HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Fidan Yetiştirmeye Uygunluk Durumu Açısından Eğirdir Orman Fidanlığı Toprak Özelliklerinin Zamana Bağlı Değerlendirilmesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enst. Derg., Sayı:3, s. 97-114.
 2. Meşcere Bakımları, Büyümeye Etkileri ve Kızılçam Örneği, SDÜ Orman Fak. Derg., Seri:A, Sayı:1, s.41-56.
 3. Kızılçamda (Pinus brutia Ten.) Çağ Sınıflarının Meşcere Tipi Ayrımı Üzerine Etkileri, Batı Akdeniz Ormancılık Araş. Müd. Dergisi, Sayı:5, s.83-96.
 4. Göller Yöresinde İki Genç Doğal Toros Sediri (Cedrus Libani A. Rich.) Meşceresinde Gecikilmiş Sıklık Bakımının Gelişme Üzerine Etkileri, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, s.1-6
 5. Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Kullanılan Envanter Yöntemine İlişkin Bir Değerlendirme, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, S. 41-46
 6. DEĞİŞİK STATÜLERDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA KARBON DEPOLAMA ve OKSİJEN ÜRETİMİNİN TAHMİNİ, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, s. 86-94
 7. Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap-Göğüs Çapı İlişkileri, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, s.92-97.
 8. ÖZÇELİK; R., 2005. Aydıncık Yöresi Doğal Dallı Servi (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord) Meşcerelerinde Homojenlik Durumunun ve Gövde Niteliklerinin Değerlendirilmesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Sayı:6, ISSN: 1300-8579, s. 29-42.
 9. ÖZÇELİK, R. 2006. Mersin-Aydıncık İlçesi Anıt Dallı Servileri (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord.). SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, s.197-201.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. ÖZÇELİK, R.Tomruk Hacimlerinin Tahmininde Kullanılan Centroid Metot ve Dört Standart Formülün Karşılaştırlması, SDÜ Orman Fakültesi Derg., Seri:A, Sayı:1, s. 115-120.
 2. ÖZÇELİK, R. Ulusal Orman Envanteri kavramı ve İsveç Örneği, SDÜ Orman Fak. Derg. Seri:A, Sayı:2, s.69-82
 3. ÖZÇELİK, R. İstiflenmiş Tomruklarda Kullanılan Hacim Formüllerinin Karşılaştırılması, SDU Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1, s.26-32.
 4. ÖZÇELİK, R., 2006. Biyolojik Çeşitliliği Korumaya Yönelik Yapılan (Planlama ve Koruma) Çalışmalar ve Türkiye Ormancılığına Yansımaları, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2, s.23-36.
 5. Özçelik, R., 2009. Batı Akdeniz Bölgesindeki Doğal Karışık Meşcereler ve Meşcere Kuruluşları, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A; Sayı:1, s: 8-23.
 6. Ozcelik, R., 2010. Bucak Yöresi Kızılçam, Sedir ve Toros Göknarı Türleri İçin Hacim Denklemleri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:2, s.1-15.
 7. Genç, M., Ozkan, K., Özçelik, R., Güner, Ş.T., Gülsoy, S., Deligöz, A., 2012. Anadolu Karaçamı[Pinus nigra ssp. nigra Arn. var. caramanica (Loudon) Rehder] meşcerelerinde uygulanan ilk aralamaların ekofizyolojik etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13: 5-13.
 8. Özçelik, R., Yavuz, H., Karatepe, Y., Gürlevik, N., Kırış, R., 2012. Burdur Yöresi Kızılçam Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13:85-91.
 9. Özçelik, R., Karaer, K., 2016. Eğirdir Yöresi Doğal Kızılçam ve Karaçam Meşcereleri İçin Ticari Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 66(1): 59-74.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Özçelik, R., Wiant, H.V., Brooks, J.R., 2006. Estimating log volumes of three tree species in Turkey by six formulae. Forest Products Journal, 56(11/12):84-86.
 2. Ozcelik, R., Gul, A.U., Merganic, J. and Merganicova, K. 2008. Tree species diversity and its relationship to stand parameters and geomorphology features in the Eastern Black Sea Region Forest of Turkey. Journal of Environmetal Biology, 29(3): 291-298.
 3. Brooks J.R., Jiang, L., Ozcelik, R., 2008. Compatible Stem Volume and Taper Equations for Brutian pine, Cedar of Lebanon, and Cilicica fir in Turkey. For. Ecol. Manage. 256: 147-151.
 4. Ozcelik, R., Wiant, H.V., Brooks, J.R., 2008. Accuracy Using Xylometer of Log Volume Estimates for Two Tree Species in Turkey. Scand. J. For. Res. 23: 272-277.
 5. Ozcelik, R., Diamantopoulou, M.J., Wiant, H.V., Brooks, J.R., 2008. Comparative study of standard and modern methods for estimating tree bole volume of three species in Tukey. Forest Products Journal, 58(6): 73-81.
