TAYLAN OKSAY

Yayınlar

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP

 1. Soru ve Cevaplarla Ürojinekoloji

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

 1. Üretra Cerrahisinde Parodoksal Konular
 2. Çevrenin erkek cinsel ve üreme sağlığına etkisi ve korunma yolları, Bölüm 39
 3. Multidisipliner yaklaşımla Sporcu Sağlığı Bölüm 12: Sporcularda Karşılaşılan Ürolojik Problemler
 4. Taylan Oksay, Osman Ergün. Küçük Deney Hayvanlarından Rat. Ratlarda Deneysel Benign Prostat Hiperplazisi Modeli.Ankara, 2012.
 5. Taylan Oksay, Osman Ergün. Küçük Deney Hayvanlarından Rat. Deneysel Varikosel Modeli, Ankara 2012.

ALANINDA, YURTDIŞINDA YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

 1. Robotic Urology Editörler: Hubert John, Peter Wiklund. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013. DOI 10.1007/978-3-642-33215-9_15. Bölüm 15: Robot-Assisted Laparoscopic Ureteral Reimplantation. Bölüm Yazarları: Ali Serdar Gözen, Taylan Oksay, Giovannalberto Pini, Jens Rassweiler

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Perk H, Soyupek S, Oksay T. Erkek infertilitesine neden olan fiziksel ajanlar, ilaçlar ve toksinler. Androloji Bülteni 2005; 23, 305-310.
 2. Armagan A, Oksay T. Dünya sperm sayısı azalıyor mu? Androloji Bülteni 2008;32, 35-38
 3. Oksay T. Dev Ta tümörde TUR nasıl yapılmalıdır? Üroonkoloji Bülteni 2011, 1, 35-37.
 4. Oksay T, Çapar E. İnterstisyel sistitte intravezikal tedavilerde güncelleme. Kadın ve İşlevsel Üroloji Bülteni 2012; 1(5), 29-34.
 5. Gözen AS, Oksay T. Üreter patolojilerinde laparoskopik ve robotik implantasyon. Endoüroloji Bülteni. 2012; 15,14-19

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Soyupek, S., Armagan, A., Oksay, T., Perk, H., Serel, T.A., Koşar, A. The effect of varicocelectomy on the testicular pain related to varicocele. 2006 Turk Uroloji Dergisi 32 (1) , pp. 65-68
 2. Ergün, O., Oksay, T., Armagan, A., Soyupek, S., Koşar, A., Perk, H. Radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal rekürrens ile cerrahi sınır pozitifliği ve prostat iğne biopsisi spesmenlerinin evresi arasındaki ilişki.Turk Uroloji Dergisi, 36(1), 1-6.
 3. Hoşcan, M.B., Dilmen, C., Ekinci, M., Oksay, T., Orak, S., Bedir, S., Serel, T.A. Invitro effects of our spring water on the solubility of uric acid stones: A pilot study J.Clin.Anal.Med. 2010;1(2): 15-17
 4. Oksay T. Penil Protezlerin Gözden Geçirilmesi ve Gelişmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010:17(3),32-37.
 5. Ergün, O., Armagan, A., Soyupek, S., Oksay, T., & Koşar, A. Üretral hipermobiliteyi değerlendirmede Q tip test ve POP-Q evreleme sisteminin karşılaştırılması. Turk Uroloji Dergisi, 36(4), 387-392
 6. Oksay, T., Ergün, O., Burak Hoşcan, M., & Koşar, A. The effect of prostate weight on the radical prostatectomy outcomes. J Clin Anal Med 2012;3(1):56-8.
 7. Hoscan MB, Oksay T, Tunckıran MA, Ozorak A, Ekici MN, Arıkan S. Stone composition of urinary tract Stones from our region. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012:19(1), 166-169.
 8. Where do patients go for treatment of urethritis? Hoscan MB1, Tunckiran A1, Oksay T2, Ozorak A2, Ozkardes H3.
 9. Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi. İ Erturan, İM Atay, T Oksay, VA Yürekli, A Demirdaş, AM Ceyhan, ... Turkish Journal of Dermatology 8 (2), 2014

