AHMET TOLUNAY

Yayınlar

ALANINDA ÖZGÜN BİLİMSEL KİTAP

 1. Eryılmaz, A.Y., TOLUNAY, A., 2015. ORMANCILIK POLİTİKASI, Fakülte Kitabevi Yayınları: 165, Ormancılık Dizisi: 1, ISSN: 978 – 605 – 4324 – 65 – 1. ISPARTA, 264 s.

ALANINDA DİĞER TÜRLERDE KİTAP

 1. Banik, H., L.V. Trong, A. TOLUNAY, S. Vong, K. Muyuk, 1994. Village Analysis and Design for Community Forestry Interventions: Bang Klong Takien, Kasetsart University, Faculty of Forestry, Regional Community Forestry Training Center, No: 114, Bangkok, Thailand.
 2. Çoşgun, U., H. İ. Yolcu, A. TOLUNAY, H. Orhan, 2010. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 'nde Orman Yangınlarına Neden Olan Sosyo-ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 4231, Antalya Araş. Müd. Yayın No: 53, ISSN: 1302-3624

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. TOLUNAY, A. 1990. Elazığ-Zafran Mesire Yerinde Açıkhava Rekreasyonu Etkinlikleri ve Ziyaretçi Potansiyeli, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Temmuz, Cilt: 36, No: 72, Ankara, Türkiye.
 2. TOLUNAY, A., 1992. Neden Sosyal Ormancılık ve Nasıl Bir ORKÖY?, Orman Bakanlığı Dergisi, Eylül 1992, Yıl: 1, Sayı: 5, Ankara, Türkiye.
 3. TOLUNAY, A., 1999. Bolu Yöresindeki Bazı Orman Alanlarının Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanım Özellikleri, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Orman Bakanlığı Yayın No: 069, Enstitü Yayın No:09, Sayı:2, Bolu, Türkiye.
 4. TOLUNAY, A., 2000. Bir Kent Parkının Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanım Özellikleri, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Orman Bakanlığı Yayın No: 113, Enstitü Yayın No: 11, Sayı: 3, Bolu, Türkiye.
 5. TOLUNAY, A. Korkmaz, M., Alkan, H., 2002. Orman Köylerinin Kalkınma Projelerinin Hazırlanmasında Kullanılabilecek Proje Değerlendirme Kriterleri, Kırsal Çevre Yıllığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara, Türkiye.
 6. Filiz, S., TOLUNAY, A. 2003. Isparta İlinde Agroforestry Uygulamaları ve Bu Uygulamalarda Kullanılabilecek Bitki Türleri, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2, ISSN: 1302-7085, Isparta, Türkiye.
 7. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2004. Ormancılıkta Kamu Yararı ve Üstün Kamu Yararı Üzerine Analizler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: 1, ISSN 1300 7668, S. 47-58, Isparta, Türkiye.
 8. TOLUNAY, A., Alkan, H., Korkmaz, M., 2004. Isparta Tarihi Ayazmana Mesireliğinin Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanıcı Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: 1, ISSN 1300 7668, S.59-70, Isparta, Türkiye.
 9. Acar, D, TOLUNAY A, Alkan H. 2004. Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Maliyet Yönetim Tekniklerinin Kullanım Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, DEÜ, İİBF Degisi, Cilt:19, Sayı:1., İzmir.
 10. TOLUNAY, A., Akyol, A., 2006. Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar Ve Tanımlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, 121-132 p.
 11. Başsüllü, Ç, TOLUNAY, A., 2015. Gönüllü Karbon Piyasaları İçin Geliştirilen Karbon Standartları, Orman ve Av Dergisi, Temmuz-Ağustos, s.38-47.

