LEVENT KÖSEKAHYAOĞLU
 

yayınlar

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP

 1. Dış Ticaret ve Rekabet Gücü, 1923-2011, Alter Yayıncılık, Ankara.

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

 1. Kösekahyaoğlu, L., 2006, 'Maastricht kriterleri açısından Türkiye ve 10 yeni Avrupa Birliği üyesi: Parasal Birliği'ne ne kadar hazırlar?', Türkiye-AB İlişkileri Üzerine Ekonomi-Politik Tezler, Beta Yayınları, Ed.İrfan Kalaycı, 285-319.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Kösekahyaoğlu, L., 2001, An analysis of the similarity between exports of Turkey and the EU12, 9 Eylül Üni. İşletme Fak. Dergisi, Sayı:2, 137-149, İzmir.
 2. Kösekahyaoğlu, L., 2002, Are wages really important? A study of the determinants of Turkey-EU trade, Review of Social, Economic and Business Studies, Sayı:1, Doğu Akdeniz Üni. Dergisi, 96-123.
 3. Kösekahyaoğlu, L., 2002, Does trade liberalisation matter? An Analysis of Intra- Industry Trade for Turkey and EU, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı:1, 113-135.
 4. Kösekahyaoğlu, L., 2003, Comparative advantage of Turkey with regard to the EU, SDÜ İİBF Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, 147-156.
 5. Kösekahyaoğlu, L. ve G. Özdamar, 2005, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya'nın Sektörel Rekabet Gücü ve Dış Ticaret Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, , Sosyoekonomi, 2005-2, s.73-102.
 6. Kösekahyaoğlu, L. ve Şentürk, C. (2006). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezini Testi:Türkiye ve Yeni Gelişen Ekonomiler Üzerine Karsılaştırmalı Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2: 423-445.
 7. Kösekahyaoğlu, L., 2006, Hacettepe Üniversitesi, Teknoloji Üretme Yeteneği, Verimlilik ve Dış Ticaret: Türkiye ve AB'nin Yeni Üyeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, İİBF Dergisi, 2006-2, 17-45.
 8. Kösekahyaoğlu, L., 2006, Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Yakınlaşma Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 11-2, 165-188.
 9. Kösekahyaoğlu, L., 2006, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın AB'ye İhracatının Benzerliği Üzerine Sektörel Bir İnceleme, SDÜ, İİBF Dergisi,12-1, 181-198.
 10. Kösekahyaoğlu, L., 2006, Comparison of Turkey With Some New Members of EU in Terms of Competitiveness and Trade Structure, Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Dergisi, 14, 77-98.
 11. Kösekahyaoğlu, L., 2007, Türkiye Dış Ticaretinde Ürün ve Ülke Bazında Yoğunlaşma: 1980-2005 Dönemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi, 36, 15-34.
 12. Kösekahyaoğlu, L., Özdamar, G., 2009, Avrupa Birligi'ne Üyelik Sürecinde Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücündeki Değişimler, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14-1, 17-30.
 13. Kösekahyaoğlu, L., ve Yegen, İ., AB Mali Yardımları ve Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Yeni AB Üyeleri Üzerine Bir Nedensellik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15-2, 27-42.
 14. Kuşat, N. ve Kösekahyaoğlu,L., 2011, Şekerleme, Kakao ve Çikolata Alt Sektöründe İnovasyon: Batı Akdeniz Bölgesinde Firmaları Yurtiçi ve Yurtdışı Piyasalarda Güçlü ve/veya Zayıf Kılan Faktörler Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2-14, 167-188.
 15. Kösekahyaoğlu, L. ve Özdamar, G., 2011, Türkiye, Çin ve Hindistan’ın Sektörel Rekabet Gücü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi, 30-2, 29-49.
 16. Kuşat, N. ve Kösekahyaoğlu, L., 2011, Gıda Sektöründe Ürün ve İyileştirilmiş Ürün İnovasyonları: Batı Akdeniz Bölgesi Şekerleme, Kakao ve Çikolata Alt Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3-2, 193-215.
 17. Kuşat, N. ve Kösekahyaoğlu, L., 2012, Gıda Sektöründe Firmaların İnovasyon Kararlarını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 180-205.
 18. Şentürk, C. ve Kösekahyaoğlu, L., 2014, TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ÜLKE VE POLİTİKA TEMELLİ BELİRLEYİCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B. Dergisi, CİLT XXXVI, SAYI II, S. 299-325.
 19. Kemeç, A. ve Kösekahyaoğlu, L., 2015, J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 1 - Sayı/No.: 2 - Aralık.
 20. Şentürk, C. ve Kösekahyaoğlu, L., 2015, TÜRKİYE’NİN 1990-2013 DÖNEMİ İÇİN ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNİN ENDEKS YÖNTEMİNE DAYALI ANALİZİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,C.20, S.1, s.169-197.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Kösekahyaoğlu, L., "Test of Export Led Growth Hypothesis: A Comparative Analysis on Turkey and Newly Developing Countries," Business: Theory and Practice", 7, 243-253.
 2. Kösekahyaoğlu, L., "A Comparative Analysis of FDI in Turkey and the CEEC's: Is There any Link Between FDI and Trade?," Journal of Business, Economics and Management, 7, 183-200.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Kösekahyaoğlu, L., 2009, Enerji Tüketimi ve Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Kösekahyaoğlu, L. ve Gövdere, B., 2006, Ücretler, Sermaye Birikimi ve İç Pazar Büyüklüğünün Türkiye-Avrupa Birliği Ticaretine Etkisi: Sektörel Bir Analiz, Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslararası İktisat Kongresi, 11-13 Eylül 2006, Ankara.

