LEVENT BAŞAYİĞİT

Özgeçmiş
 Lisans 1990-1994, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü.

Yüksek Lisans 1994-1996, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı.

Doktora 1996-2002, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı.

Arş.Gör. 1995-2002, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü.

Arş.Gör.Dr. 2002-2004, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü.

Yrd.Doç.Dr. 2004-2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü.Doç.Dr. 2010-2015 , Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü.

Prof.Dr. 2015- , Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü.