LEVENT BAŞAYİĞİT

Yayınlar

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP

 1. Dinç, U., Şenol S., Gök M., Özbek H., Peştemalci V., Çullu M. A., Dingil M., Başayiğit L., Öztekin E., Akça E., Kaya Z., Kapur S., Sarıyev A., Güzel N., Karaman C., Derici R., Gülüt K. Y., Çakmak İ., Ortaş İ., İbrikçi H., Çelik İ., Dinç A. O., Kılıç Ş., Öztürk N., Çolak A. K., Onaç I., Çoşkan A., Kandırmaz M., Torun M. B., Eker S., Barut H., Öztürk L. 1997 ADANA. Adıyaman- Kahta Ovası Sulama Projesi Sahası Detaylı Toprak Etüdleri. Cilt 1-2
 2. Dinç, U., Derici, M.R., Şenol, S., Kapur, S., Dingil, M., Dinç, A.O., Öztekin, E., Sarıyev, A., Torun, B., Başayiğit, L., Kaya, Z., Gök, M., Akça, E., Çelik, İ., Ortaş, İ., Çullu, M.A., Güzel, N., İbrikçi, H., Çakmak, İ., Peştamalcı, V., Çakmak, Ö., Karaman, C., Özbek, H., Kılıç, Ş., Sakarya, N., Çolak, A.K., Onaç, I., Yeğingil, İ., Gülüt, K.Y., Atatanır, L., Öztürk, L., Büyük, G., Coşkan, A. & Müjdeci, M., 2000. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi. Cilt 1-2. Lefkoşe-Kıbrıs.
 3. Akgül,M., Başayiğit,L., Uçar, Y. ve Müjdeci, M., 2001. Atabey Ovası Toprakları. SDÜ. Ziraat Fakültesi Yayın No: 15, Araştırma Serisi Yayın No: 1. Isparta.
 4. Dinç, U., Kapur, S., Cangir, C., Şenol, S., Aksoy, E., Karaman, C., Akça, E., Kılıç, Ş., Öztekin, E., Başayiğit, L., Demirtaş, D., Gülez, M., 2003. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eskişehir-Anadolu Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması
 5. Dinç, U., Şenol, S., Kapur, S., Dinç, A. O., Akça, E. Atatanır, L. Öztekin, E., Dingil, M., Başayiğit, L., Serdem, M., Gülez, M., Erdoğan, A., Köroğlu, B.,2003. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Muş-Alparslan Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması
 6. Dinç, U., Şenol, S., Cangir, C., Altınbaş, Ü., Karaman, C., Kurucu, Y., Akça, E., Kılıç, Ş., Başayiğit, L., Aykut, D., Dingil, M,. Öztekin, E.,Demirtaş, D.,2003. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konya-Konuklar Tarım İşletmesi Topraklarının Detaylı Toprak Etüdü ve Haritalanması
 7. Akgül, M., Başayiğit, L., Işıldar, A.A., Uçar, Y. ve Şenol, H. 2004. Şarkikaraağaç Sulama Şebekesi arazilerinin tarımsal üretim potansiyellerinin belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Yayın No:23, Araştırma Serisi Yayın No:2
 8. Başayiğit, L., Gülper, S., 2015. Gölcük Gölü Su Toplama Havzası CORINE Arazi Kullanım Sınıfları Haritasının Oluşturulması, Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 01-04 Eylül 2015. Kahramanmaraş.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Işıldar,A.A., Şeker.C. Başayiğit,L., Müjdeci,M., 1999. The Effect of Simulated Hardpan on NO3 Leaching Through a Clay Soil, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,13(19),64-70.
 2. Işıldar,A.A., Şeker.C. Başayiğit,L., Müjdeci,M., 2000. Nitrogen leaching in solid waste stored area, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,14(21),33-38.
 3. Akgül, M., Başayiğit, L. ve Uçar, Y., 2002. Atabey Ovası topraklarının genel özellikleri ve sınıflandırılması. SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi Cilt 6, Sayı:1 s:1-13.
 4. Başayiğit,L., Akgül, M ve Uçar, Y.,2002. Atabey Ovası topraklarının arazi değerlendirilmesi ve potansiyel kullanımlarının belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi Cilt 6, Sayı:1 s:14-21.
 5. Başayiğit, L., Dinç, U., 2003. Eğirdir Gölü Su Toplama Havzasında Oluşan Toprak Kayıplarını Tahmin Etmeye Yönelik Bir Çalışma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. Haziran.
 6. Görmüş, M., Caran, Ş., Başayiğit, L., Çoban, H., Hilal, H.A., Uysal, K., Şenol, H., 2003. Eğirdir-Senirkent-Senirce (Isparta) arasındaki Pliyo-Kuvaterner sedimanları ve Landsat-7 ETM+ görüntülerinde yorumu. SDü Fen Bil. Der. Cilt 7, Sayı 2, Sf 57-73.
 7. Başayiğit, L., Akça, E., Şenol, S., Kapur, S., Dinç, U., 2004. Konuklar Tarım İşletmesi Yaşlı Nehir Terasları Üzerinde Yer Alan Toprakların Fiziksel, Kimyasal, Minarolojik Özellikleri ve Oluşumu, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 59 - 67.
 8. Akgül, M., Başayiğit, L. 2005. Süleyman Demirel Üniversitesi Çiftlik Arazisinin Detaylı Toprak Etüdü Ve Haritalanması. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi. 9-3.
 9. Başayiğit, L., Akgül, M. ve Işıldar, A.A. 2005. Landsat verileri yardımıyla arazi kullanım türlerinin belirlenmesi ve yıllara bağlı olarak değişim izlenmesi. SDÜ. Fen Bil. Ens. Der. 9(2)
 10. Başayiğit, L. Dinç, U., 2005. Toprak Taksonomisine Göre Toprak İklim Rejimleri ve Türkiye Toprakları İçin Örnekler. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1), 83-91 Tokat.
 11. Başayiğit, L., Şenol, H.2008. Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Belirlenebilirliği ve Uzaktan Algılama Metodu ile Kontrolü. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1.
 12. Başayiğit, L., Şenol, H ve Müjdeci, M, 2008. "Isparta İli Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2), 1-10.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Başayiğit, L. 2004. CORINE Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemine Göre Arazi Kullanım Haritasının Hazırlanmasında:Isparta Örneği. Ankara Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (4) 366-374
 2. Müjdeci M., Karakaplan S., Isildar A.Ali, Basayigit L., 2005. The Effect of Soil Compaction on Emergence of Sugar Beet Seedlings. Journal of Biological Sciences 5(4): 427-429, 2005.
 3. Basayigit, L., Senol, S. 2008. Comparison of Soil Maps with Different Scales and Details Belonging to the Same Area, Soil & Water Res., 3, 2008 (1): 31-39
 4. Basayigit, L., Senol, H. 2009. Prediction of Plant Nutrient Contents in Deciduous Orchards Fruits Using Spectroradiometer. International Journal of ChemTech Research. Vol.1, No.2, pp 212-224, April-June 2009
 5. Basayigit, L., Senol, H. 2009. The Production of Fertility Maps of Potential Land for Orchards Using Geographical Information Systems. Journal of Plant & Environmental Sciences 1 (2009) 36-45.
 6. Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2010) Remote Sensing Monitoring to Determine Dynamics of Grassland Available for Animal Production in the Eastern Turkey, Bulgarian Journal of Animal Science, 46(1),172-175.
 7. Gençer, M., Başayiğit, L. 2010. " Isparta İli Mera Tahdit Çalışmaları Bitirilmiş Parsellerin CBS Ortamında Değerlendirilmesi ", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2), 1-8.
 8. Basayigit, L., Dinc, U. 2010. Prediction of Soil Loss in Lake Watershed Using GIS: A Case Study of Egirdir Lake, Turkey, Journal of Natural and Environmental Sciences 1 (1), 1-11.
 9. Senol, H., Akgul, M., Mujdeci, M., Basayigit, L., 2012. The determination of some physical characteristics of different particle sizes in soils with reflection spectroscopy. African Journal of Agricultural Research, Vol. 7(14), pp. 2225-2235
 10. BAŞAYİĞİT, DEDEOĞLU, M., 2012. Elma Ağaçlarında Çinko Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi (VNIR) Spektroskopik Yöntemle Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 64-67, 2012
 11. DEDEOĞLU, M., BAŞAYIĞIT, L., 2013. Kiraz Ağaçlarında Çinko Noksanlığının Spektral Türev Eğrileri İle Belirlenebilirliği, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 26-29, 2013
 12. Başayiğit, L. Ersan, R, 2013. Isparta Gülü’nün (Rosa Damasccena Mill.) Vejetasyon Dönemi Boyunca Morfolojik Özellikleri ve Spektral İmzaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 17(2) Özel Sayı 36-44
 13. Başayiğit, L. Ersan, R, 2013. Isparta Gülü (Rosa Damasccena Mill.) Klorofil İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 17(2) Özel Sayı 18-22
 14. Dedeoglu, M., Basayigit, L.2013. Determinability of by Spectral Derivate Curves of Zn Deficiency in Apple Trees Soil and Water Journal Vol 2 Number 2 (1)
