SALİM SERKAN GÜÇLÜ
Ders Adı:  
Balık Sistematiği Laboratuvarı
Ders İçeriği:  
Balıkların Yeryüzündeki Dağılımları
Balıkların Diagnostik Özellikleri
Çenesiz Balıkların Genel Özellikleri
Kemikli ve Kıkırdaklı Balıkların Genel Özellikleri
Ülkemiz içsu ve denizlerinde yayılış gösteren çenesiz balıklar
Ülkemiz denizlerinde yayılış gösteren kıkırdaklı balıklar
Ülkemiz içsularında yayılış gösteren kemikli balıklar
Ülkemiz denizlerinde yayılış gösteren kemikli balıklar

Ders Adı:  
Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Laboratuvarı
Ders İçeriği:  
Populasyon Tanımı ve Populasyon Dinamiğinin Önemi
Temel Biyometrik Kavramlar ve Bilgisayardaki Uygulamaları
Balıklarda Yaş Tayin Yöntemleri ve Uygulamaları
Kemikli Balıklarda Otolit Çıkarma Yöntemleri ve Yaş tayininde Kullanımı
Balıklarda Büyüme (Von Bertalanffy Büyüme Formülü)-I ve Bilgisayardaki Uygulamaları
Balıklarda Büyüme (Boy-Ağırlık İlişkisi, Yaş-Boy, Yaş-Ağırlık İlişkileri, Kondisyon Faktörü)-II ve Bilgisayardaki Uygulamaları
Balıklarda Mide İçeriği Analizleri
Balıklarda Üreme (Gonadosomatik İndeks, Yumurta Verimliliği) ve Uygulamaları
SALİM SERKAN GÜÇLÜ