ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP

 1. Futbol-Çocuk ve Gençlerin Eğitimi. Birinci Baskı; Altıntuğ Matbaası. Isparta. 1991 İkinci Baskı Kolka Matbaası. Ankara.1993. ISBN 975-95704-1-6
 2. Futbol-Fizyolojik Temeller. Kolka Matbaası. Ankara. 1993. ISBN.975-95704-0-8
 3. Çağdaş Futbol. Tuğra Ofset. Isparta 2000.ISBN 975-95704-3-2
 4. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi. Altıntuğ Matbaası. Isparta 2008. ISBN 975-95704-4-6
 5. Antrenmanın Fizyolojik Temelleri.3.Baskı. Altıntuğ Matbaası.2010 Isparta .ISBN 975-95704-2-4
 6. Futbol'da Fiziksel Performans Gelişimi. Birinci baskı. Altıntuğ Ofset, Isparta 2012. ISBN 978-975-95704-4-6

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

 1. Tıp Terimleri Sözlüğü. Akademi basın ve yayıncılık.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Karatosun H, Yaman H, Erman A, Muratlı S; Anaerobik Güç ve Kapasite ile Vücut Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, Sayfa.1, 1999
 2. Karatosun H, Muratlı S, Erman A, Şentürk Ü; Anaerobik Yüklenme Sonunda Plazma ve Tükürük Laktat Değerlerinin karşılaştırılması: Spor Hekimliği Dergisi, Cilt: 35, S.65-70, 2000
 3. Karatosun H, Yaman H; Yüksek Şiddetteki Yüklenmelerde Tükürük Klorür ve Kan Laktat İlişkisinin İncelenmesi: Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Sayı. 2, Sayfa: 3-9, 2000
 4. Yaman H, Baydar ML, Nevres HA, Karatosun H. Dizin Ön ve Arka Çapraz Bağı Yaralanmasında Rehabilitasyon: Bir Olgu Sunumu. Spor Hekimliği Dergisi. Cilt 37, S.31-38. 2002
 5. Hilmi Karatosun, Kurtuluş Öngel. Interest and Attitude to Physical Activity: A Cross-sectional Descriptive Analysis. SMYRNA Medical Journal.Cilt:2, Sayı:3

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Hilmi karatosun, Ahmet Koyu, Cem Çetin. Blood pressure changes following supramaximal exercise. Medicina Sportiva.Nr.8- 2006. P: 459-463
 2. Hilmi Karatosun, Metin Lütfi Baydar, Cem Çetin. Effects of intense aerobic exercise on body weight, light density lipoprotein and high density lipoprotein cholesterol.Medicina Sportiva. Nr.7-2006. P: 440-442

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Karatosun H, Akdogan M, Çalıskan S, Cetın M. Quantitative assesment of serum nitric oxide, lactic acid and blood flow rate following supramaximal exercise. Medicina dello Sport. Vol.58:17-21. 2005
 2. Karatosun H, Çetin C, Baydar ML. Blood and saliva lactate levels during recovery from supramaximal exercise.Saudi Med Journal. Vol. 26 (11): 1831-1833. 2005
 3. Cem Çetin MD., Hilmi Karatosun PhD., Metin LBaydar MD, Phd., Kaan Cosarcan MD. A regression equation to predicct true maximal oxygen consumption of taekwondo athletes using a fild test. Saudi Med J. Vol.26 (5): 848-50.2005 2005 May;26(5):848-50. 2005
 4. Hilmi Karatosun, Ali Erdoğan, Mustafa Yıldız, Celal Akgün, Cem Çetin. Effects of swimming training and free mobilization on bone mineral dansities of rats with the immobilization-induced Osteopenia.Saudi Medical Journal. Volüm 3.27(3). 2006
 5. Karatosun H., Baydar M. L., Çetin C., Vural H., Yolcu M., Akgun C., Cosarcan K., Şirin F. B. Plasma non-enzymatic antioxidants and total antioxidant capacity after an acute supramaximal exercise in normoxic conditions and at high altitude. Medicina dello Sport. Vol. 60. N. 02
 6. Lütfi Baydar M., Cetin C., Karatosun H,. The risk of malnutrition in prepubertal female gymnasts. Medicina dello Sport. Vol. 60 N. 04
 7. A Erdogan, C Cetin, H Karatosun, M L Baydar. Non-Invasıve Indıces For Estımatıon Of The “Anaerobic Threshold” Of Oarsmen. The Journal Of International Medical Research, 2010; 38: 901-915 (first published online as 38 (3) 27.
 8. Ali Erdoğan, Cem Çetin, Hilmi Karatosun, Metin Lütfi Baydar. Accurary of the Polar S810i heart rate monitor and the Sensewear Pro Armband to estimate energy expenditure of indoor rowing exercise in overweight and obese indivuduals.Journal of Sports Science and Medicine (2010); 9, 508-516
 9. Inci ATAY, Canan AYDIN, Hilmi KARATOSUN. Trait anger, anger expression, coping strategies and self-esteem among elite taekwondo players. Medicina dello Sport, September;66(3):389-98 2013
 10. Karatosun H., Unal M.Anaerobic thresholds assessment from respiratory measurements during incremental exercise, on male and female students of Physical Education and Sport Department. Medicina dello Sport.66(49):555-63