 15. Başayiğit, L., Alaboz, P., Özçer, O., Işıldar, A.A., 2015. The Movement of Copper, Zinc and Manganese In The Soil of Cut Flower Production Greenhouses and Fields. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LVIII, 26-31.
 16. Basayigit, L., Ersan, R. 2015. Comparison of Pixel-Based And Object-Based Classification Methods For Separation of Crop Patterns, Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. IV, 148-153.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Işıldar,A.A.,and Başayiğit. L., 1999. The Effect of Conservation Tillage of Nitrogen and Potassium Movement Through Soil, Fresenius Envir Bull. Vol.8.264-271.
 2. Işıldar, A.A. Akgül, M., Başayiğit, L., Çömlekçi, S., 2002. Effects of magnetic field on some soil properties. Fresenius Envir Bull. Vol.12. No:9. 1037-1043.
 3. Akgul, M., Isıldar, A.A. and Basayigit, L., 2005. Relationships Between Color and Some Properties in Red-Redish and Neighbor Soils in Isparta-Turkey. Asian Journal of Chemistry, 17 (3):1995-2000, 2005.
 4. Isıldar, A.A., Akgul, M. and Basayigit, L., 2006. Some Tillage-Induced Differences in the Macroaggregates-size Fraction. Asian Journal of Chemistry. 18 (2): 931- 936, 2006.
 5. Başayiğit, L ve S. Albayrak. 2007. The use of the reflectance measurement to predict the N, P and K content of wollypod vetch under different N,P and K fertilization. Asian Journal of Chemistry, 19:5609-5619.
 6. Basayigit, L., Senol, H. and Akgul, M. 2009. Estimation of Different Soil Properties by Using Reflectance Values of TERRA-ASTER Bands, Asian Journal of Chemistry, Vol. 21, No. 2 (2009), 1137-1144.
 7. Basayigit, L., Albayrak, S. and Senol, H. 2009. Analysis of VNIR Reflectance for Prediction of Macro and Micro Nutrient and Chlorophyll Contents in Apple Trees (Malus communis). Asian Journal of Chemistry, Vol. 21, No. 2 (2009), 1302-1308.
 8. Basayigit, L., Bozkurt, Y., and Kaya, I. 2009. Determination of Grasslands Using Landsat (TM) Data and Monitoring of The Change By Years Using GIS With Special Reference to Kars Province in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 18, No.1, pp. 62-97.
 9. Albayrak, S., L. Başayiğit and M. Türk. 2009. Prediction of quality variables of Vicia species in the field by reflectance measurements. Turkish Journal of Field Crops. 14(1): 2-14.
 10. Albayrak S., Başayiğit L and M. Türk. 2011. Use of canopy and leaf reflectance indices for the detection of quality variables of Vicia species. International Journal of Remote Sensing. 32(4): 1199-1211. (B class in SCI list).
 11. BAŞAYİĞİT, L., ERSAN, R., DEDEOĞLU, M. 2014. Monitoring Vegetation Growth of Oil Rose (Rosa Damascena MILL.) BY Hyperspectral Sensing, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2013, 1219-1224 Agricultural Academy
 12. Senol, H., Akgul, M., Mujdeci, M., Basayigit,L. 2013. The Determination of Some Chemical Characteristics of Different Particular Sizes in Soils with Visible Near-Infrared Reflectance Spectroscopy. Vol. 25, No. 12 6843-6846
 13. Basayigit, L. Ozkul, M. Estimating Zn Content of Pepper under Different Fertilizer Applications Using a Handheld Spectrometer, INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY.
 14. Basayigit,L. Dedeoglu, M. Akgul, H. 2015. The prediction of iron contents in orchards using VNIR spectroscopy TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY
 15. Gencer, M., Basayigit, L., Akgul, M.,2015. CORINE Land Use Classification of Egirdir Lake Protection Zones TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
 16. Dedeoglu, M. Basayigit, L. 2015. Determining the Zn Content of Cherry in Field Using VNIR Spectroscopy SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. Basayigit, L., 2011. Mineralization International Journal of Health & Nutrition The 1st Halal and Healthy Food Congress 19-20 November 2011