 6. Ozcelik, R., 2008. Comparison of Formulae for Estimating Tree Bole Volumes of Pinus slyvestris. Scandinavian Journal of Forest Research, 23(5):412-418.
 7. ÖZÇELİK, R., 2009. Tree species diversity of the natural mixed stands for The Eastern Black Sea region and Western Mediterranean Region. Journal of Environmental Biology, 30(5): 761-766.
 8. Ozcelik, R., Brooks, J.R., Diamantopoulou, M.J., and Wiant, H.V., 2010. Estimating Breast Height Diameter and Volume from Stump Diameter for Three Economically Important Species in Turkey. Scandinavian Journal of Forest Research, 25 (1): 32-45.
 9. Kalyoncu, H., Çicek, N.L., Akkoz, C. and Özcelik, R., 2009, Epilithic Diatoms From The DARIOREN STREAM (ISPARTA/TURKEY): Biotic Indices and Multivariate Analysis, Fresenius Environmental Bulletin, 18: 1236-1242.
 10. Özcelik, R. and Eler, Ü., 2009. Effects of release cutting on the development of young natural lebanon cedar (Cedrus libani A. Rich) stands of western Mediterranean region of Turkey. Journal of Environmental Biology, 30 (2):179-182
 11. Özçelik, R., Diamantopoulou,M.J, Brooks, J.R., and Wiant, H. V., 2010. Estimating Tree Bole Volume Using Artificial Neural Network Models for Four Species in Turkey. Journal of Environmental Management, 91:742-753.
 12. Ozcelik, R., Brooks, J.R., Jiang, L., 2011. Modeling stem profile of Lebanon cedar, Brutian pine,and Cilicica fir in Southern Turkey using nonlinear mixed-effects models. European Journal of Forest Research, 130:613-621.
 13. Ozcelik, R. and Brooks, J.R. 2012.Compatible volume and taper models for economically important tree species of Turkey. Annals of Forest Science, 69: 105-118.
 14. Ozcelik, R. ve Eraslan, T. 2012. Two-stage sampling to estiamte individual tree biomass. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36(3):389-398.
 15. Diamantopoulou, M.J., Özçelik, R., 2012. Evaluation of different modeling approaches for total tree-height estimation in Mediterranean Region of Turkey. Forest Systems, 21(3):383-397.
 16. Ozcelik, R., Bal, C., 2013. Effects of adding crown variables in stem taper and volume predictions for black pine. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37:231-242; doi:10.3906/tar-1206-2.
 17. Ozcelik, R., Diamantopoulou, MJ., Crecente-Campo-F., Eler, Ü., 2013. Estimating Crimean juniper tree height using nonlinear regression and artificial neural network models. For. Ecol. Manage., 306:52-60
 18. Ozcelik, R., Diamantopoulou, MJ., Brooks, JR., 2014. The use of tree crown variables in over-bark diameter and volume prediction models. Journal of Biogeosciences and Forestry, 7:132-139.
 19. Çoban, HO., Özçelik, R., Avcı, M., 2014.Monitoring of damage from cedar shoot moth Dichelia cedricola Diakonoff (Lep.: Torticidae) by multi-temporal Landsat imagery. Journal of Biogeosciences and Forestry, 7:126-131.
 20. Özçelik, R., Yavuz, H., Karatepe, Y., Gürlevik, N., Kırış, R., 2014. Development of ecoregion-based height-diameter models for three economically important tree species of southern Turkey. Turk. J. Agric. For. 38:399-412.
 21. Diamantopoulou, M.J., Ozcelijk, R., Crecente-Campo, F., Eler, Ü., 2015.Estimation of Weibull function parameters for modelling tree diameter distribution using least squares and artificial neural networks methods. Biosystems Engineering, 133:33-45.
 22. Ozcelik, R., Göçeri, M.F., 2015.Compatible merchantable stem volume and taper equations for Eucalyptus plantations in East Mediterranean Region of Turkey. Turk. J. Agric For. 39:851-863.
 23. Özçelik, R., Karatepe, Y., Gürlevik, N., Canellas, I., Crecente-Campo, F. 2016. Development of ecoregion-based merchantable volume systems for Pinus brutia Ten. and Pinus nigra Arnold. in Southern Turkey. J For Res. 27:101-117
 24. Özçelik, R & Crecente-Campo, F., 2016. Stem taper equations for estimating merchantable volume of Lebanon cedar trees in the Taurus Mountains, Southern Turkey. Forest Science, 62:78-91.
 25. Gómez-García E, Diéguez-Aranda U, Özçelik R, Sal-Cando M, Castedo-Dorado F, Crecente-Campo F, Corral-Rivas JJ, Arias-Rodil M., 2016. Desarrollo de una función de perfil mediante modelos mixtos para Pinus sylvestris en Turquía: selección de parámetros fijos a expandir. Bosque 37(1): xx-xx. (Accepted)

