AHMET ALPER BABALIK

Özgeçmiş
 Adı –Soyadı :Ahmet Alper BABALIK

Unvanı :Doç. Dr.

Doğum yeri :Alanya/Antalya

Doğum tarihi :09.07.1975

Yabancı Dili :İngilizce

Fakülte :S.D.Ü. Orman Fakültesi

Bölümü :Orman Mühendisliği

Anabilim Dalı :Havza Yönetimi

Çalışma Alanları :Mera Yönetimi, Havza Yönetimi, Toprak ve Su Koruma

Lisans :İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Tez Adı :Antalya İli Arazi Kullanma Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları

Yüksek Lisans :İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı :Isparta Yöresinde Arazi Kullanımına İlişkin Sorunlar (Senirkent Örneği)

Doktora :Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı :Isparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki İlişkiler

E-mail :alperbabalik@sdu.edu.tr