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Sevin, G., Soyupek, S., Armagan, A., Hoşcan, M. B., & Oksay, T. Ileal orthotopic neobladder (modified Hautmann) via a shorter detubularized ileal segment: experience and results. BJU International, 94(3), 355-359
 2. Soyupek, S., Armagan, A., Koşar, A., Serel, T.A., Hoşcan, M.B., Perk, H., Oksay, T. Risk factors for the formation of a steinstrasse after shock wave lithotripsy. Urologia Internationalis 74 (4) , pp. 323-325.
 3. Armagan, A., Uz, E., Yilmaz, H. R., Soyupek, S., Oksay, T., Ozcelik, N. Effects of melatonin on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in streptozotocin-induced diabetic rat testis. Asian Journal of Andrology, 8(5), 595-600.
 4. Soyupek, S., Oksay, T., Armagan, A., Özorak, A., Koşar, A., & Perk, H. Success of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy in Patients with Lower Caliceal Stone and Favorable Anatomy. Journal of Medical Sciences, 36(6), 349-352.
 5. Soyupek S, Oksay T, Sütçü R, Armagan A, Gökalp O, Perk H, Delibas N. The effect of cadmium toxicity on renal nitric oxide synthase isoenzymes. Toxicol Ind Health. 2011 Oct 13
 6. Armagan, A., Ergün, O., Baş, E., Oksay, T., & Koşar, A. (2012). Long-term effects of microsurgical varicocelectomy on pain and sperm parameters in clinical varicocele patients with scrotal pain complaints. Andrologia, 44(SUPPL.1), 611-614
 7. Hoşcan, M. B., Ekinci, M., Tunçkiran, A., Oksay, T., Özorak, A., & Özkardeş, H. Management of symptomatic ureteral calculi complicating pregnancy. (2012) Urology
 8. Armagan A, Dogan F, Oksay T, Akman T, Darici H, Aylak F, Ergun O. The Effect of Micronized Purified Flavonoid Fraction on the Prevention of Testicular Pathologies in Adolescent Rats with Experimentally Induced Varicocele. J Urol. Epub 20.09.2012. DOI: 10.1016/j.juro.2012.07.009.
 9. Wagenlehner FM, van Oostrum E, Tenke P, Tandogdu Z, Çek M, Grabe M, Wullt B, Pickard R, Naber KG, Pilatz A, Weidner W, Bjerklund-Johansen TE; GPIU investigators. Infective complications after prostate biopsy: outcome of the Global Prevalence Study of Infections in Urology (GPIU) 2010 and 2011, a prospective multinational multicentre prostate biopsy study. Eur Urol. 2013 Mar;63(3):521-7.
 10. Yazkan R, Oksay T, Özorak A, Döngel İ, Öztürk SA, Koşar A. Perkütan Nefrolitotomi: Spesifik ve İyatrojenik Toraks Komplikasyonlarının Bir Nedeni. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):987-989.
 11. Oksay T, Nazıroğlu M, Ergün O, Doğan S, Ozatik O, Armağan A, Ozorak A, Celik O. N-acetyl cysteine attenuates diazinon exposure-induced oxidative stress in rat testis. Andrologia 2013, 45, 171–177
 12. Baspinar S, Bircan S, Devrim T, Yavuz G, Akdeniz R, Oksay T, Kosar A. Radikal Sistoprostatektomi Materyallerinde Saptanan Rastlantısal Prostat Kanserleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2013; 33(1):33-8
 13. Oksay T, Naziroğlu M, Doğan S, Güzel A, Gümral N, Koşar PA. Protective effects of melatonin against oxidative injury in rat testis induced by wireless (2.45 GHz) devices. Andrologia 2014, 46, 65–72
 14. Cancer detection rates of different prostate biopsy regimens in patients with renal failure MB Hoscan, A Özorak, T Oksay, H Perk, A Armagan, S Soyupek, TA Serel, ... Renal failure 36 (6), 895-898, 2014
 15. Dogan F, Armagan A, Oksay T, Akman T, Aylak F, Bas E. The impact of micronized purified flavonoid fraction on increased malondialdehyde, and decreased metalloproteinases -2 and 9 levels in varicocele: Outcome of an experimentally induced varicocele. Andrologia, 2013 Apr 1.
 16. Ozorak A, Hoşcan MB, Oksay T, Güzel A, Koşar A. Management and outcomes of penile fracture: 10 years' experience from a tertiary care center.
 17. Effect of increasing paternal body mass index on pregnancy and live birth rates in couples undergoing intracytoplasmic sperm injection. Umul M1, Köse SA, Bilen E, Altuncu AG, Oksay T, Güney M.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. Başpınar Ş, Bircan S, Bozkurt KK, Yavuz G, Tuncer SS, Oksay T, Koşar A. Renal Anjiomyolipom: iki olgu sunumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Dergisi 2010;2(2):4-8.
 2. Ozorak A, Oksay T, Capkin T, Kosar A. Acute Prostatitis Due to Brucellosis; Report of Two Cases. JCAM,2012.
 3. Oksay T, Özorak A, Ergün O, Hoşcan MB, Koşar A, Serel TA. Mesanedeki alışılmadık yabancı cismin perkütan çıkarılması: vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. ATUDER 2013; 12 – 4, 231 - 233. doi: 10.5152/jaem.2013.023
 4. Baspinar, S., Kapucuoglu, N., Akdeniz, R., Oksay, T., Guzel, A., & Kocer, M. (2014). Paratesticular myxofibrosarcoma. Indian Journal of Pathology and Microbiology, 57(3), 503.
 5. Post-traumatic penile pseudoaneurysm causing high-flow priapism: treatment with super-selective micro-coil embolisation AR Aktaş, Ö Yılmaz, M Kayan, A Güzel, T Oksay, N Ünlü, T Çapkın SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2), 77-80