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Başayiğit, L, Dinç, U., 2001. Toprak etüd ve haritalama çalışmalarında bilgisayar teknolojilerinin kullanımı,Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu,Sütçüimam Üniversitesi, Kahramanmaraş, s 283-291.
 2. Uçar, Y., Başayiğit, L, 2001. Sulu tarımda uzaktan algılama tekniklerini kullanma olanakları Tarımda Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu, Sütçüimam Üniversitesi,Kahramanmaraş, s 224-231.
 3. Başayiğit, L., Şenol, S., 2001. Türkgeldi tarım işletmesi topraklarının arazi değerlendirmesi ve potansiyel kullanımlarının belirlenmesi, Trakya toprak ve su kaynakları sempozyumu, Köy Hizmetleri araştırma enstitüsü müdürlüğü, 24-27 Mayıs, Kırklareli.
 4. Görmüş, M., Başayiğit, L., Caran, Ş., Uysal, K. Şenol, H., Çoban, H. ve Hilal, H.A. 2003. Eğirdir-Senirkent-Senirce (Isparta) arasındaki Pliyo-Kuvaterner sedimanları. SDU, Müh.-Mim. Fak.20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, s. 100.
 5. Özkan, K., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Başayiğit, L., Şenol, H., 2006: Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Kuşburnunun (Rosa canina L.) Dağılımını Etkileyen Abiyotik Yetişme Ortamı Faktörleri, Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 581-588, Aydoğdu Ofset, Ankara.
 6. Özkan, K., Şenol, H., Başayiğit, L., Gülsoy, S., Mert, A., 2006: Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Saçlı Meşenin (Quercus cerris L. var. cerris) Yayılışını Sınırlandıran Faktörler, Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 589-594, Aydoğdu Ofset, Ankara,
 7. Albayrak, S., M. Türk ve L. Başayiğit. 2007. Azotla gübrelenen tüylü meyveli fiğin N, p ve K içeriğinin yakın kızıl ötesi spektoradyometrik yöntemle tahmin edilebilirliğinin araştırılması. Türkiye 7. Tarla Bit.Kong., Bildiriler II. 169-172 Erzurum.
 8. Başayiğit, L., Albayrak, S., Şenol, H., Akgül, H., 2008. Spektroradyometre Verileri İle Bitki Besin Elementi İçeriğinin Tahmin Edilebilirliği. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi. Konya.
 9. Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2010) Remote Sensing Monitoring to Determine Dynamics of Grassland Available for Animal Production in the Eastern Turkey, 60th Anniversary Conference of Animal Science. 3-5 November, Sofia, Bulgaria.
 10. Başayiğit, L., 2011. Topraklaşma. 1. Ulusal Helal Ve Sağlıklı Gıda Kongresi. 19-20 Kasım 2011.
 11. Gültekin F., ve ark., 2011. İstihale Örneklerinin Katkı Maddelerine Yönelik Değerlendirilmesi 1. Ulusal Helal Ve Sağlıklı Gıda Kongresi. 19-20 Kasım 2011.
 12. Başayiğit, L., Gök, S., Kızıl, A.2013. Arazi Kullanımındaki Değişikliklerin Farklı Veri Kaynaklarıyla Yorumlanması III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013
 13. Demir, H.Z., Başayiğit,L, 2013. Uydu Verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Gölcük Gölü Su Toplama Havzası CORINE Erozyon Haritasının Oluşturulması III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22-24 Ekim 2013
 14. Başayiğit, L., Uçar, G., Dedeoğlu, M., 2015. Karacaören Gölü Havzası Erozyon Durumunun UA-CBS Kullanılarak Rusle Metoduna Göre Belirlenmesi, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015 / Konya.
 15. Dedeoğlu, M., Başayiğit, L., Doğan, A., 2015. Landsat ETM+ Uydu Verisi İle Belirlenen Yüzey Toprak Neminin Tarımsal Amaçlı Çalışmalarda Kullanımı, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015 / Konya.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. BAKICI, S., BAŞAYİĞİT, L., 2012. İşletme Arazileri İçin Tarım Bilgi Sistemi: Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Merkez Arazisi Örneği, IV. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Başayiğit, L, Öztekin, M.E., Dingil, M., Şenol, S., Dinç, U. 1998. Detail Soil Mapping of The Adıyaman-Kahta Irrigation Project Area Using Digital Satellite Data, M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, 21-24 September Menemen-İzmir,TURKEY.
 2. Öztekin, M.E., Başayiğit, L, Dingil, M., Dinç, U., Şenol, S. 1998. The Relationships Between The Reflection Values and Soil Properties of The Some Selected Soils in the Southern East Anatolia, M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, 21-24 September Menemen-İzmir.TURKEY.
 3. Başayiğit, L, Öztekin, M.E., Dingil, M., Şenol, S., Dinç, U. 2004. Land Use Plan On The Basis of Existing Plots of the Konuklar State Farm by Using GIS.International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development, June 7-10 2004, Erzurum Turkey.
 4. Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Remote Sensing monitoring to determine the dynamics of grassland availability in Eastern Turkey. VIII. International Symposium of Biology and Animal Nutrition, 24-25 September, Balotesti, Romania.
 5. Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Remote Sensing and GIS applications to determine the potential grassland areas to be utilised by beef cattle in the highlands of Eastern Turkey. FAO/IAEA International Symposium on Sustainable Improvement of Animal Production and Health. 8-11 June, Vienna, Austria.
 6. Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Remote Sensing and Geographical Information Systems applications to determine grassland types and grazing systems in highlands of the Eastern Turkey. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, 24-27 August, Barcelona, Spain.
 7. Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Long-term effects of fertilizer applications on natural grasslands within the aspect of environmentally sustainable grazing systems in highlands of the Eastern Turkey. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, 24-27 August, Barcelona, Spain.
 8. Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2010) Determination of relationship between botanical composition and biomass quantity of grasslands and NIR reflectance by using NDVI derived from Remote Sensing data, EAAP, European Association for Animal Production 61st Annual Congress, 23-27 August, Crete Island, Greece.
 9. Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2010) Remote Sensing Monitoring to Determine Dynamics of Grassland Available for Animal Production in the Eastern Turkey, 60th Anniversary Conference of Animal Science. 3-5 November, Sofia, Bulgaria.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Bozkurt, Y., Basayigit, L., Kaya, I., 2008. Determination of grazing pressure using RS Techniques and monitoring the change in grassland status by GIS. EAAP - 59th Annual Meeting, Vilnius 2008.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ

