AHMET ALPER BABALIK

Yayınlar

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. BABALIK, A. A. 1999. Erozyon ve Türkiye. T.C. Orman Bakanlığı Teknik Bülteni, Sayı: 6, Sayfa: 3, Ankara
 2. KÜÇÜK, V., BABALIK, A. A., SERİN, N., 2008. İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Olumsuz Etkileri (Göller Yöresinden Örnekler). Gülçevrem Dergisi, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2008/2, Sayı: 4, Sayfa: 26-29, Isparta
 3. KÜÇÜK, V., BABALIK, A. A., SERİN, N., 2009. Isparta Darıdere Su Toplama Havzası, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gülçevrem Dergisi, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2009/11, Sayı: 5, Sayfa: 28-30, Isparta
 4. BABALIK, A. A., YAZICI, N., 2011. Ormanlar ve Su Üretimi. Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 48, Sayı: 4-5-6, Sayfa: 16-19, Ankara
 5. YAZICI, N., BABALIK, A. A., 2011. Orman Meraları, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Orman ve Av Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 3 (Mayıs-Haziran), Sayfa: 33-38, Ankara
 6. BABALIK, A. A., YAZICI, N., 2012. Su Üretimi ve Kalitesi Açısından Orman ve Meraların Önemi. Orman ve Av Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 2 (Mart-Nisan), Sayfa: 26-28, Ankara

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. BABALIK, A. A. 2002. Isparta Yöresinde Arazi Kullanımına İlişkin Sorunlar. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Sayfa: 63-81, Isparta
 2. BABALIK, A. A. 2004. Çayır-Meralarda Dip Kaplama Ölçüm Yöntemleri. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Sayfa: 50-72 , Isparta
 3. BABALIK, A. A. 2007. Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Merasında Bitki ile Kaplı Alan ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Sayfa: 12-19, Isparta
 4. BABALIK, A. A., FAKİR, H., 2007. Davraz Dağı Kozağacı Yaylasında (Isparta) Keçi Otlatmasının Bazı Çalı Türlerinin Yaprak Morfolojisi Üzerindeki Etkileri, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı: 2, Sayfa: 1-8, Isparta
 5. BABALIK, A. A., SÖNMEZ, K., 2009. Otlatılan ve Korunan Mera Kesimlerinde Bakı Faktörünün Topraküstü Biomas Miktarı Üzerine Etkileri, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Sayfa: 52-58, Isparta
 6. FAKİR, H., BABALIK, A. A., KARATEPE, Y., 2009. Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsünün Doğal Bitki Türleri (Isparta-Türkiye), S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 33-39, Isparta
 7. BABALIK, A. A., SÖNMEZ, K., 2009. Isparta-Davraz Dağı Kulova Yaylasında Meraların Otlatma Periyodunun ve Toprağın Otlatma Tavının Belirlenmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 142-146, Isparta
 8. EROL, A., BABALIK, A. A., SÖNMEZ, K., SERİN, N., 2009. Isparta-Darıderesi Havzası Topraklarında Erozyona Duyarlılığın Arazi Kullanım Şekillerine Bağlı Değişimi, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı: 2, Sayfa: 21-36, Isparta
 9. BABALIK, A. A., SÖNMEZ, K., 2010. Isparta İli Bozanönü Köyü Kırtepe Merasında Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 17, Sayfa: 27-35, Bartın
 10. YAZICI, N., BABALIK, A. A., 2011. Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.) Fidanları İçin Uygun Sulama Aralığının Belirlenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 19, Sayfa: 100-106, Bartın
 11. YAZICI, N., ÖZHAN, S., BABALIK, A. A., 2011. Boylu Ardıç (Juniperus Excelsa Bieb.) Fidanlarının Su Tüketimi ve Meteorolojik Parametrelerle İlişkisi. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 84-88, Isparta
 12. BABALIK, A. A., SARIKAYA, H., 2015. Isparta İli Zengi Merasında Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonun Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Forestry, 16 (2): 96-101.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. FAKİR, H., BABALIK, A. A., 2009. Important Medicinal-Aromatic Plant Species for Beekeeping in Isparta Region Rangelands. Journal of Animal and Veterinary Advances, ISSN: 1680-5593, 8 (7): 1406-1411.
 2. BABALIK, A. A., FAKİR, H., 2010. Plant Species Diversity in Isparta Region Rangelands. Journal of Animal and Veterinary Advances, ISSN: 1680-5593, 9 (22): 2788-2796.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. BABALIK, A. A., BARCIN, C., 2004. Çayır-Meralarda Otlatma Sistemleri. V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildiriler Kitabı, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Cilt: 1, Sayfa: 281-286, Trabzon
 2. SERİN, N., BABALIK, A. A., KÜÇÜK, V., 2008. Eğirdir Gölü Havzası, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Havza Kirliliği Konferansı Bildiriler Kitabı, DSİ II. Bölge Müdürlüğü, 26-27 Haziran, Sayfa: 113-118, İzmir
 3. KESİCİ, E., SERİN, N., BABALIK, A. A., KESİCİ, K., 2008. Sulak Alan Yönetimine Eğirdir Gölü Örneği. Sulak Alanlar Konferansı Bildiriler Kitabı, DSİ XII. Bölge Müdürlüğü, 10-12 Temmuz, Sayfa: 73-85, Kayseri
 4. KARATEPE, Y., BABALIK, A. A., 2009. Batı Torosların İç Kısmındaki Yarı-Kurak Sahalarda Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Orman Ekosistemleri Üzerindeki Etkisi. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran, Sayfa: 285-292, Konya
 5. AKTEN, M., BABALIK, A. A., KÜÇÜK, V., 2014. Mermer Ocakları Rehabilitasyonunda Kullanılabilecek Potansiyel Bitki Türleri: Isparta-Kırtepe Mermer Ocağı Örneği. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-20 Eylül, Sayfa: 368-378, Isparta