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. Karatosun H., Numan Tamer M. Effect of brisk walking on people with hypertension using antihypertensive drugs: a clinical trial. Medicina dello Sport 2011 September;64(3):323-8

HAKEMLİ DERGİDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. Yaman H, Karatosun H, Hekim N; Yüklenme Sonrası Kas Enzim Değişiklikleri: Bir Olgu Sunumu: Spor Hekimliği Dergisi, Cilt: 35, Sayfa. 147-151, 2000
 2. Yoğun Yüklenmeli Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Programlarının Antropometrik Özellikler Üzerine Etkisi 15(4)/ 23-27, 2008

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Karatosun H, Çalışkan S, Yeşildağ A, Akdoğan M, Özgüner F, Bülbül HH, Ufuk G. Wingate Testi Sonrası Serum Nitrik oksit, Femoral Arter Kan Akım hızı ve Damar direnci Değişikliklerinin İncelenmesi. 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Ekim 2002. Antalya/Türkiye

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. C Çetin, H karatosun, K Çoşarcan, C Akgün, ML Baydar. Türkiye Şampiyonasına katılan tekvando sporcularının sporcu sağlığı ve beslenme konularındaki bilgi düzeylerinin araştırılması.X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 12-15 Ağustos 2005. İzmir
 2. H Karatosun, C çetin, A Erdoğan, A Carus, ML Baydar. Genç bayan ritmik jimnastikçilerin günlük enerji alımları, vücut kompozisyonları ve lipid profillerinin incelenmesi.X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 12-15 Ağustos 2005 İzmir.
 3. C Çetin, H Karatosun, A Erdoğan, M Yolcu, ML Baydar. Yıldız güreşçilerin fizyolojik profillerinin alt ekstremite anaerobik kuvvetlerinin farklı yöntemler ile incelenmesi. X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 12-15 Ağustos 2005. İzmir.
 4. Hilmi Karatosun, M.Lütfi Baydar, Mustafa Yolcu, Hüseyin Vural, Celal Akgün, Kaan Çoşarcan, Fevziye Burcu Şirin. Normal Koşullarda ve yükseltide akut supramaksimal egzersiz sonrası plazma non-enzimatik antioksidanlar ve total antioksidan kapasite. I.Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, 25-26 Mayıs, Konya
 5. Mustafa Yolcu, Cem Çetin, Ali Erdoğan, Hilmi Karatosun.Farklı Yöntemlerle Ölçülen Istirahat Metabolizma Hızı Değerlerinin Karşılaştırılması. 13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 16-18 Aralık, 2011, Bursa
 6. Hilmi Karatosun, Mehmet Ünal. Maksimal Egzersiz Testinde, Solunum Gaz Ölçümlerini Kullanarak, Non-İnvaziv Anaerobik Eşik İncelenmesi