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. TOLUNAY, A., 1988. Çal İlçesi Özel Ağaçlandırmaları Nasıl Ortaya Çıktı?, Orman Mühendisliği Dergisi, Ocak 1988, Yıl: 25, Sayı: 1 , Ankara, Türkiye.
 2. TOLUNAY, A., 1988. Çal Yöresinde Özel Orman İşletmeciliği ve Özel Ağaçlandırmalar, Orman ve Av dergisi, Yıl: 63, Cilt: 63, Sayı: 1-2-3-4, Ankara, Türkiye.
 3. TOLUNAY, A., 1989. Haritanın Katlanarak Kullanılması ve Katlama Metodu, Orman Mühendisliği Dergisi, Mayıs 1989, Yıl: 26, Sayı: 5 , Ankara, Türkiye.
 4. TOLUNAY, A., 1989. Sosyal Ormancılık Üzerine Düşünceler ve Öneriler, Orman Mühendisliği Dergisi, Ağustos 1989, Yıl: 26, Sayı:8, Ankara, Türkiye.
 5. TOLUNAY, A., 1989. Ege Bölgesinde Sosyal Ormancılığı Uygulama İmkanları, Orman Mühendisliği Dergisi, Eylül 1989, Yıl: 26, Sayı:9, Ankara, Türkiye.
 6. TOLUNAY, A., 1990. Ormancılık Üretimine Makroekonomik Yaklaşımlar, Fidan Dergisi, Ocak 1990, Yıl: 3, Sayı: 25, Ankara, Türkiye.
 7. TOLUNAY, A., 1990. Bir Üretim Faktörü Olarak Ormancılıkta Girişim, Yeşil Türkiye Dergisi, Mayıs 1990, Yıl: 40, Sayı: 468, Ankara, Türkiye.
 8. TOLUNAY, A., 1991. Sosyal Ormancılıkta İnsan Unsuru, Fidan Dergisi, Haziran 1991, Yıl: 4, Sayı: 42, Ankara, Türkiye.
 9. Çevik, İ., TOLUNAY, A., 1991. Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 11 İlinde Kırsal Etkinliklere İlişkin Sorunlar ve Alınması Gerekli Önlemler (I), Orman Mühendisliği Dergisi, Şubat 1991, Yıl: 28, Sayı: 1, Ankara, Türkiye.
 10. Çevik, İ., TOLUNAY, A., 1991. Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 11 İlinde Kırsal Etkinliklere İlişkin Sorunlar ve Alınması Gerekli Önlemler (II), Orman Mühendisliği Dergisi, Mart 1991, Yıl: 28, Sayı: 2, Ankara, Türkiye.
 11. TOLUNAY, A., 1991. Ormancılıkta Refah Ekonomisi ve Sosyal Ormancılık, Fidan Dergisi, Şubat 1991, Yıl: 4, Sayı: 42, Ankara, Türkiye.
 12. TOLUNAY, A., 1991. Ormancılık Tipleri ve Sosyal Ormancılık, Fidan Dergisi, Eylül 1991, Yıl: 4, Sayı: 45, Ankara, Türkiye.
 13. TOLUNAY, A., 1991. Batı Karadeniz Bölgesinde Uygulanabilecek Sosyal Ormancılık Modelleri, Fidan Dergisi, Kasım 1991, Yıl: 4, Sayı: 47, Ankara, Türkiye.
 14. TOLUNAY, A., 1991. Ormancılık Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye Ormancılık Politikları, Orman Mühendisliği Dergisi, Temmuz 1991, Yıl: 28, Sayı: 7, Ankara, Türkiye.
 15. TOLUNAY, A., 1991. Orman Köylerinde Tipik Arazi kullanımı, Orman Mühendisliği Dergisi, Kasım 1991, Yıl: 28, Sayı: 11, Ankara, Türkiye.
 16. TOLUNAY, A., 1991. Zonguldak Bölgesinde Sosyal Ormancılığı Uygulama İmkanları, Orman ve Av Dergisi, Yıl: 64, Cilt: 64, Sayı: 1-2, Ankara, Türkiye.
 17. TOLUNAY, A., 1992. Orman Köylerinde Sosyoekonomik Kırsal Ormancılık Sorunları ve Çözüm Yolları, Orman Teknikerleri Dergisi, Eylül-Ekim 1992, Sayı: 54, Yıl: 6, Düzce, Türkiye.