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. Soyupek, S., Oksay, T., Koşar, A. Fragmentation of a forgotten double J stent and excreted with urine: case report.2003.International Urology and Nephrology 35 (1) , pp. 91-92.
 2. Soyupek, S., Koşar, A., Hoşcan, M.B., Perk, H., Oksay, T., Serel, T.A., Sevin, G. Dermoid Cyst In Bony Pelvis That Coexists With Pheochromocytoma: Report Of A Case And Review Of The Literature. 2004 International Urology and Nephrology 36 (2) , pp. 207-210
 3. Oksay, T., Ergun, O., Çapar, E., & Koşar, A. (2011). Bilateral hydronephrosis secondary to cystocele. Renal Failure, 33(5), 537-539.

HAKEMLİ DERGİDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. Soyupek S, Oksay T, Koşar A. Bilateral traumatic testicular dislocation: A case report and review of the literature. Turk Uroloji Dergisi 2003;29(1):112-4
 2. Renal Anjiomiyolipom: iki olgu sunumu

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Gelişen Mesane Boynu Darlıkları Nedenlerinin Retrospektif Analizi, 21. Ulusal Üroloji Kongresi
 2. Penil Protez İmplantasyonu Gereken Radikal Retropubik Prostatektomi Operasyonu Geçirmiş Hastaların Cinselliğe Yaklaşımı, 21. Ulusal Üroloji Kongresi
 3. Transrektal iğne biyopsisinde ciprofloksasin, levofloksasin ve ceftriakson profilaksilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması, 21. Ulusal Üroloji kongresi
 4. Lokalize prostat kanseri tanısıyla radikal prostatektomi uygulanan hastalarda ameliyat öncesi cerrahi sınırda tümör varlığının öngörülmesi
 5. Renal Anjiomyolipom. İki olgu Sunumu 20.Ulusal Patoloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 2010 Eskişehir
 6. Radikal Sistoprostatektomi Spesmenlerinde Rastlantısal Saptanan Prostat Kanseri 21.Ulusal Patoloji Kongresi. 16-20 Kasım 2011 İzmir
 7. Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Akdeniz R, Oksay T, Güzel A, Koçer M.c 23. Ulusal Patoloji Kongresi. 6-10 Kasım 2013, İzmir.

