İş Sözleşmesi ve Çeşitleri
1.4.1. İş Sözleşmesinin Şartları
1.4.2. İş Sözleşmesinin Meydana Gelmesi
1.4.2.1. İş Sözleşmesinde Ehliyet
1.4.2.2. Sözleşme Türü ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestîsi
1.4.2.3. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
1.4.2.4. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımın Sınırları
1.4.2.5. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi
1.4.2.6. Çağrı Üzerine Çalışma
1.4.2.7. Yazılı Sözleşme ve Sözleşmenin Şekli
1.4.3. Deneme Süreli İş sözleşmesi
1.4.4. Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri
1.4.5. İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü
"
3.Hafta " 1.4.6. İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
1.4.6.1. İşçinin Borçları
1.4.6.2. İş Sözleşmesinin Bildirimsiz Sona Ermesi
1.4.6.3. İş sözleşmesinin Bildirim ile Sona Erdirilmesi
1.4.7. Süreli Fesih
1.4.7.1. Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması.
1.4.7.2. Sözleşmenin Feshinde Usul
1.4.7.3. Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü
1.4.7.4. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
1.4.7.5. Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi
1.4.7.6. Yeni İşverenin Sorumluluğu
1.4.8. Yeni İş Arama İzni
1.4.9. Süresiz Fesih Bildirimi
1.4.9.1. İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı ( 4857 / 24 )
1.4.9.2. İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı ( 4857 / 25 )
1.4.9.3. Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi
1.4.10. Çalışma Belgesi
1.4.11. Toplu İşçi Çıkarma
1.4.12. Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu
1.4.13. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma
"
4.Hafta "1.5. Kıdem Tazminatı ( 1475 / 14 )
1.6. Ücret
1.6.1. Ücret ve Ücretin Ödenmesi
1.6.2. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi
1.6.3. Ücretin Gününde Ödenmemesi
1.6.4. Ücretin Saklı Kısmı
1.6.5. Hakkedişlerden Ücret Kesme Yükümlülüğü
1.6.6. Ücret Hesap Pusulası
1.6.7. Ücret Kesme Cezası
1.7. Asgari Ücret
1.7.1. Ücret Şekilleri
1.7.2. Fazla Çalışma Ücreti
1.7.3. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma
1.7.4. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma
1.7.5. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma
1.7.6. Hafta Tatili Ücreti
1.7.7. Genel Tatil Ücreti
"
5.Hafta "1.8. Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri
1.8.1. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi
1.8.2. Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller
1.8.3. Yıllık Ücretli İznin Uygulanması
1.8.4. Yıllık İzin Ücreti
1.8.5. İzinde Çalışma Yasağı
1.8.6. Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti
1.8.7. İzinlere İlişkin Düzenlemeler
1.8.8. Sigorta Primleri
1.8.9. Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller
1.9. İşin Düzenlenmesi
1.9.1. Çalışma Süresi
1.9.2. Telafi Çalışması
1.9.3. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
1.9.4. Çalışma Süresinden Sayılan Haller
1.9.5. Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri
1.9.6. Ara Dinlenmesi
1.9.7. Gece Süresi ve Gece Çalışmaları
1.9.8. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri
1.10. Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı
1.10.1. Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı
1.10.2. Gece Çalıştırma Yasağı
1.10.3. Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni
"
6.Hafta "1.11. İş Sağlığı ve Güvenliği
1.11.1. İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri
1.11.2. Sağlık ve Güvenlik Tüzük ve Yönetmelikleri
1.11.3. İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması
1.11.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
1.11.5. İşyeri Hekimleri
1.11.6. İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar
1.11.7. İşçilerin Hakları
1.12. İçki veya Uyuşturucu Kullanma Yasağı
1.13. Ağır ve Tehlikeli İşler
1.13.1. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor
1.13.2. Onsekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor
1.14. Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
1.14.1. Devletin Yetkisi - Yetkili Makam ve Memurlar
1.14.2. Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler
1.14.3. İşçi ve İşverenin Sorumluluğu

"