 18. TOLUNAY, A., 1992. Toplum Ormancılığı Gündeme Gelirken Ormancılığımızın Değişmez Temel Kavramları ve Anlamları, Fidan Dergisi, Ağustos 1992, Yıl: 5, Sayı: 58, Ankara, Türkiye.
 19. TOLUNAY, A., 1992. Ormancılığımızın Seyir Defteri ve Ormancılık Tipleri Açısından Türk Ormancılığı, Yeşil Türkiye Dergisi, Ocak 1992, Yıl: 42, Sayı: 488, , Ankara, Türkiye.
 20. TOLUNAY, A., 1992. Bir Sosyal Ormancılık Uygulama Modeli Olarak Toplum Ormancılığı, Yeşil Türkiye Dergisi, Eylül 1992, Yıl: 42, Sayı: 496, Ankara, Türkiye.
 21. TOLUNAY, A., 1992. Türk Ormancılığında Sosyal Yaklaşımlar ve ORKÖY ile Sosyal Ormancılığın Çeşitli Açılardan Analizi, Orman Mühendisliği Dergisi, Ocak 1992, Yıl: 29, Sayı:1, Ankara, Türkiye.
 22. TOLUNAY, A., 1992. Yeni Bir Döneme Girerken Türk Ormancılığının Sorunları, Yeşil Türkiye Dergisi, Ağustos 1992, Yıl: 42, Sayı: 495, Ankara.
 23. TOLUNAY, A., 1994. Orman Yangınlarının Önlenmesinde Halka Yönelik Yayım ve Eğitim Çalışmaları, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 31, Sayı: 9,10,11,12, Ankara, Türkiye.
 24. TOLUNAY, A., 1999. Ağaçlandırma Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Geleciğine İlişkin Görüşler, AGM Bülteni, Ağustos, Sayı: 69, Ankara, Türkiye.
 25. TOLUNAY, A., 1999. Hızlı Kırsal Değerlendirme Tekniği (Rapid Rural Appraisal), Orman Mühendisliği Dergisi, Eylül, Yıl: 36, Sayı: 9, Ankara, Türkiye.
 26. TOLUNAY, A., 2000. Havza Rehabilitasyon Projeleri,Yeşil Türkiye Dergisi, Temmuz-Ağustos, Sayı: 558, Ankara, Türkiye.
 27. TOLUNAY, A., 2000. Sosyal Ormancılık; Temel Çıkış Noktaları, Türkiye Ormancılar Derneği, Orman ve Av Dergisi, Yıl: 76/5, Cilt: 77, Ankara, Türkiye.
 28. TOLUNAY, A., 2001. Agroforestry: Temel Kavramlar ve Tanımlar, AGM Bülteni, Ocak-Şubat, Sayı: 80, Ankara, Türkiye.
 29. TOLUNAY, A., 2001. Tarımsal Ormancılık, Orman Bakanlığı, Kozalak Gazetesi, Mart, Yıl:4, Sayı: 25, Ankara, Türkiye.
 30. TOLUNAY, A., 2005. Sosyal Ormancılık Projeleri Nasıl Hazırlanır ve Uygulama Başarıları Nasıl Ölçülür, Orman Mühendisliği Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, Yıl: 43, Sayı: 7-8-9, Ankara, Türkiye
 31. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2005. Sosyal Ormancılık: 20 Yıl Sonra Neredeyiz?,Orman ve Av Dergisi, Sayı:2005-6, ISSN 1303-040X, Ankara, Türkiye.
 32. Alkan, H., TOLUNAY, A., 2006. Kamu Mali Yönetimindeki Güncel Gelişmeler ve Döner Sermayeli Orman İşletmeleri, Orman ve Av Dergisi, Yıl: 82, Sayı: 5, Cilt : 83, s. 37-40.
 33. TOLUNAY, A., Türkoğlu, T., 2011. Orman Ürünleri Sertifikasyonu, Amacı, Uygulamalar ve Tüketici Üzerindeki Etkileri, Orman ve Av Dergisi,Kasım-Aralık, Sayı: 6:26-27
 34. Akar, E., Türkoğlu, T., TOLUNAY, A., 2014. Yeni Anayasa Çalışmalarında Ormanlar ve Ormancılıkla İlgili Düzenlemelere İlişkin Taslakların ve Görüşlerin Değerlendirilmesi. Orman ve Av Dergisi, Mart-Nisan 2014, Sayfa 25-36.
 35. Başsüllü, Ç.,TOLUNAY, A., 2015. Dünya Emisyon Ticaret Sistemleri ve Karbon Borsaları. (BASKIDA)