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. BABALIK, A. A., YAZICI, N., 2014. Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre) Bildir Kitabı, 22-24 Ekim, Sayfa: 943-944, Isparta

ULUSAL TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM VE GÖSTERİM

 1. EROL, A., BABALIK, A. A., SERİN, N., 2005. Gölcük Gölü Havzasında Alınan Toprak Koruma Önlemleri ve Bunların Başarı Durumunun İrdelenmesi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Poster Bildiriler Kitabı, SDÜ Orman Fakültesi, 8-10 Eylül, Sayfa: 241-244, Isparta
 2. KARATEPE, Y., BABALIK, A. A., 2005. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Evcimen Muhafaza Ormanı'nın Sel ve Moloz Akmalarını Önlemedeki Rolü. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Poster Bildiriler Kitabı, SDÜ Orman Fakültesi, 8-10 Eylül, Sayfa: 237-240, Isparta
 3. BABALIK, A. A., 2009. Otlatılan ve Korunan Mera Kesimlerinde Topraküstü ve Toprakaltı Biomas Değişimi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Cilt: 2, Sayfa: 797-800, Hatay
 4. BABALIK, A. A., YAZICI, N., 2014. Meralarda Erozyon Sorunu ve Çözüm Önerileri. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar) Bildiri Özetleri Kitabı, 10-12 Eylül, Sayfa: 82, Çankırı
 5. YAZICI, N., BABALIK, A. A., 2014. Ormancılık Faaliyetleri ve Ormansızlaştırmanın Sel ve Taşkın Olayları Üzerine Etkileri. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar) Bildiri Özetleri Kitabı, 10-12 Eylül, Sayfa: 83, Çankırı
 6. YAZICI, N., BABALIK, A. A., 2014. Göller Bölgesinin Mevcut Yerüstü Su Kaynaklarının İncelenmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar) Bildiri Özetleri Kitabı, 10-12 Eylül, Sayfa: 84, Çankırı

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. BABALIK, A.A., SARIKAYA, O., 2012. Effects of Climate Change on the Turkish Forests. International Scientific Conference "Forest in Future-Sustainable Use, Risks and Challenges" Proceedings, 4-5 October 2012, Belgrade, Republic of Serbia, 319-325.
 2. SARIKAYA, O., BABALIK, A.A., 2012. Situation of Illegal Grazing in Turkish Forest From Past to Present. International Scientific Conference "Forest in Future-Sustainable Use, Risks and Challenges" Proceedings, 4-5 October 2012, Belgrade, Republic of Serbia, 767-771.
 3. FAKİR, H., BABALIK, A.A., 2012. Isparta Yukarıgökdere Yöresinin Arıcılık İçin Önemli Tıbbi-Aromatik Bitki Türleri. 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 01-04 Kasım 2012, Sayfa: 283-298, Marmaris-Muğla
 4. DİLER, İ., PAMUKOĞLU, M.Y., BABALIK, A.A., VAROL, S., 2012. Göller Bölgesinde Bulunan Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi. “1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı”, 06-09 Aralık 2012, Bursa

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. PAMUKOĞLU, M.Y., BABALIK, A.A., VAROL, S., KAPLAN BEKAROĞLU, Ş.Ş., KIRKAN, B., BAYRAK, H., DİLER, İ., 2014. Sustainable Management of Water Resources in Lakes District. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Abstract Book, 14-17 May 2014, 68-69, Antalya
 2. PAMUKOĞLU, M.Y., BABALIK, A.A., 2015. The Evaluation of Land Use and Environmental Pollution Problems of Isparta, Turkey Stated in the Center of Lake District. CIOSTA XXXVI & CIGR Section V Conference 2015, Environmentally Friendly Agriculture and Forestry For Future Generations Abstract Book, p. 536-537, 26-28 May 2015, St. Petersburg, Russia

ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ

 1. EROL, A., BABALIK, A.A., SERENGİL, Y., 2007. An Evaluation Of Watershed Management Discipline In Turkish Forestry Education And Training System. Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, Proceedings of International Symposium. Istanbul University, Faculty of Forestry, October 17-19, 817-823, Istanbul
 2. BABALIK, A.A., YAZICI, N., 2011. Forests and Water Production Function. II. International Non-Wood Forest Products Symposium Proceedings, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 8-10 September 2011, p. 101, Isparta/TURKEY

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. KILIÇ, K., 2013. Isparta Darıdere Havzası Meralarında Kuru Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 56s., Isparta
 2. SARIKAYA, H., 2014. Isparta İli Zengi Merasının Botanik Kompozisyonu ve Verim Potansiyelinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 52s., Isparta

İKİNCİ DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZİ

 1. YAZICI, N., 2010. Bazı İğne Yapraklı Fidan Türlerinin Su Tüketimi ve Bunun Meteorolojik Elemanlarla İlişkisinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 100s., Isparta

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. II. International Non-Wood Forest Products Symposium Proceedings, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 8-10 September 2011-Isparta/TURKEY
 2. International Scientific Conference "Forest in Future-Sustainable Use, Risks and Challenges", 4-5 October 2012, Belgrade, Republic of Serbia, "Organizasyon Komitesi Üyeliği"

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. III. Havza Amenajmanı Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 18-19 Haziran 2009, Isparta
 2. V. Havza Yönetimi Çalıştayı, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, 16-18 Eylül 2013, Bartın
 3. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 18-20 Eylül 2014, Isparta
 4. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre), 22-24 Ekim 2014, Isparta

ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSAL BURS ALMAK

 1. TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Üstü Bursu (Havza Amenajmanı Dalında )

ALANINDA ULUSAL BİLİMSEL NİTELİKLİ ÖDÜL (KONGRE, SEMPOZYUM VE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ HARİÇ)

 1. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Poster Bildiriler Yarışması Birincilik Ödülü, 8-10 Eylül 2005, Isparta

KİŞİSEL WEB SAYFASI

 1. http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahmetalperbabalik

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YARDIMCI EDİTÖRLÜK VEYA KONUK EDİTÖRLÜK

 1. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2003
 2. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2004
 3. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2008
 4. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2009
 5. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2010
 6. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2011
 7. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2012
 8. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2013
 9. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2014
 10. Turkish Journal of Forestry 2015

DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2011-2013)

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILIĞI, BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI, ANABİLİM/ANASANAT DALI BAŞKANLIĞI

 1. SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2010-2013)
 2. SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2013-....)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARINDA VE BU KURUM YADA KURULUŞLARININ OLUŞTURDUĞU KOMİSYONLARDA; ÜNİVERSİTE ORGANLARINDA YADA REKTÖRLÜKÇE KURULAN KOMİSYONLARDA GÖREV

 1. SDÜ Orman Fakültesi Yayın Komisyonu 2002-04
 2. SDÜ Orman Fakültesi Dış İlişkiler Komisyonu 2004-06
 3. SDÜ Orman Fakültesi Burs Komisyonu 2006-09
 4. SDÜ Orman Fakültesi Yayın Komisyonu 2008-12
 5. SDÜ Orman Fakültesi Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Komisyonu 2008-10
 6. SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğrenci Danışmanlığı (2008-2012)
 7. SDU Orman Fakültesi Tez İnceleme Komisyonu 2008-11
 8. SDU Orman Fakültesi Demirbaş Düşüm Komisyonu 2008-09
 9. SDÜ Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Komisyonu 2011-12
 10. SDÜ Orman Fakültesi Yan Dal - Çift Anadal Koordinatörlüğü (2011-2012)
 11. SDÜ Su Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2013)
 12. SDÜ Orman Fakültesi Yan Dal - Çift Anadal Koordinatörlüğü (2012-2013)
 13. SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğrenci Danışmanlığı (2013-....)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. BABALIK, A. A., 2000. Isparta Yöresinde Arazi Kullanımına İlişkin Sorunlar (Senirkent Örneği), İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 71s., İstanbul

DOKTORA TEZİ

 1. BABALIK, A. A., 2008. Isparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki İlişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 164s., Isparta

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

 1. TMMOB Orman Mühendisleri Odası

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. Çayır-Mera Ölçüm Yöntemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri-I, Aydın
 2. Çayır ve Meralarda Otlatma Sistemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri-II, Aydın
 3. I. Havza Amenajmanı Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, 27-28 Eylül 2007, İstanbul
 4. III. Havza Amenajmanı Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 18-19 Haziran 2009, Isparta
 5. Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu Çalıştayı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 17-18 Haziran 2013, Isparta
 6. V. Havza Yönetimi Çalıştayı, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, 16-18 Eylül 2013, Bartın

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009, Cilt: 11, Sayı: 16.
 2. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2011, Cilt: 12, Sayı: 2.
 3. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt: 15, Sayı: 1.