LEVENT KÖSEKAHYAOĞLU
 

dersler

Ders Adı:  
Introduction to Economics 2
Ders İçeriği:  
Details of this course will be added later.

Ders Adı:  
Ulus 1
Ders İçeriği:  
1.- Uluslararası İktisat neyi inceler?
2.- Klasik Dış Ticaret Teorisi öncesi hakim düşünce; Merkantilizm.
3.- Klasik Teorinin ortaya çıkışı, Klasik Teorinin eksiklikleri, Klasik Teori ve Merkantilizm karşılaştırması.
4.- Dönüşüm eğrileri, teklif eğrileri ve uluslar arası fiyatların oluşumu.
5.- Faktör Donanımı Teorisi, H-O Modeli ve Leontief Paradoksu.
6.- Faktör Donanımı Teorisinden çıkarılan teoremler.
7.- Yeni dış ticaret teorileri

Ders Adı:  
İktisadi Planlama
Ders İçeriği:  
İKTİSADİ PLANLAMA TEORİSİ (Vize)
1.- İktisadi Planlama Kavramına Genel Bakış,
Tarihsel Gelişim
2.- İktisadi Planlamanın Tanımı, Amaçları ve
Araçları
3.- Plan Çeşitleri
4.- AGÜ’lerde Planlamayı Zorunlu Kılan Faktörler
5.- AGÜ’lerde Kalkınma Sorunları ve Planlamanın
Niteliği
6.- Plan Hazırlama Aşamaları

TÜRKİYE İKTİSADİ PLANLAMA (Final)
7.- Kalkınma Hızının Planlanması, Harrod Domar Modeli.
8.- DPT Öncesi Türkiye’de Planlama; (1933-1950 Dönemi Planlama Çalışmaları)
9.- DPT sonrası Türkiye’de Planlama 1; (I-IV. Kalkınma Planları)
10.- DPT sonrası Türkiye’de Planlama 2; (IV-VIII. Kalkınma Planları)

Ders Adı:  
Makro 2
Ders İçeriği:  
1.- Makro Modeller;
a.- AD - Y Modeli
b.- IS - LM Modeli
c.- AS- AD Modeli

2.- Phillips Eğrisi Analizi
3.- Yeni Klasik İktisat
4.- Maliye Politikası Uygulamaları
5.- Para Politikası Uygulamaları
6.- Açık Ekonomi Makro İktisadı

Ders Adı:  
Makro 1
Ders İçeriği:  
Sonra eklenecek.

Ders Adı:  
Türkiye-AB İlişkileri
Ders İçeriği:  
TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ
Ders İçeriği
1.- Öğretim Üyesinin Anlatacakları:
1.- AB Üzerine Genel Değerlendirme.
2.- Türkiye AB İlişkilerinin tarihsel gelişimi Ankara Anlaşması/Katma Protokol ve 3 aşamalı gelişme süreci.
3.- Gümrük Birliği ve Türkiye Ekonomisi üzerine etkileri.
4.- Maastrich/Kopenhag kriterleri ve Türkiye/Yeni Üyelerin pozisyonu.
5.- AB ve optimal para sahası hedefi.

2.- Öğrencilerin Sunumları:
1.- Türkiye - AB tarama ve müzakere sürecindeki son durum. (Müzakereye açılan/açılacak başlıklar ve mevcut durum).
2.- Lizbon Anlaşmasının AB ve Türkiye açısından önemi. (Anlaşma neleri içeriyor, Türkiye için anlaşmasının anlamı).
3.- Serbest dolaşım hakkı ve Türkiye’nin pozisyonu.
4.- Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı 2007-2013.

Yararlı Kaynaklar:
1.- Rıdvan KARLUK, AB ve Türkiye
2.- Rıdvan KARLUK, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar,
3.- Nevzat GÜRAN, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği
4.- Türkiye ve Avrupa Birliği, İlhan TEKELİ – Selim İLKİN
5.- AB ve Türkiye-AB İlişkileri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar, İKV:2005, Yayın no:178.

Ders Adı:  
İktisada Giriş 1
Ders İçeriği:  
Daha sonra eklenecek.

Ders Adı:  
Ulus 2
Ders İçeriği:  
1.- Uluslararası İktisat politikasının amaçları
2.- Gümrük tarifelerinin temel ekonomik etkileri; üretim, tüketim ve gelir dağılımı etkileri.
3.- Ödemeler bilançosu (ÖB), ÖB sorununun giderilmesine yönelik temel yaklaşımlar.
4.- Döviz piyasası, J eğrisi ve hedefi aşma (Over shooting) mekanizması.
5.- Küreselleşme kavramı üzerine değerlendirme
6.- Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi.
7.- Gümrük Birliği Anlaşmasının Türkiye ekonomisine etkileri.
8.- Maastrich Kriterleri açısından Türkiye ve yeni üyelerin kıyaslaması.

Ders Adı:  
WORK&TRAVEL
Ders İçeriği:  
Yurtdışı dil eğitimi bilgileri paylaşılacaktır.