HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. KİTİŞ Y.E., 2005. Isparta ili domates ekim alanlarındaki yabancı otların, yaygınlık ve yoğunluklarının saptanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-1, 51-63 s.
 2. KİTİŞ, Y.E., ONAT, O., 2012. Isparta İli ve Yakın Çevresindeki Bazı Önemli Tarihi Yapılarda Görülen Yabancı Ot Türleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(3), 333-341.

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. KİTİŞ Y.E., UYGUR F.N., 2005. Yabani yulafta görülen herbisit dayanıklılığı Çukurova Bölgesi’nde buğday üreticisini perişan ediyor. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yayın Organı Ekin Bülteni Sayı: 21, 5 s.
 2. KİTİŞ Y.E., 2009. Tarım İlaç ve Reçete Sistemi. Meyve Sebze Dünyası, Sayı: 22, 24-25 s.
 3. KİTİŞ Y.E., 2009. Yeni Bir Teknoloji Ürünü: “Malç Tekstili”. Meyve Sebze Dünyası, Sayı: 23, 50 s.
 4. KİTİŞ Y.E., 2010. Gen-Etiği Değiştirilmiş Organizmalar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yayın Organı Ekin Bülteni Sayı: 27, 5-6 s.
 5. KİTİŞ Y.E., 2010. Meyve Bahçelerinde Örtücü Bitki Kullanımı. Tarım Türk Dergisi, Sayı: 22, 36-38 s.
 6. KİTİŞ Y.E., YÜCEL E., 2010. Ot İlaçlarına (Herbisit) Karşı Direnç Oluşumu ve Alınması Gereken Önlemler. Ekoloji Magazin, Sayı: 27, 84-89 s.
 7. KİTİŞ Y.E., 2010. Yabancı Ot Mücadelesinde Yeni Bir Yöntem: “Alevleme”. Tarım Türk Dergisi, Sayı: 24, 52-54 s.
 8. KİTİŞ Y.E., 2011. Çim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesi. Tarım Günlüğü Dergisi, Sayı: 2, 18-22 s.
 9. KİTİŞ Y.E., UYGUR F.N., 2011. Yabancı Ot Mücadelesinde Allelopatinin Kullanımı. Tarım Türk Dergisi, Sayı: 29, 84-85 s.
 10. KİTİŞ Y.E., 2011. Parazit Yabancı Otlar ve Mücadelesi. Tarım Günlüğü Dergisi, Sayı: 6, 34-42 s.
 11. KİTİŞ, Y.E., 2012. Solarizasyon Nedir? Nasıl Uygulanır? Tarım Günlüğü Dergisi, Sayı: 10, 34-37 s.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. KİTİŞ Y.E., BOZ Ö., 2003. Isparta ili buğday ekim alanlarındaki yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarının saptanması. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 16-38 s.
 2. KİTİŞ Y.E., ÖZÇELİK H., 2004. Isparta ili buğday elma ve domates ekim/dikim alanlarında saptanan yabancı ot türleri ve bazı botaniksel özellikleri. Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 8-28 s.
 3. KİTİŞ Y.E., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARATAŞ A., PADEM H., 2009. Domates Yetiştiriciliğinde Değişik Renkte Plastik Malç Uygulamalarının Yabancı Ot Kontrolünde Etkinliğinin Araştırılması. Türkiye Herboloji Dergisi. 12 (1): 33-39.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. KİTİŞ Y.E., KOLÖREN O., UYGUR F.N., 2011. Evaluation of common vetch (Vicia sativa L.) as living mulch for ecological weed control in citrus orchards. African Journal of Agricultural Research. 6(5), 1257-1264.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. KİTİŞ Y.E., 2011. Organik Bağcılıkta Yabancı Ot Mücadelesi. I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 17-19 Şubat 2011, Manisa, 149-157 s.
 2. KİTİŞ Y.E., 2011. Yabancı Ot Mücadelesinde Malç ve Solarizasyon Uygulamaları. GAP VI. Tarım Kongresi, 9-12 Mayıs 2011, Şanlıurfa, 463-468 s.
 3. KİTİŞ Y.E., 2011. Mısır (Zea mays L.) Ekim Alanlarında Yeni Bir Yabancı Ot Kontrol Yöntemi: “Alevleme”. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011 Bursa, Cilt-3, 2047-2050.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. KİTİŞ Y.E., 2001. Isparta ili domates ekiliş alanlarındaki yabancı otların, yaygınlık ve yoğunluklarının saptanması. Türkiye III. Herboloji Kongresi, 9-12 Ekim 2001, Ankara. 15.s
 2. KİTİŞ Y.E., ÖZÇELİK H., 2004. Isparta ili tarım alanlarında saptanan yabancı ot türleri ve bazı botaniksel özellikleri. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, 8-10 Eylül 2004, Samsun. 243.s
 3. KİTİŞ Y.E., KOLÖREN, O., UYGUR, F.N., 2009. Adi fiğ (Vicia sativa L.)’in bazı yabancı ot tohumlarının çimlenmesi üzerine allelopatik etkileri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009, Van. 277.s
 4. KİTİŞ Y.E., KOLÖREN, O., UYGUR, F.N., 2009. Çukurova Bölgesi turunçgil bahçelerinde örtücü bitki ve malç uygulamalarının entegre yabancı ot kontrolü açısından değerlendirilmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009, Van. 284.s
 5. KİTİŞ Y.E., GRENZ, J., SAUERBORN, J., 2011. Canavar Otu (Orobanche spp.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Tahıl Kök Salgılarının Teşvik Edici Özelliğinin Araştırılması. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 147.s
 6. KİTİŞ Y.E., GÜMÜŞ, E., TAZEGÜL, B., 2011. Kekik (Origanum onites) ve Lavanta (Lavandula hybrida) Yağının Bazı Kültür Bitkisi ve Yabancı Ot Türlerinin Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkisinin Araştırılması. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 156.s
 7. KİTİŞ Y.E., KARACA, G., 2011. Isparta İlinde Bazı Yabancı Ot Türleri Üzerinde Hastalık Oluşturan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 487.s
 8. KİTİŞ Y.E., 2011. Isparta İli Elma Bahçelerinde Görülen Yabancı Otların, Yoğunluklarının, Kaplama Alanlarının ve Rastlama Sıklıklarının Saptanması. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 490.s
 9. KİTİŞ Y.E., 2011. Yabancı Ot Yönetiminde Transgenik Bitkiler ve Potansiyel Riskleri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale. 38.s
 10. KİTİŞ Y.E., UYGUR F.N., 2011. Organik Tarımda Uygulanan Yabancı Ot Yönetim Stratejilerinin Ekolojik Riskleri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale. 39.s
 11. KİTİŞ, Y.E., 2012. Su Bitkilerinin Tarımsal Faaliyetlere Etkileri ve Yönetimi. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta, 122. s.
 12. KİTİŞ, Y.E., 2012. Yabancı Su Bitkileriyle Biyolojik Mücadele. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Isparta, 124. s.
 13. KİTİŞ Y.E., AKKAYA, A., 2013. Şuhut (Afyonkarahisar) İlçesi Patates Dikim Alanlarında Görülen Canavar Otu Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi ve Yapılmakta Olan Bazı Tarımsal Uygulamaların Canavar Otu Problemine Etkisinin Araştırılması. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu, 4-7 Kasım 2013 Ankara, 26.s.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. KİTİŞ Y.E., 2011. Evaluation of Some Forest Plants as Biopesticide. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, Isparta, Turkey, 110-117.
 2. KİTİŞ, Y.E., 2012. The Poisonings and Symptoms of Livestocks Caused by Some Important Weed Species. International Animal Science Congress of Turkish and Relative Communities, 11-13 September 2012, Isparta, Turkey, 84-85.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. KİTİŞ Y.E., KOLOREN, O., UYGUR, F.N., 2007. Effects of mulching and cover crop on weed population in citrus orchard in Cukurova Region of Turkey. European Weed Research Society 14th EWRS Symposium, 17-21 Haziran 2007, Norveç. 98.pp
 2. KİTİŞ Y.E., 2011. Using of Tree Barks and Needles as Mulch for Weed Management. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, Isparta, Turkey, 118. s.
 3. KİTİŞ Y.E., GÖK, Y.E., 2013. Flame weeding effects on some weed species. 16th European Weed Research Society Symposium, 172.
 4. KİTİŞ Y.E., ESER, Y.E., 2013. Investigation of allelopathic effect of some plant oils on germination of common vetch (Vicia sativa) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) 16th European Weed Research Society Symposium, 173.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. European Weed Research Society 7th Mediterranean Symposium, 6-9 May 2003, Adana/TURKEY

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. Yabancı Ot ve Herbisit Günü (Buğday Yabancı Otları ve Herbisitleri) 25 Ocak 2008, Adana

ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSLARARASI BURS ALMAK

 1. ENDURE (European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategies) Yaz Okulu Bursu. First ENDURE Summer School “Biodiversity supporting crop protection” Volterra, İtalya (2007).

ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSAL BURS ALMAK

 1. Sokrates/Erasmus Yurt Dışı Değişim Programı Bursu (Ulusal Ajans). Universitat Hohenheim, Institut für Pflanzenproduktion und Agrarökologie in den Tropen und Subtropen, Almanya (2007)

KİŞİSEL WEB SAYFASI

 1. http://www.wix.com/Emre_Kitis/emrekitis
 2. http://yasinemrekitis.wordpress.com/

ULUSAL NİTELİKTEKİ BİLİMSEL, MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK KURUM VE KURULUŞLARIN YÖNETİMLERİNDE, KURULLARINDA, KOMİSYON YADA KOMİTELERİNDE GÖREV

 1. Bitki Koruma Bölümü ERASMUS Koordinatörü
 2. Bitki Koruma Bölümü MEVLANA koordinatörü

KAMU VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREV YADA KATKI

 1. Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Eğitimi (ZMO-Adana)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Isparta İli Domates Ekiliş Alanlarındaki Yabancı Otların, Rastlama Sıklıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi ve Plastik Toprak Örtülerinin Yabancı Ot Kontrolü ve Domates Verimine Etkileri

DOKTORA TEZİ

 1. Çukurova Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Canlı ve Cansız Malç Uygulamalarının Entegre Yabancı Ot Kontrolü Açısından Değerlendirilmesi

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

 1. Türkiye Herboloji Derneği
 2. Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği
 3. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 4. Society for Conservation Biology

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. Investigation of mulch and cover crop applications in terms of integrated and ecological weed control, 29.08.2007, Hohenheim University, Stuttgart/ALMANYA
 2. Elma Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları, 30 Kasım 2011, Eğirdir/ISPARTA (ITSO AB Projesi kapsamında)
 3. Elma Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları, 29 Aralık 2011, Gelendost/ISPARTA
 4. Elma Yetiştiriciliğinde Kimyasal Mücadeleye Alternatif Yöntemler, 17 Şubat 2012, Eğirdir/ISPARTA
 5. Kimyasal Mücadelede Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar ve İyi Tarım Uygulamaları (Isparta/Gönen-Haziran 2012) Gönen Kaymakamlığı BAKA projesi kapsamında

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Science)
 2. Weed Research
 3. New Zealand Journal of Crop & Horticultural Science

YASİN EMRE KİTİŞ

YASİN EMRE KİTİŞ