ULUSAL TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM VE GÖSTERİM

 1. S.Soyupek, C.Dilmen, A.Sayın, B.Hoşcan, O.Tükel, T.Oksay, H.Perk, G.Sevin. Stres Üriner İnkontinans Cerrahi Tedavisinde TVT Uygulamasında 2 Yıllık Takip Sonuçlarımız. 2.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Abstrakt Kitabı, sayfa 20, 17-19 Nisan 2002, İstanbul
 2. İnkontinanlı Hastaların Cerrahi Müdahale Öncesi ve Sonrası MRI ile Değerlendirilmesi
 3. Serel TA, Soyupek S, Perk H, Koşar A, Dilmen C, Oksay T. Ratlarda Tek Taraflı Komplet Üreteral Obstrüksiyon ve Serbest IGF-1. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 34, O-55. 5-10 Ekim 2002, Antalya
 4. Serel TA, Soyupek S, Çandır Ö, Perk H, Armağan A, Hoşcan MB, Oksay T. Mast Hücreleri Ve Mesane Kanseri İlişkisi. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 10, S-18. 2-7 Ekim 2004, Antalya
 5. Armağan A, Yılmaz HR, Soyupek S, Oksay T, Özçelik N. Diyabetik Rat Testisinde Melatoninin Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimlere Etkisi. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 199, P-240. 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 6. İNFERTİL ERKEKLERDE KLİNİK VARİKOSEL DERECESİNİN VARİKOSELEKTOMİ ÖNCESİVE SONRASI SPERM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 7. VARİKOSEL İLE İLİŞKİLİ TESTİS AĞRISINDA VARİKOSELEKTOMİNİN ETKİSİ
 8. Oksay T, Yunusoğlu S, Özorak A, Koşar PA, Koşar A, Armağan A. Deneysel taş modelinde resvaratrolün koruyucu etkisi. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 174, 5-9 Ekim 2011, Ankara.
 9. Oksay T, Yunusoğlu S, Özorak A, Koşar PA, Koşar A, Armağan A. Deneysel taş modelinde kuersetinin koruyucu etkisi. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 173, 5-9 Ekim 2011, Ankara.
 10. Güzel A, Oksay T, Aktaş AR, Çapkın T, Özorak A. Post-travmatik penil kavernozal psödoanevrizma nedeniyle oluşan yüksek akımlı priapizmin pudental arter coil embolizasyon ile tedavisi. 10. Androloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı Syf. 178. 29 Mayıs- 1 Haziran 2013, Muğla
 11. Oksay T, Uçar M, Güzel A, Özorak A, Armağan A, Koşar A. Penil protez implantasyonu cerrahisinde 6 yıllık klinik deneyimlerimiz. 10. Androloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı Syf. 150. 29 Mayıs- 1 Haziran 2013, Muğla

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Risk Factors For The Formation Of A Steinstrasse After Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. 2 th Eulis Symposium (10 th European Symposium on Urolithiasis) June 11-14, 2003. Urolithiasis page 394
 2. Success Of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy in Patients With Lower Caliceal Stone And Favourable Anatomy. 2 th Eulis Symposium (10 th European Symposium on Urolithiasis) June 11-14, 2003. Urol Res (2003) 31:70-145, A-93. Urolithiasis page 143-145
 3. Oksay T, Özorak A, Öztürk SA, Çapkın T, Armağan A, Koşar A. Testis tumors: the case series of 5 years. 5th Urooncology Winter Congress 30 Ocak-03 Şubat 2013, Üsküp/MAKEDONYA Yeni Üroloji Dergisi, Özel sayı, Ocak 2013, 108-109.
 4. Özorak A, Oksay T, Koşar A, Armağan A, Güzel A, Çapkın T, Serel TA. Combination of Ciprofloxacin And Third-generation cephalosporin (Ceftriaxone) Prophylaxis for Ultrasound Guided Transrectal Prostate Biopsy; Our Clinical Experience. 5th Urooncology Winter Congress 30 Ocak-03 Şubat 2013, Üsküp/MAKEDONYA Yeni Üroloji Dergisi, Özel sayı, Ocak 2013, 83-84.
 5. Oksay T, Özorak A, Güzel A, Uçar M, Hoşcan MB, Koşar A. Evaluation of Five Primary Testicular Lymphoma. 5th Urooncology Winter Congress 30 Ocak-03 Şubat 2013, Üsküp/MAKEDONYA Yeni Üroloji Dergisi, Özel sayı, Ocak 2013, 48-49.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ

