SUAT KOLUKIRIK

Kişisel Bilgiler

Genel Bilgiler
Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
Dahili Tel : (246) 2114063
E-posta : suatkolukirik@sdu.edu.tr
 
Eğitim Bilgileri
Lisans : İnönü Üniv. Fen-Edb. Fak. Sosyoloji
Yüksek Lisans : SDÜ. Sos.Bil.Enst. - Sosyoloji
Yüksek Lisans (2) : -
Doktora: : Ege Üniv.Sos.Bil.Enst. Kurumlar Sosyolojisi ABD
 
İlgi Alanları
Kültürel Çalışmalar, Kimlik, Dezavantajlı Gruplar, Göç, Kuramsal Analiz, Sosyolojide Yeni Yaklaşımlar
 
Ek Bilgiler
-
SUAT KOLUKIRIK