ARİF KOYUN
 

yayınlar

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

 1. Sürdürelebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü, URAK, Bölüm 43,s.1137-1153, 2010

ALANINDA, YURTDIŞINDA YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

 1. Tuncay Yigit, Arif Koyun, Asim Sinan Yuksel, Ibrahim Arda Cankaya, Utku Kose, "An Example Application of Artificial Intelligence Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering", Artificial Intelligence Applications in Distance Education, Edited by Utku Kose, Durmus Koc, 07/2014: chapter 12; IGI Global., ISBN: 9781466662766

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Şalvarlı H., Fişek S., Koyun A., 1995. Dairesel bir silindir etrafında iki boyutlu sıkıştırılamaz akışın matematiksel modellemesi, Akdeniz Üniversitesi Isparta Müh.-Mim.Fakültesi Dergisi, Sayı 8, Cilt 1,Sayfa 51-72, Isparta
 2. Koyun T., Koyun A., 2005. Bir Mekanın Klima Santralinin Kış Çalışmasına Göre Ekserji Analizi,Termodinamik Dergisi, Sayı 155, Temmuz 2005,
 3. İnan, S.İ., Koyun, A.,2005, İçme Suyu Kuyuları ve Depolarının RF & İnternet Destekli Otomasyonu ve Geniş Arazide Uygulaması, Otomasyon Dergisi, Ağustos 2005 No:158,S:64-66,İstanbul
 4. Koyun T., Koyun A., Üçgül İ., Acar M., 2006. Bir Mekanın Klima Santralinin Yaz Çalışmasına Göre Ekserji Analizi, Soğutma Dünyası Dergisi, Sayı 34, Kasım 2006
 5. Koyun, A.,İnan, S.A., 2007,Bilgisayar Kontrollü Deneysel Kurutma Cihazının Elektronik Tasarımı ve Kontrol Yazılımı,Otomasyon Dergisi, Haziran 2007 No:123,S:26-29,İstanbul
 6. İnan, S.A.,Koyun, A., 2007,PC ve PIC Destekli Programlanabilir Prosese Cihazı,Otomasyon Dergisi, Kasım 2007 No:128,S:40-44,İstanbul
 7. Koyun, A., Üçgül, İ., Acar, M., Şenol, R., 2007,Güneş Bacası Sisteminin Termal Özet Dizaynı,Tesisat Mühendisliği Dergisi,Sayı: 98, Sayfa: 45-50.
 8. Şenol,R.,Yabuz,Z.R.,Delikanlı,K.,Üçgül,İ.,Acar,M., KOYUN,A.;2010 "Güneş Bacasında Performans Arttırıcı İşlemler",Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, Ocak 2010, sayı 169, s.90-96
 9. Üçgül, İ., Koyun, A., 2010, Güneş Bacası Tasarım Parametreleri ve Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi,Cilt 16, Sayı 3, S.255-264
 10. Koyun, A., Macit,H.B.,2012. Aritmetik Algoritmalar Kullanılarak Farklı Donanım Platformlarında Benchmark Testi Uygulaması,SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Say:16-3, Sayfa 260-263

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Ibrahim A. Cankaya, Asim S. Yuksel, Arif Koyun, and Tuncay Yigit, A Dynamic Content Generation Tool for OOP Course, International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 7, No. 1, February 2015.
 2. Arif Koyun, Nurdan Ayten Kunduracı,Yıldız Çiltaş, "Multiple mouse dxball game", Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST),Vol. 2 Issue 5,pp.1065-1067,2015.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Şenol, R., Üçgül, İ., Koyun, A., Acar, M., “10 MW’lık SDU Güneş Güç Kulesi Tesis Tasarımı”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol 26, No 4, 813-821, 2011.
 2. Koyun, A., Ucgul, I., Acar, M., “Development of a computer program for solar chimney”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 2013 Volume (issues) 31(1): 175-186
 3. Güney, S., Üçgül, İ., Koyun, A.,"Designing the medical textile material providing peristaltic motion and its computerized control",The Journal of The Textile Institute, pP. 1-6, Mayıs 2015

