AHMET ALPER BABALIK

Dersler
Ders Adı:  
Sel ve Çığ Kontrolü (2+0) 2
Ders İçeriği:  
Sel ve çığ kavramları, Sel ve çığ olayları üzerinde etkili faktörler ve bunlar arasındaki karşılıklı ilişkiler, Toprak erozyonu belirleme ve ölçme metotları, Sel olaylarını etkileyen hidrolojik olaylar, Sel ve çığ olaylarına karşı alınabilecek teknik önlemler, Çığ havzaları ve bu havzalarda alınabilecek çığ önleyici tedbirler ve uygulamalar, Çığ ile mücadele ve çığ önleme yapılarının tanıtımı.

Ders Adı:  
Kuraklık ve Çölleşme (2+0) 2
Ders İçeriği:  
Kuraklığın tanımlanması, Kurak ve yarıkurak bölgelerin tanıtımı, Kurak bölgelerin iklim özellikleri, toprak yapısı, vejetasyon özellikleri, Kuraklık analizleri, Kuraklık yönetimi, Kuraklığa karşı alınabilecek önlemler, Türkiye’de su kaynakları, Çölleşme kavramı, Çölleşme sorunu ve Türkiye, Çölleşme ile mücadele.

Ders Adı:  
Mera Yönetimi (2+1) 2.5
Ders İçeriği:  
Mera, Mera yönetimi, Çayır, otlak, yaylak, kışlak, Mera kanunu ve otlatma yönetmeliği, Türkiye’de mera ve hayvan varlığı ve dağılımı, Mera-hayvan ilişkisi, Mera toprağı-hayvan ilişkisi, yemler ve yem kaynakları, Mera vejetasyonu, Mera ekolojisi, Orman meraları ve otlatma, Aşırı otlatma, Otlatma kapasitesi, Otlatma sistemleri, Mera ıslahı ve yöntemi.