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Müge Burcu Özdemir, TÜRKİYE’NİN TARIM İHRACATININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.
 2. Ömer Faruk Kılınç, TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI VE MÜŞTERİ TERCİH KRİTERLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ.
 3. Abidin KEMEÇ, J EĞRİSİ ANALİZİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA.
 4. Eser Çapık, TÜRKİYE'DE DIŞ BORÇ-BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1979-2012 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME,
 5. Murat Çancı, 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ VE KRİZ DÖNEMİNDE ALINAN TEDBİRLERİN İŞLETMELERE KATKISI.
 6. Nuh Ali Türel, TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI AÇISINDAN ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ, 2015.

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN DOKTORA TEZİ

 1. EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: 2008 KÜRESEL KRİZİNİN ANTALYA TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ayşe Durgun.
 2. GIDA SEKTÖRÜNDE İNOVASYON: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ŞEKERLEME, KAKAO VE ÇİKOLATA ALT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Nurdan KUŞAT
 3. ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN BELİRLEYİCİLERİ, TÜRKİYE'NİN İMALAT SANAYİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Doktora Tezi, Canan Şentürk.
 4. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACAT ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Muhlis Can.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. 29-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Davraz Kongresinde Yürütme Kurulu Üyeliği.
 2. 29-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Davraz Kongresinde İktisat dalında Tema Koordinatörlüğü.

WEB ORTAMINDA YAYINLANAN DERS NOTU

 1. Makro İktisat 1 Ders Notları
 2. Uluslararası İktisat 1 Ders Notları
 3. Türkiye-AB İlişkileri Dersi Notları
 4. Makro İktisat 2 Ders Notları
 5. Uluslararası İktisat 2 Ders Notları

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE EDİTÖRLÜK

 1. Journal of Business Economics and Management.

DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 1. SDÜ Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARINDA VE BU KURUM YADA KURULUŞLARININ OLUŞTURDUĞU KOMİSYONLARDA; ÜNİVERSİTE ORGANLARINDA YADA REKTÖRLÜKÇE KURULAN KOMİSYONLARDA GÖREV

 1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Socrates Programları Fakülte ve Bölüm Koordinatörlüğü.
 2. Ulusal Ajans tarafından organize edilen Socrates Eğitim programlarında Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yardımcılığı

AB VE ULUSLARARASI PROJELERDE, PROJE HAKEMLİĞİ (EXTERNAL EXPERT) GÖREVİ

 1. AB ve Türkiye'nin Komsuları Ile Ekonomik Entegrasyonu, Güvenlik, Ticaret ve Dıs Yatırım Politikalar, TÜBITAK, IKILI ANLASMALAR KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR IÇIN PROJE ÖNERISI Hakemliği, Proje Yöneticisi: DIMITRIOS TRIANTAPHYLLOU, Yıl:2011.

ALANINDA KİTAP ÇEVİRİSİ

 1. Kösekahyaoğlu, L., 2010, Ticaret Liberalizasyonu ve Ulusların Fakirliği, Türkçeye Çeviri, Orjinal Kitap Yazarları: A.P. Thirlwall ve P.P. Lopez, Orjinal Kitap ismi; Trade Liberalization and the Powerty of Nations, Alter Yayınları.

ALANINDA MAKALE, KİTAP BÖLÜMÜ VE KARAR TAHLİLİ ÇEVİRİSİ

 1. Paul Krugman ve Robin Wells, 2009, Mikro İktisat, Sayım Işık (ed), Bölüm 2, İktisadi Modeller; Değiş-tokuşlar ve Ticaret, s.23-60., Palme Yayıncılık.
 2. Paul Krugman ve Robin Wells, 2009, Mikro İktisat, Sayım Işık (ed), Önsöz ve Giriş Bölümü, Palme Yayıncılık.
 3. Kösekahyaoğlu, L. ve G. Özdamar, Rekabet Gücü Tartışmasını Anlamak, Çeviri: Paul R. Krugman'nın 'Making Sense of the Compatitiveness Depate' başlıklı makalesinin Türkçe çevirisi, 'İktisat Dergisi', İstanbul Üniversitesi Mezunlar Cemiyeti, Sayı:506-507, s.16-23. 2009 54 Düzenle Sil Atıflar

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. Isparta'da düzenlenen Belediye üst düzey personeline bilgi vermek amacıyla organize edilen 'Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşım' konulu seminer proğramında Konuşmacı.
 2. Antalya'da düzenlenen 'Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşım' konulu seminer proğramında Konuşmacı.
 3. Yerel TV kuruluşu Kanal 32'de '17 Aralık Kararlarının Türkiye'ye Etkileri' konulu söyleşide Konuşmacı.
 4. SDÜ Politika Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen 'Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi' konulu panelde Konuşmacı, 9.4.2015.
 5. Yerel TV Kanalı Kanal 32'de yayınlanan 'Isparta ve Türkiye'de İşsizliğin Nedenleri' konulu programda Konuşmacı, Mart 2015.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmesinde Dış Ticaretin Rolü ve Nedensellik Analizi, SDÜ Vizyoner Dergisi, 2015.

DİĞER BİLİMSEL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Yeni Kriz Enerji Krizi mi?, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi,
 2. Uluslararası Ticaret Teorileri ve Paul Krugman'nın Katkıları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, İstanbul.