ULUSAL TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM VE GÖSTERİM

 1. Karatosun H, Baydar ML, Hekim Nezih, Yaman Hakan, Ölmez H. Wingate Testi Sonrası Tükürük Laktatının Belirlenmesi: Kan laktatının belirlenmesine alternatif olabilirmi? IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 24-26 Ekim 2003. Nevşehir
 2. Karatosun H, Baydar ML, Çetin M. Yoğun aerobik egzersizin vücut ağırlığı, LDL ve HDL kolesterol üzerine etkileri- Bir Olgu Sunumu. IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. 24-26 Ekim 2003. Nevşehir.
 3. Hilmi Karatosun, M.Numan Tamer. Hipertansiyon Tedavisi:yürüyüş bandı Çalışma Modeli. II. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. 7-8 Mayıs

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Karatosun H, Baydar ML, Yaman H; Performance. Symposium of Sports Medicine in Taekwondo. May 5th 2002.Samsun/Turkey
 2. Baydar ML, Aydoğan NH, Karatosun H, Yaman H, Lee J. Symposium of Sports Medicine in Taekwondo. May 5th 2002. Samsun/Turkey
 3. Dövüş Sporlarında Dayanıklılık Antrenmanı ve Değerlendirilmesi. Hakan Yaman, Metin Lütfi Baydar, Hilmi Karatosun.Symposium of Sports Medicine in Taekwondo. May 5th 2002. Samsun/Turkey

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Yaman H, Filiz K, Karatosun H. Karate Sporuna ilişkin yaralanma sıklıkları ve yaralanma Hızları. 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 27-29 Ekim 2002. Antalya
 2. Karatosun H, Akdoğan M, Çalışkan S. Investıgatıon of serum nitric oxide, lactic acide and femoral blood flow after supramaximal exercise. The 10 th ICHPER. SD EUROPE CONGRESS. NOVEMBER 17-20, 2004 ANTALYA.
 3. Baydar ML, Çetin C, Karatosun H. A regression equation to predict true VO2 Max. using a field test (20 meter shuttle run). The 10 th ICHPER. SD EUROPE CONGRESS. NOVEMBER 17-20, 2004 ANTALYA.
 4. Hilmi Karatosun.Effects of Exercise on Liver Metabolism. International 2nd Liver Symposium. May 20-22. Isparta/Türkiye
 5. Mustafa Yolcu, Cem Çetin, Ali Erdoğan, Hilmi Karatosun.Farklı Yöntemlerle Ölçülen Istirahat Metabolizma Hızı Değerlerinin Karşılaştırılması.13. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 16-18 Aralık, 2011, Bursa
 6. Gülcan Koparan Sağır, Necla Songür, Önder Öztürk, Hilmi Karatosun. İleri Evre Akciğer Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Tedavi Öncesi Nutrisyonel Durumun Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MND) Testi İle Değerlendirilmesi ve Malnutrisyonun Klinikopatolojik Faktörler İle İlişkisinin Araştırılması.2-6 Nisan, Belek- Antalya. 2014.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ

 1. Karatosun H, Koyu A, Baydar ML. Blood pressure responses to supramaximal exercise.The 10 th ICHPER. SD EUROPE CONGRESS. NOVEMBER 17-20, 2004. ANTALYA.

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN DOKTORA TEZİ

 1. Kadın obezite hastalarında aerobik egzersizin kalp hızı değişkenliğine etkisi

DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 1. Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı. Eğitim Fakültesi. Burdur

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. The Effect of exercise and diet program for the determination of body fat among children in Saudi Arabia by Skinfold measurement

SCI, SSCI VEYA AHCI DIŞINDAKİ DERGİLERDE MAKALE DEĞERLENDİRME/HAKEMLİK

 1. “Yüzme egzersizinin solunum fonksiyon testleri, kan basıncı ve vücut kompozisyonu üzerine etkileri”
 2. Kefirin Sporcuların Element Düzeylerine Koruyucu Etkisi

HİLMİ SEMA KARATOSUN

HİLMİ SEMA KARATOSUN