SERTAÇ SELİM SARICA

Yayınlar

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Yavuz, E., Sarıca, S., S., 2011. Düşük Maliyetli Metro Ethernet Bağlantısı Ve Güvenlik Duvarı Uygulaması,Teknik Bilimler Dergisi, cilt:1, sayı:2, sayfa:43-46, ISSN 2146-2119

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. "Uygun, Hızlı ve Verimli FTP Sunucusunun Bulunması", Akademik Bilişim 2009, Harran Üniversitesi, 11-12 Şubat 2009, ŞANLIURFA

ULUSAL TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM VE GÖSTERİM

 1. 9. Ulaknet Çalıştayı "Sistem odası tasarımı ve kurulumu"

ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ

 1. ULAKNET Eğitim ve Çalıştayı 2007 - Muğla/Gökova

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. Akademik Bilişim '00, 10-11 Subat 2000, SDU Isparta
 2. SDÜ Uzaktan Eğitim Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 29 Nisan 2005, Isparta.
 3. 4. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi, Isparta

KİŞİSEL WEB SAYFASI

 1. http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sertac

DİĞER BİLİMSEL VEYA MESLEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK

 1. SDÜ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Anamas Dergisi Sayı:1 2013

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARINDA VE BU KURUM YADA KURULUŞLARININ OLUŞTURDUĞU KOMİSYONLARDA; ÜNİVERSİTE ORGANLARINDA YADA REKTÖRLÜKÇE KURULAN KOMİSYONLARDA GÖREV

 1. SDÜ Uzaktan Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2007-2008)

ULUSAL NİTELİKTEKİ BİLİMSEL, MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK KURUM VE KURULUŞLARIN YÖNETİMLERİNDE, KURULLARINDA, KOMİSYON YADA KOMİTELERİNDE GÖREV

 1. ULAK-Net CSIRT Pc Yönlendirici Çalışma Grubu (2007 - 2011)

KAMU VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREV YADA KATKI

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Çözümleyici, Isparta (2004-2010)
 2. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sistem Yöneticisi, Isparta (2010-2011)
 3. Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem ve Jeotermal Araştırma Merkezi, Isparta (2011-2012)
 4. Süleyman Demirel Üniversitesi Aksu MSD Meslek Yüksek Okulu, Isparta (2012-2013)
 5. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürü, Isparta (2013-

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Isparta Il Merkezi Mikrobölgeleme Analizi, SDÜ Fen Bil. Enst., Jeofizik Müh. ABD., ISPARTA

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. "PC yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Çalışma Grubu", I. Ulaknet Eğitim ve Çalıştayı, 4-6 Nisan 2007, Muğla, Gökova
 2. "Bilişim Suçları ve İnternet Güvenliği", Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, 13 Mart 2013, Isparta
 3. "Linux ve Özgür Yazılım Nedir?", 7. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 4 Nisan 2013, Isparta.