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Asan Ü., Başkent, E.Z., Özçelik, R., 2001. Gelişmiş Ülkelerdeki Ulusal Orman Envanteri Sistemleri ve Türkiye İçin Öneriler
 2. Meşcerelerde Çap Dağılımlarının Düzenlenmesi ve Bu Dağılımlara İlişkin Parametreler ile Çeşitli Meşcere Ögeleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
 3. Mısır, N., Özçelik, R., 2002. Meşcere Tipleri Ayrımının İstatistiksel Bakımdan Değerlendirilmesi. Orman Amenajmanınında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, s. 248-255.
 4. Orman Amenajman Planlarımızda Yer Alan " İstatistiksel Değerler Tablosunun" İstatistik ve Ormancılık Açısından Yorumlanması Orman Amenajmanınında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, s. 242-247.
 5. Araştırma ve Orman Amenajmanı Çalışmalarında Katılımın Önemi
 6. Orman Amenajmanı Planlarının Düzenlenmesinde Katılım
 7. Özçelik, R., Eler, Ü., 2005. Uluslar Arası Standartlara Uygun Bir Ulusal Orman Envanteri Modelinin Temel Özellikleri ve Türkiye İçin Öneriler, Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, 22-24 Aralık 2005, Antalya
 8. Ozçelik, R., Özdemir, İ., Eler, Ü., 2005.Orman Amenajmanında Envanter Sorunları ve Çözüm Önerileri, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı II.Cilt; s.556-564.
 9. Farklı Amaçlarla İşletilen Orman Alanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı IV.Cilt; s.1511-1519.
 10. Ormancılıkta AR-GE Çalışmalarının Yeri ve Önemi,T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı IV.Cilt; s.1639-1646.
 11. ÖZDEMİR, İ., ÖZÇELİK, R., ASAN, Ü., ELER, Ü., 2005. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve Fonksiyonle planlama Sistemine entegrasyonu, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, s.579-585, Isparta.
 12. ÖZÇELİK, R., GÜL A.U., 2005. Orman Ekosistemlerindeki Tür Çeşitliliği ve Çeşitlilik İndisleri, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, s.543-551, Isparta
 13. Eler, Ü., Özçelik, R., 2009. Türkiye'de Orman Yangınlarında İnsan Faktörü. I. Orman yangınları İle Mücadele Sempozyumu, 7-10 Ocak, Antalya, s. 504-510.
 14. Ozcelik, R. ve Eraslan, T., 2009. Toprak Üstü Biyokütle Tahmini İçin Örnekleme Yöntemleri. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Özel Sayısı, ISSN:1302-0943, Cilt: 1, Sayfa 168-178.
 15. Ozcelik,R.,2010. Sarıçam İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modeli. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı s.358-366, Artvin.
 16. ASan, Ü., Eler, Ü., Özdemir, İ, Özçelik, R., 2010. Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama Sürecinde Fonksiyonel İşletme Sınıfları ve Amaç Kuruluşlarının Belirlenmesi. Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.127-147.
 17. Özçelik, R., Özdemir, İ., Eler, Ü., 2010. Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Ağaç Serveti ve Artımının Envanteri. Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, s.220-238.
 18. Ozcelik, R., Alkan, H., 2011. Okaliptüs Ağaçlandırmaları için Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi.I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.720-730.Kahramanmaraş.
 19. Ozcelik, R., Eker, M., Alkan, H., 2011. Bir Enerji Kaynağı Olarak Orman Biyokütlesinin Tahmininde Ülkemiz İçin Alternatif Yaklaşımlar. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s.185-195, Antalya.
 20. Sedir Ağaç Türü İçin Yetişme Ortamı Bazlı Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi. II. Ulusal Akdeniz orman ve Çevre Sempozyumu. Bildiriler Kitabı. s.592-600.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Orman Enavnterinde Meşcere Tipi Ayrımı Başarı Oranının Ayırma (Discriminant) Analizi ile Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Planning Forest Resources for Multiple Use and Its Effects on Bird Habitats
 2. Özçelik, R ve Alkan, O., 2013. Kızılçam Ağaç Türü İçin Yetişme Ortamı Bazlı Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi. rmancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Kasım-2013, Antalya. Bildiriler Kitabı 577-588.
 3. Özçelik, R. ve Eler, Ü. 2013.Orman Amenajmanında Ağaç Serveti Envanteri. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Kasım-2013, Antalya. Bildiriler Kitabı 665-675-588.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. The Present Sıtuatıon and Problems of Isparta in Terms of Urban Forestry