 1. Başayiğit, L., Akgül, M ve Şenol, H., 2006. TERRA-ASTER Bantlarından Olan Yansıma Değerleri ve Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Toprak Haritalarının Üretilmesinde Kullanılabilirliği, 1. Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli PS (Poster Sunumu) 25 (CD'de), İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. İşletme Arazileri İçin Tarım Bilgi Sistemi: Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Merkez Arazisi Örneği
 2. Elma ve Kiraz Ağaçlarında Çinko Besin Elementi Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi (VNIR) Spektroradyometrik Yöntemle Belirlenmesi

KİŞİSEL WEB SAYFASI

 1. http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/leventbasayigit

HAKEMLİ BİLİMSEL VEYA MESLEKİ DERGİLERDE YARDIMCI EDİTÖRLÜK VEYA KONUK EDİTÖRLÜK

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILIĞI, BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI, ANABİLİM/ANASANAT DALI BAŞKANLIĞI

 1. Toprak Bölüm Başkan Yardımcılığı

KAMU VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREV YADA KATKI

 1. Isparta İli Toprak Koruma Kurulu Üyeliği
 2. SDÜ Uzaktan Algılama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 3. SDÜ Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Atabey Civarı Topraklarının Etüdü ve Haritalanması. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Konya

DOKTORA TEZİ

 1. Eğirdir Gölü Havzasında Erozyon Riskinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Adana.

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

 1. Türkiye Toprak İlmi Derneği (TSSS)

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. Şarkikaraağaç Sulama Sahası Topraklarının Etüdü, Haritalanması, Arazi Değerlendirmesi, Mevcut ve Potansiyel Kullanımlarının Saptanması Şarkikaraağaç Kalkınma Projesi Tanıtım Paneli, 24 Mayıs 2003.
 2. Şarkikaraağaç Sulama Şebekesi Arazilerinin Tarımsal Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, Beyşehir Gölü Havzası Sorunları ve Çözüm Yoları Paneli. 27 Aralık 2003.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. CATENA
 2. Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 3. Catena

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Plant and Environment
 2. Trends in Soil Science and Plant Nutrition
 3. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

DİĞER BİLİMSEL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 2. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 3. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi
 4. Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesi Dergisi
 5. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi