LEVENT BAŞAYİĞİT

Dersler
Ders Adı:  
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ders İçeriği:  
Algılamanın esasları, Algılama yapan çeşitli platformların özellikleri, Yeryüzü objelerinin özellikleri ve yansıtma karakteristikleriyle ayırt edilmeleri Hava fotoğrafları ve yorumu Uzaktan algılamada göz yorumu ve bilgi üretimi Görüntünü işleme ve bilgi üretimi Sayısal veri işleme ve veri analizlerinin yapılması Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri yapıları, veri kaynakları Veri girişi ve depolama Veri analiz yöntemleri Harita üretimi Sorgulama

Ders Adı:  
Toprak Etüd ve Haritalama
Ders İçeriği:  
Toprak etüd ve haritalamanın tanımı, amaçları; tarımda ve mühendislik dallarında kullanım alanları; toprak haritalarının çeşidi ve özellikleri; arazide toprak profilinin açılması; tanımlanması ve örneklenmesi ile ilgili temel prensipler; Toprak Etüd ve Haritalama çalışmalarının planlanması ve uygulanması; toprak haritalarının üretilmesinde kullanılan kartoğrafik materyaller; yöntemler; toprak haritalarının yorumu; toprak etüd ve haritalama raporunun şekli, yazımı ve kullanımı.

Ders Adı:  
Kartoğrafya
Ders İçeriği:  
Kartografyann tanımı ve tarihçesi; toprak haritası yapımında temel kartoğrafik materyal olarak kullanılan topoğrafik harita ve hava fotoğraflarının çeşitleri; önemli özellikleri ve yorumlanması; hava fotoğraflarının veri üretim amaçlı kullanılması; hava fotoğraflarında sınırların saptanması ve çizilmesi, hava fotoğraflarının önemi ve avantajları; toprak, su, kaya ve insan yapısı objelerin hava fotoğraflarında görünümleri ve yansıma karakteristikleri; Kartografyada bilgisayarın yeri, önemi ve kullanım alanları.

Ders Adı:  
Toprak Bilgisi
Ders İçeriği:  
Toprakların oluşumunu ve bunların oluşmasına neden olan etmenleri, toprak içersinde meydana gelen fiziksel ve kimyasal olayları, toprak tekstürü, strüktürü, kil mineralleri, organik madde, toprak canlıları, topraklarda katyon, anyon ve molekül tutulmaları, toprak pH'sı, toprak suyu ve bitkilere olan yarayışlılığı konuları işlenmektedir