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Kiracıoğlu, Ö., 2006. Orman Alanlarındaki Görsel Kalitenin Tahmini: Çeşmealtı Ormanları Örneği. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y.Lisans Tezi, 94s., Isparta.
 2. Güney, İ.H., 2007. Ağaç ve Tomruk Hacimlerinin Tahmininde Kullanılan Bazı Yöntemlerin Karşılaştırılması. (S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tezi, 46s., Isparta
 3. Doğan ŞAHİN, 2012. Karaçam meşcereleri için Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin Geliştirlmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, YL. Tezi. 64s.
 4. Cafer BAL, 2012. Karaçam İÇin Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklemlerinin Geliştiirlmesinde Tepe Tacı Değişkenlerinin Kullanılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, YL. Tezi, 61s.
 5. Caner ÇAPAR, 2013. Antalya Yöresi Kzılçam Meşcereleri İçin Doğrusal Olmayan Karışık Etkili Modeller Yardımı ile Çap-Boy Denklemlerinin Geliştirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, YL Tezi. 68s.
 6. Kaan KARAER, 2015. Eğridir Yöresi Kızılçam (Pinus brutian Ten.) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Meşereleri İçin Gövde Çapı Modellerinin Geliştirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, YL Tezi, 71s.

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE BAŞKANLIK YAPMAK

 1. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu

ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSLARARASI BURS ALMAK

 1. Tübitak Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu- West Virginia University, College of Agriculture, Forestry, and Consumer Sciences, 2008
 2. Ciencias Forastales Universidad Austral de Chile

ALANINDA ULUSAL BİLİMSEL NİTELİKLİ ÖDÜL (KONGRE, SEMPOZYUM VE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ HARİÇ)

 1. TUBITAK Bilimsel Yayinlari Tesvik Odulu-2006.
 2. Tubitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2008
 3. Tubitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2010
 4. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
 5. TüBİtak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. Kızılçamda Envanter karnelerinin Değerlendirilmesi, Orman Genel Müd. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, 05-07.06.2005, Ankara.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Scadinavian Journal of Forest Research
 2. Journal of Environmental Biology
 3. Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 4. Forest Science
 5. Journal of Mountain Science
 6. Journal of Mountain Science
 7. New Zealand Journal of Forestry Science

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. SDU Orma Fakultesi Dergisi
 2. Bartın Orman Fakültesi Dergisi
 3. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

ULUSLARARASI TANINMIŞ ÜNİVERSİTELERDE DOKTORA SONRASI ÇALIŞMA

 1. West Virginia University, Davis College of Agriculture, Natutal Resources and Design.

RAMAZAN ÖZÇELİK

RAMAZAN ÖZÇELİK