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2006. Social Forestry in Turkey: Twenty Years in Review, Journal of Applied Sciences, Vol: 6 No: 1, Page No: 238-242.
 2. Akyol, A., TOLUNAY, A. 2006. Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi, İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2 (2006)
 3. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., Alkan H., 2007. Definition and Classification of Traditional Agroforestry Practices in the West Mediterranean Region of Turkey, International Journal of Agricultural Research, 2 (1): 22-32
 4. Yılmaz, H., TOLUNAY, A., 2007. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikalarında Yeni Yönelimler ve Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2007, ISSN: 1302-7085, 107-122 p.
 5. TOLUNAY A, Alkan H, Korkmaz M, Bilgin F S, 2007. Classification of Traditional Agroforestry Practices in Turkey, International Journal Natural and Engineering Sciences, 1 (3): 41-48
 6. TOLUNAY, A., Akyol, A., Özcan, M. 2008. Usage of Trees and Forest Resources at Household Level: A Case Study of Aşağı Yumrutaş Village from the West Mediterranean Region of Turkey, Research Journal of Forestry, 2-1: 1-14
 7. TOLUNAY, A., Akyol, A., Ince, Y., 2009. Effects of Globalization on Lowland and Upland Villages in Anatolia: Case Study on Serpil and Akbelenli Villages. Journal of Applied Science 9(7):1215-1226.
 8. Şener, F.N, A, TOLUNAY, Ö. Görücü, 2011. Sürdürülebilir Ormancılık Uygulamalarında Sertifikasyon ve Akreditasyon: Andırın ve Göksun Devlet Orman İşletme Müdürlükleri Örneği, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12: 115-125, Isparta.
 9. Türkoğlu, T., A., TOLUNAY, 2013. Türkiye’deki orman ürünleri ithalatçısı işletmelerin sertifikalı orman ürünlerine ilişkin görüşleri, SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 14, Sayı 2.
 10. Tola, M., TOLUNAY, A., 2013. Yonga levha endüstrisi işletmelerinde ekonomik açıdan başarı düzeyinin belirlenmesi: Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret AŞ (ORMA) örneği, SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 14, Sayı 2.
 11. Akyol, A., TOLUNAY, A., 2014. Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerinin Türkiye için modellenmesi (Modelling of sustainable forest management criteria and indicators for Turkey), SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, SDU Faculty of Forestry Journal, 15: 21-32
 12. Başsüllü, Ç., TOLUNAY, A., 2014. Development of an institutional model for emission trading system:An approach to the carbon market of Turkey (Emisyon Ticaret Sistemi için Kurumsal Modelin Geliştirilmesi: Türkiye Karbon Piyasası Yaklaşımı), SDU Faculty of Forestry Journal (SDÜ Orman Fakültesi Dergisi), 15: 158-167.
 13. TOLUNAY, A., E. Adıyaman, A. Akyol, D. İnce, T. Türkoğlu, V. Ayhan, 2014. “An Investigation on Forage Yield Capacity of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) and Grazing Planning of Mediterranean Maquis Scrublands for Traditional Goat Farming,” The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 398479, 9 pages, 2014. doi:10.1155/2014/398479
 14. Akyol, A., Türkoğlu, T., TOLUNAY, A., Efe, A., 2014. A forest village analyses for intervening to rural development: A case study from Turkey, Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo, 44-2:1-15.
 15. Başsüllü, Ç., TOLUNAY, A., 2015. Adaptation of Administrative Structure of General Directorate of Forestry and Some Forestry Legislation to the Turkish Emissions Trading System, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 16(1):75-81.
 16. TOLUNAY, A., Çavuşoğlu, C., 2015. Devlet Orman Fidanlıklarında Fidan Üretiminin Kritik Yol Yöntemi (CPM) ile Planlaması: Fethiye Orman Fidanlık Şefliği Örneği, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 16(1):20-26.
 17. Türkoğlu, T., TOLUNAY, A., 2016. Traditional Goat Farming in State Forests of Turkey: How Sustainable Goat Farming was Achieved? IN PRESS)