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Koyun T., Koyun, A., Acar M.,2005.Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar Ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Şubat 2005, Antalya
 2. Koyun, A.,Üçgül, İ.,Acar, M.,2005.Güneş Bacası İle Elektrik Üretim Sisteminin Tasarımı,Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları /Enerji Yönetimi Sempozyumu,03-04 Haziran 2005, Kayseri
 3. Koyun, A.,Üçgül, İ.,Acar, M.,Şenol, R.,2005,Güneş Bacası Sisteminin Termal Dizaynı,Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi,Mersin,24-25 Haziran 2005
 4. Koyun, A.,İnan, S.İ.,Koyun, T.,2005,PC Kontrollü Deneysel Kurutma Cihazının Elektronik Tasarımı Ve Kontrol Yazılımı, III. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi,11-12 Kasım 2005, Denizli.
 5. İnan, S.İ., Koyun, A.,2005,PC Ve PIC Destekli Programlanabilir Proses Cihazının Elektronik Tasarımı Ve Kontrol Yazılımı, III. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi,11-12 Kasım 2005, Denizli.
 6. İnan, S.İ., Koyun, A.,2005,RF & Internet İle Uzaktan Kontrol Edilen İçme Suyu Kuyuları Ve Su Depolarının PIC Mikrokontrolcü Destekli Otomasyonu Ve Geniş Arazide Uygulanması, III. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi,11-12 Kasım 2005, Denizli.
 7. İbrahim Arda Çankaya, Asım Sinan Yüksel, Arif Koyun,iOS Platformunda Artırılmış Gerçeklik ile Yön Belirleme, Mersin Akademik Bilişim 2014

ULUSAL TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM VE GÖSTERİM

 1. Koyun A., İnan, S.A., 2004.Mikroişlemci Tabanlı Deneysel Kurutma Cihazı, Proje Pazarı-2004, 1-12 Kasım 2004,Ege Üniversitesi-İzmir
 2. İnan, S.A., Ekinci, K., Kara, A., Koyun, A., 2005. İnternet Destekli, çok amaçlı ölçme ve kontrol sistemimin tasarımı, programlanması ve uygulaması , 14. Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, 31 Agustos- 2 Eylül 2005

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. İnan, S.A.,Kara, İ., Koyun, A., 2005, Peltier Termo Elektrik Soğutucu Kullanılarak Katı Cisimlerin Isı iletim Katsayısının Ölçülmesine Yönelik Cihaz Tasarımı, Yapılması Ve Endüstriyel Uygulaması, MUĞLA, 23. Fizik Kongresi, 13-16 Eylül 2005
 2. Tuncay Yigit, Arif Koyun, Asim Sinan Yuksel, Ibrahim Arda Cankaya, "Evaluation of Blended Learning Approach in Computer Engineering Education", Procedia - Social and Behavioral Sciences 141 ( 2014 ) 807 – 812
 3. Cankaya, I. A., Koyun, A., Yigit, T., & Yuksel, A. S. (2015, October). Mobile Indoor Navigation System in iOS Platform Using Augmented Reality. In Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2015 IEEE 9th International Conference on (pp. 1-5). IEEE. Rostov on don / Russia

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Sertaç Güney, Peristaltik Hareket Sağlayan Tıbbi Tekstil Materyalinin Geliştirlmesi ve Bilgisayarlı Kontrolu, SDU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendiliği ABD, 2009
 2. Soner Tokgöz, Elektromanyetik İndüksiyona Karşı Katı Cisimlerin Davranışı ve Sıcaklık kontrolü, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD,2011
 3. Mehmet Dikmen,Veri Toplama ve Veri Analiz Yöntemleri: WPF ve Silverlight ile Uygulama Geliştirme, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, 2011
 4. Hüseyin Bilal Macit,Benchmark algoritmaları ve Benchmark Uygulaması Geliştirme, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, 2012

DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2009-2011)

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILIĞI, BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI, ANABİLİM/ANASANAT DALI BAŞKANLIĞI

 1. SDÜ- Müh. Mim. Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2007-)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARINDA VE BU KURUM YADA KURULUŞLARININ OLUŞTURDUĞU KOMİSYONLARDA; ÜNİVERSİTE ORGANLARINDA YADA REKTÖRLÜKÇE KURULAN KOMİSYONLARDA GÖREV

 1. Süleyman Demirel Üniversitsi, Müh. Mim. Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (2009-2011)
 2. Süleyman Demirel Üniversitsi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyesi (2009-2011)
 3. SDÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği(2009-2011)
 4. SDÜ Bilişim Klübü Akademik Danışmanı (2009-)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Akış Modellemesi ve Mühendislik Uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Isparta,1991

DOKTORA TEZİ

 1. Güneş Bacası İle Enerji Üretiminin İncelenmesi, SDÜ- Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

 1. Makina Mühendisleri Odası Üyeliği (1988-devam ediyor)

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. Arif Koyun, S.Ahmet İnan, Sanayide Bilgisayar Kontrollu Sistemler ve Otomasyonu, 15/04/2002, SDÜ Kültür Merkezi-Isparta

SCI, SSCI VEYA AHCI DIŞINDAKİ DERGİLERDE MAKALE DEĞERLENDİRME/HAKEMLİK

 1. SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 2. SDÜ Yekarum Dergisi
 3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2010