7.Hafta "2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
2.1. Amaç
2.2. Sigortalı Sayılanlar.
2.3. Sigortalı Sayılmayanlar
2.4. Tanımlar
2.5. Sigortalılığın Başlangıcı ve Mecburi Oluşu
2.6. İşyerinin Bildirilmesi
2.7. İşe Giriş ile İlgili Bildirgele
2.7.1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
2.7.2. Dizi Pusulası
2.7.3. Sigortalı Bildirim Belgesi
"
8.Hafta "2.8. Sigorta Kolları
2.8.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
2.8.1.1. Sağlık Yardımlarının Tarifi ve Süresi
2.8.1.2. Geçici İş Göremezlik Ödeneği
2.8.1.3. Sürekli İş Göremezlik Hali ve Sürekli İş Göremezlik Geliri
2.8.1.4. Eş ve Çocuklara Gelir Bağlanması
2.8.1.5. Ana Babaya Gelir Bağlanması
2.8.1.6. Sigortalının Kontrol Muayenesi
2.8.1.7. İş Kazasını ve Meslek Hastalığını Bildirme
2.8.1.8. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranları
2.8.2. Hastalık Sigortası
2.8.2.1. Hastalık Sigortasından Sağlanan Yardımlar
2.8.2.3. Eş ve Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması
2.8.2.4. Ana ve Babaya Sağlık Yardımı Yapılması
2.8.2.5. Gelir ve Aylık Alanlar ile Aile Bireylerine Sağlık Yardımı Yapılması
2.8.2.6. Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi
2.8.2.7. Geçici İş Göremezlik Ödeneği
2.8.2.8. Sigortalı için Vizite Kâğıdı
2.8.2.9. Eş ve Çocuklara ait Vizite Kâğıdı
2.8.2.10.Sağlık Belgesi ( 6 Aylık Vizite Kâğıdı )
2.8.2.11.Hastalık Sigortası Prim Oranları
"
9.Hafta "2.8.3. Analık Sigortası
2.8.3.1. Analık Sigortasından Sağlanan Yardımlar
2.8.3.2. Gebelik Halinde Muayene ve Tedavi
2.8.3.3. Doğum Yardımı
2.8.3.4. Emzirme Yardımı
2.8.3.5. Geçici İş Göremezlik Ödeneği
2.8.3.6. Analık Sigortasından Yararlanma Şartları
2.8.3.7. Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi
2.8.3.8. Analık Sigortası Prim Oranları
"
10.Hafta "2.8.4. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası
2.8.4.1. Malullük Sigortası
2.8.4.2. Kimler Malul Sayılır
2.8.4.3. Malullük Aylığından Yararlanma Şartları
2.8.4.4. Malullük Aylığının Hesaplanması
2.8.4.5. Aylığın Başlangıcı ve Kontrol Muayenesi
2.8.4.6. Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Başlaması
"
11.Hafta "2.8.5. Yaşlılık Sigortası
2.8.5.1. Sağlanan Yardımlar
2.8.5.2. Yaşlılık Aylığının Hesaplanması
2.8.5.3. Yaşlılık Aylığı Alanların Yeniden Çalışmaları
2.8.5.4. Yaşlılık Aylığında Özel Haller
2.8.5.4.1. Askerlik Borçlanması
2.8.5.4.2. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
2.8.5.5. Toptan Ödeme Yapılması
"
12.Hafta "2.8.6. Ölüm Sigortası
2.8.6.1. Sağlanan Yardımlar
2.8.6.2. Aylık Bağlama Şartları
2.8.6.3. Ölüm Aylığının Hesaplanması
2.8.6.4. Ölüm Sigortasından Eş ve Çocuklara Aylık Bağlanması
2.8.6.5. Ölüm Sigortasından Ana Babaya Aylık Bağlanması
2.8.6.6. Toptan Ödeme Yapılması
2.8.6.7. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primleri
2.9. Prime Esas Ücretler
2.9.1. Günlük Kazanç Sınırları
2.9.2. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Primlerin Ödenmesi
2.10.İsteğe Bağlı Sigorta
2.11. 2829 Sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun
"
13.Hafta "3. 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
3.1. İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı
3.2. Tanımlar
3.3. Genel Hükümler
3.4. İşsizlik Sigortası ve Sağlık Sigortası Primleri
3.5. İşsizlik Ödeneğinin Miktarı ve Ödeme Süreleri
3.6. İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Şartları
3.7. İşsizlik Ödeneğinde Hak Düşürücü Nedenler
3.8. İdari Para Cezaları ve İtirazlar"
14.Hafta 2821 ve 2822 sayılı kanunlar hakkında bilgi verilmesi
"Yararlanılacak
Kaynaklar" 4857 sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4447 sayılı İşzizlik Sigortası Kanunu ,Uygulama evrakları ,ÇELİK,N.,İşhukuku dersleri, İstanbul,1972- ÇELİK.H., İş ve sosyal gtüvenlik hukuku,Trabzon.2005- BİLGİLİ,Ö, Sosyal güvenlik kılavuzu, İzmir,2006