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. TOLUNAY, A., H. Alkan, 2008. Intervention to the Misuse of Land by the Forest Villages: A Case Study from Turkey, Ecology, 17-68: 1-10
 2. TOLUNAY A., V. Ayhan, E. Adıyaman, A. Akyol and D. İnce, 2009. Herbage growth and fodder yield characteristics of kermes oak (Quecus coccifera L.) in a vegetation period, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (2) 290-294.
 3. TOLUNAY, A., V. Ayhan, E. Adıyman, A. Akyol and D. İnce, 2009. Dry matter yield and grazing capacity of kermes oak (Quercus coccifera L.) scrublands for pure hair goat (Capra hircus L.) breeding in Turkey's Western Mediterranean Region, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (2) 368-372
 4. TOLUNAY, A. , V. Ayhan and E. Adıyaman, 2009. Changing of cell wall fractions of kermes oak (Quercus coccifera L.) in a vegetation period and theirs importance for pure hair goat (Capra hircus L.) breeding in West Mediteranean Region of Turkey, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 4 (1) : 22-27.
 5. Ayhan, V., TOLUNAY, A., Adıyaman, E., 2009. The Effects of Different Vegetation Periods on Chemical Composition of Kermes Oak (Quercus coccifera L.), Asian Animal and Veterinary Advances 4 (2):99-103.
 6. Alkan, H., M. Korkmaz, A. TOLUNAY, 2009. Assessment of primary factors causing positive or negative local perceptions on protected areas, Journal of Enviromental Engineering and Landscape Management, 17-1: 20-27.
 7. TOLUNAY, A., V. Ayhan, D. Ince, A. Akyol, 2009. Traditional Usage of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) and Pure Hair Goat (Capra hircus L.) in a Silvopastoral System on Davras Mountain in Anatolia: Constraints, problems and possibilities, Journal Animal and Veterinary Advances, 8: 1520-1526
 8. Başsüllü, Ç., A., TOLUNAY, 2010. General Characteristics of Traditional Homegarden Involving Animal Practices in Rural Areas of Isparta Region of Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (3): 455-465.
 9. Başşüllü, Ç., A. TOLUNAY, 2010. Analyses on Traditional Homegarden Involving Animals Practices and Its Importance Classification of Usage Purposes in Rural Areas of Isparta Region of Turkey, Asian Journal and Veterinary Advances, 5-7: 450-464.
 10. Bekiroglu, S., A., TOLUNAY, 2010. Locality and its Importance in Pure Hair Goat Raising (Capra hircus L.): Example from the Teke Region, Medwell Publications, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9-6 : 2200-2206.
 11. Bekiroglu, S., A., TOLUNAY, 2010. Persistence of the Inhabitants of a Region to Raise Pure Hair Goats: A Case Study on the Province of Burdur in Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9-19:2552-2560.
 12. Bekiroğlu, S., A., TOLUNAY, 2011. Modeling of the Relations between Pure Hair Goats (Capra hircus L.) and Forest Resources in the Geographic Regions of Turkey, Asian Journal and Veterinary Advances, DOI:10.3929/ajava.2011.
 13. TOLUNAY, A., T. Türkoğlu, 2014. Perspectives and Attitudes of Forest Products Industry Companies on the Chain of Custody Certification: A Case Study From Turkey, Sustainability, 6-2: 857-871.
 14. TOLUNAY, A., T. Türkoglu, M. Elbakidze, P. Angelstam, 2014. Determination of the Support Level of Local Organizations in a Model Forest Initiative: Do Local Stakeholders Have Willingness to Be Involved in the Model Forest Development?, Sustainability, 6-10: 7181-7196.
 15. TOLUNAY, A., Akyol, A., 2015. Identify of appropriate biodiversity indicators for ecologically sustainable forest management at national level, Sains Malaysiana, 44-2: 159–166
 16. TOLUNAY, A., Başsüllü, Ç., 2015. Willingness to Pay for Carbon Sequestration and Co-Benefits of Forests in Turkey, Sustainability, 7-3:3311-3337
 17. Bekiroglu, S., Destan,S., Can, M., Türkoglu, T., TOLUNAY, A., 2015. Econometric Analysis of a Forest Recreation Area: an Example from Istanbul-Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 24, No. 9a, pages 2937-2945.