 1. Ergun O, Oksay T, Çapar E, Armagan A. Effect Of NIH Category IV Prostatitis On Total And Free Prostate Specific Antigen And Correlation Between Prostate Cancer. EUA 6th South Eastern European Meeting. 1-2 October 2010, Istanbul/ TURKEY. Eur Urol Suppl 2010; 9(6):601.
 2. Correlation between NIH Category IV Prostatitis and Erectile Dysfunction
 3. Management of penil fracture, effects on erectile function:conservative treatment or early surgical treatment
 4. Where do patients go for treatment of urethritis?
 5. Çapar E, Oksay T, Özorak A, Çapkın T, Koşar A. Taş lokalizasyonlarına göre semi-rijid üreteroskopi sonuçlarımız 2nd International Istanbul Urolithiasis Days. 9-10 December 2011, Istanbul/TURKEY. Abstract Book, PS-13
 6. Çapkın T, Özorak A, Oksay T, Çapar E, Koşar A. Endoskopik üreter taşı tedavisinde proksimal üreter dilatasyonunun tedavi başarısına etkisi. 2nd International Istanbul Urolithiasis Days .9-10 December 2011, Istanbul/TURKEY. Abstract Book, PS-12
 7. Çapkın T, Özorak A, Oksay T, Çapar E, Koşar A. Üreterdeki taş lokalizasyonlarına göre semi-rijid üreteroskopide DJ stent gereksinimi 2nd International Istanbul Urolithiasis Days 9-10 December 2011, Istanbul/TURKEY. Abstract Book, PS-16
 8. Hoscan MB, Tunckiran A, Oksay T, Özorak A, Özkardeş H. Where do patients go for treatment of urethritis? 14th Annual Congress of the European Society for Sexual Medicine, 1-4 December 2011, Milan/ITALY. J Sex Med 2011;8(suppl 5):462.
 9. Oksay T, Guzel A, Yazkan R, Ozorak A, Koşar A. The role of costa-vertebral angle predicting the chest complications in percutaneous nephrolithotomy. 30th World Congress of Endourology and SWL. 04-08 September 2012, Istanbul/TURKEY. J Endourol. 2012 Sep;26 Suppl 1:A367-368.
 10. Oksay T, Naziroglu M, Ergün O, Doğan S, Ozatik O, Armagan A, Ozorak A, Celik Ö. N-acetyl cysteine attenuates chronic diazinon exposure-induced oxidative stress in rat testis. 4 th International congress on Cell Memranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels 26-29 June 2012, Isparta/TURKEY. Cell Membranes and Free Radical Research. 2012; 4(1): 28.
 11. Gözen AS, Oksay T, Ates M, Hruza M, Schulze M, Rassweiler JJ. Impact of bladder neck sparing and prostate size on recovery of early continence after laparoscopic radical prostatectomy. 27th Annual Congress of the European Association of Urology 24-28 February 2012, Paris/FRANCE. Eur Urol Suppl 2012 Feb; 11(1): e573

