BAHRİ TÜREN
Ders Adı:  
Soyut Cebir I
Ders İçeriği:  
Denklik Bağıntıları, Diophantos denklemleri, modüler aritmetikte polinomlar, Wilson Teoremi, Primitif kökler, Gruplar, Alt gruplar, Devirli Gruplar, Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları, İzomorfizma ve Homomorfizma, Otomorfizmalar, Permütasyon Grupları, Sylow Teoremleri.

Ders Adı:  
Lineer Cebir II
Ders İçeriği:  
Lineer Dönüşümler, Vektör Uzaylarının Lineer Dönüşümleri, Lineer dönüşümlerin görüntüsü ve çekirdeği. Geçiş Matrisleri, Lineer dönüşümlerin matris gösterimleri, Öz değerler ve öz vektörler, Minimal polinom ve Cayley-Hamilton Teoremi, Benzerlik dönüşümleri ve Köşegenleştirme. Kuadratik formlar ve kuadratik yüzeyler, Kuadratik yüzeylerin sınıflandırılması

Ders Adı:  
Soyut Cebir II
Ders İçeriği:  
Halkalar, alt halka ve idealler, idealler ve bölüm halkaları, Tamlık bölgeleri, Polinomlar halkası, polinomlarda asal çarpanlara ayırma, polinomların kökleri, Tek Çarpanlama Bölgesi, Öklidyen halkalar, Cisimler, Cisim genişlemeleri.

Ders Adı:  
Lineer Cebir I
Ders İçeriği:  
Vektörler, standart vektör uzayı, Alt vektör uzayları, İç çarpım, İç çarpım uzayı, Matrisler ve matris uzayları, elemanter satır-sütün işlemleri, Vektör uzaylarının bazlarına ait bazı özellikler, Alt uzayların boyutları, Direkt toplam uzayı, Permütasyonlar ve Determinantlar, Matris Rankları, Matris tersleri, Ek matris, Koordinat Dönüşümleri, Lineer Denklem Sistemleri ve Çözümleri. Homogen lineer denklem sistemleri ve Çözümleri.


BAHRİ TÜREN