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN DOKTORA TEZİ

 1. Sedat Yunusoğlu; Deneysel sıçan hiperoksalüri modelinde kuersetin ve resveratrolün koruyucu etkileri
 2. Faruk Doğan; Deneysel sıçan varikosel modelinde varikoselin oluşturduğu testiküler hasar üzerine diosmin-hesperidinin etkileri

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. Ürolojide Asistanlık ve Yeni Uzmanlık Uluslararası Zirve 2010, İstanbul Bilimsel Komite

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. Üretra Cerrahisinde Parodoksal Konular
 2. Üroloji ve Psikiyatride Ortak Sorunlar ve Çözümleri
 3. Akdeniz Üroloji Derneği Bölgesel Toplantısı Isparta
 4. Endoüroloji Derneği 2011 Bölgesel Eğitim Toplantısı

KİŞİSEL WEB SAYFASI

 1. http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon3/Default.aspx?uid=7afb595fe7b61c13f9de13b5bda7dce9b6ba2c52d3e680883b5f56525a83bf1f1fabf684

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE EDİTÖRLÜK

 1. Journal of Clinical and Analytical Medicine, International Editorial Board

ULUSAL NİTELİKTEKİ BİLİMSEL, MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK KURUM VE KURULUŞLARIN YÖNETİMLERİNDE, KURULLARINDA, KOMİSYON YADA KOMİTELERİNDE GÖREV

 1. Akdeniz Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Muhasip Üye
 2. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalite Komitesi

KAMU VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREV YADA KATKI

 1. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Yardımcısı

ALANINDA MAKALE, KİTAP BÖLÜMÜ VE KARAR TAHLİLİ ÇEVİRİSİ

 1. Abdullah Armağan, Taylan Oksay. Azf Mikrodelesyonu Olan Veya Olmayan Hastalarda Sertoli Ve Leydik Hücre İmmunofenotipleri Androloji Bülteni 2003; 14: 26
 2. Abdullah Armağan, Taylan Oksay. Peyronie Hastalığının Oral Tedavisi Androloji Bülteni 2003; 13: 43-44
 3. Sedat Soyupek, Taylan Oksay. Yaşlı Erkeklerde Sperm Miktarı Androloji Bülteni 2004; 19: 347-348
 4. Campell Üroloji, Sekizinci Baskı. Çeviri Editörleri: M. Kadri Anafarta, M. Önder Yaman. ISBN 975-277-041-X. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara 2005. Cilt 4, Bölüm 106: Barsak Segmentlerinin Kullanımı ve Üriner Diversiyon. Bölüm Çeviri: Güven Sevin, M. Burak Hoşcan, Taylan Oksay. Sayfalar: 3745-3788.
 5. Alim Koşar, Taylan Oksay. Y Kromozomunun AZF Mikrodelesyonları ve İn Vitro Fertilizasyon Sonuçları Androloji Bülteni 2005; 23: 336
 6. Taylan Oksay, Abdullah Armağan. Artmış Soya Alımıyla İlişkili İnatçı Seksüel Uyarılma Sendromu Androloji Bülteni 2006; 24: 86
 7. Taylan Oksay, Abdullah Armağan. Oral Kontraseptiflerin Seks Hormon Bağlayan Globulin Ve Androjen Seviyeleri Üzerine Etkisi: Seksüel Disfonksiyonu Olan Kadınlarda Retrospektif Bir Çalışma Androloji Bülteni 2006; 25, 181
 8. Glenn Ürolojik Cerrahi, Altıncı Baskı. Çeviri Editörü: Nihat Arıkan. ISBN 975-277-086-X. Güneş Kitapevi, Ankara 2006. Bölüm 140- Ürolojik Cerrahide Lazerler. Bölüm Çeviri: Hakkı Perk, Taylan Oksay. Sayfalar: 1066-1074.
 9. Glenn Ürolojik Cerrahi, Altıncı Baskı. Çeviri Editörü: Nihat Arıkan. ISBN 975-277-086-X. Güneş Kitapevi, Ankara 2006. Bölüm 139-Üreteral Obstrüksiyon Tedavisi: Yeni Stent ve Protezler. Bölüm Çeviri: Hakkı Perk, Taylan Oksay. Sayfalar: 1061-1066
 10. Glenn Ürolojik Cerrahi, Altıncı Baskı. Çeviri Editörü: Nihat Arıkan. ISBN 975-277-086-X. Güneş Kitapevi, Ankara 2006. Bölüm 138- Görüntü Kılavuzlu Tedavi Bölüm Çeviri: Hakkı Perk, Taylan Oksay. Sayfalar: 1057-1061.
 11. Glenn Ürolojik Cerrahi, Altıncı Baskı. Çeviri Editörü: Nihat Arıkan. ISBN 975-277-086-X. Güneş Kitapevi, Ankara 2006. Bölüm 137- Doku Mühendisliği Bölüm Çeviri: Hakkı Perk, Taylan Oksay. Sayfalar: 1051-1057.
 12. Seksüel Tıp Erkek ve Kadında Seksüel Fonksiyon Bozuklukları. Çeviri Editörü: Ateş Kadıoğlu, Mustafa Faruk Usta, Bülent Semerci, Ramazan Aşçı, Önder Yaman, İrfan Orhan, Selahattin Çayan, Önder Cangüven. ISBN 9759395486. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul 2006. Bölüm 23- Kadın Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Üzerine Önerilerin Özeti Bölüm Çeviri: Abdullah Armağan, Sedat Soyupek, Taylan Oksay. Sayfalar: 975-990
 13. Taylan Oksay. Kadınlarda aşırı aktif mesane ve seksüel aktivite arasındaki ilişki Androloji Bülteni 2007; 29: 174
 14. Glenn Ürolojik Cerrahi, Yedinci Baskı. Çeviri Editörü: Nihat Arıkan. ISBN 9789752773486. Güneş Kitapevi, Ankara 2011. Bölüm 70- Penisin İnvaziv Skuamöz Hücreli Karsinomasının Tedavisinde Parsiyel ve Total Penektomi. Bölüm Çeviri: Taylan Oksay, Alim Koşar. Sayfalar: 467-473
 15. Glenn Ürolojik Cerrahi, Yedinci Baskı. Çeviri Editörü: Nihat Arıkan. ISBN 9789752773486. Güneş Kitapevi, Ankara 2011. Bölüm 75-Penil Venöz Cerrahi Bölüm Çeviri: Alim Koşar, Taylan Oksay. Sayfalar: 499-505
 16. Glenn Ürolojik Cerrahi, Yedinci Baskı. Çeviri Editörü: Nihat Arıkan. ISBN 9789752773486. Güneş Kitapevi, Ankara 2011. Bölüm 76- Erektil Disfonksiyon İçin Mikrovasküler Arteriyel Bypass Cerrahisi Bölüm Çeviri: Taylan Oksay, Alim Koşar. Sayfalar: 505- 514
 17. Taylan Oksay, Erdem Çapar. Anti-TNF-alfa antikorunun erkek ratlarda hiperprolaktinemiye bağlı hCG- bağmlı testesteron salınımı baskılanmasına etkisi. Androloji Bülteni, 2012; 49, 111-112

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. Türk Üroloji Derneği Batı Akdeniz Şubesi Ekim Ayı Toplantısı Ürolojide Laparoskopinin Yeri ve Geleceği
 2. Genç Akademik Ürolog Nasıl Olmalı toplantısı 3-4 Mart 2012/Ankara

SCI, SSCI VEYA AHCI DIŞINDAKİ DERGİLERDE MAKALE DEĞERLENDİRME/HAKEMLİK

 1. THE EFFECT OF LEAD ACETATE ON THE TESTES OF MALE ALBINO RATS
 2. Feasibility and radiation induced toxicity regarding the first application of transperineal implementation of biocompatible balloon for high dose radiotherapy in patients with prostate carcinoma
 3. SEXUAL PARTNER SATISFACTION OF THE PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE
 4. Obstructive Uropathy by Total Uterine Prolapse Leading to End Stage Renal Disease