HAKEMLİ DERGİDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. TOLUNAY, A., 1991. Sosyal Ormancılık Nedir?, Ankara Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Araştırma Bülteni, Sayı: 110, Ankara, Türkiye.
 2. TOLUNAY, A., 2005. Bir Rapor ve Ülkeye Getirdiği Sonuçlar, Kırsal Çevre Yıllığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara, Türkiye.

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VA'A TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. TOLUNAY, A., 1987. Realitenin Acılığı ve Sönen İdealler, Orman ve Av Dergisi, Yıl: 63, Cilt: 63, Sayı: 7, Ankara, Türkiye.
 2. TOLUNAY, A., 1987. Bir Seminer Yevmiyeli Orman Mühendisleri ve Düşündürdükleri, Orman ve Av Dergisi, Yıl: 63, Cilt: 63, Sayı: 4, Ankara, Türkiye.
 3. TOLUNAY, A., 1987. Her Şey Sevmekle Başlar; Sevmek Yaşatmaktır... Doğal Hayatı Koruma Derneği, Kelaynaktan Haberler Dergisi, Eylül, Sayı:30, İstanbul, Türkiye.
 4. TOLUNAY, A., 1994. Sixth Certificate Course in Community Forestry, GCP/TUR/045/SWI Development of Appropriate Methods for Community Forestry in Turkey, Working Paper: 12, FAO, Ankara, Türkiye.
 5. TOLUNAY, A., Güller, B., 2001. Doç. Dr. Erol ÖKTEM Emekli Oldu, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Isparta, Türkiye.
 6. TOLUNAY, A. 2003. Doğa Köşesi (Avcı ve Filozof, Bunları Biliyormuydunuz?), Çoluk Çocuk Dergisi, Aralık 2003, Kök Yayınları, Ankara, Türkiye.
 7. TOLUNAY, A., 2005. I. Çevre ve Ormancılık Şurasının Ardından, Orman Mühendisliği Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, Yıl: 42, Sayı: 4,5,6, ISSN: 1301-3572, Ankara, Türkiye.
 8. TOLUNAY, A., 2007. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası, Ağaçlar.Net Dergisi, 2007-3:5-8, İstanbul
 9. TOLUNAY, A., 2007. ORMİS: Orman İktisadi Sosyal Çalışma Grubu, Orman ve Av Dergisi, 83-6:4, Ankara.
 10. TOLUNAY, A., 2010. Unutulmuş Ötekilerin Çaresizliği, Doğa ve Toplum, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi Yayını, Sayı:4, İstanbul.
 11. TOLUNAY, A., Babalık, A., Yavuz, M., Akyol, A., Kaşıkcı, D., Adıyaman E,. 2015. Keçi&Orman Çelişkisinde Son Durum: Ne Yapıldı? Ne Yapılıyor? Ne Yapılmalı?, Orman ve Av Dergisi, Kasım-Aralık, Sayı:6, Ankara.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. TOLUNAY, A., 1992. Türkiye Orman Köylerinde Sosyoekonomik Kırsal Ormancılık Sorunları ve Çözüm Yolları, Türkiye'de Uygun Toplum Ormancılığı Modellerinin Geliştirilmesi Projesi Semineri, Kunduz Eğitim Merkezi, 20-24 Temmuz 1992, Amasya, Türkiye.
 2. TOLUNAY, A., 1992. Ormancılıkta Üretim Planlaması ve Üretim Yönetimi, Orman Amenajmanımızın Dünü, Bugünü, ve Geleceğine İlişkin Genel Görüşme, Nazım Batur Salonu, 16-20 Kasım 1992, Ankara, Türkiye.
 3. Timur, Y., TOLUNAY, A., 1993. Sosyal Ormancılıkta ORKÖY-ORKÖY de Sosyal Ormancılık, I. Ormancılık Şurası, Orman Köy İlişkileri Çalışma Grubu, 1-5 Kasım 1993, Ankara, Türkiye.
 4. TOLUNAY, A., 1993. Sosyal Ormancılıkta Dün, Bugün ve Yarın ya da Sosyal Ormancılıkta Ne Yapmalı, Türkiye' de Sosyal Ormancılık Kavramı Üzerine Eğitim Projesi, Tebliğ No:6, Orman Bakanlığı/UNDP/FAO, 24 s., Konya, Türkiye.
 5. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2001. Uşak Yöresi Orman Kaynaklarının Yöresel Kalkınmaya Katkıları, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı, Uşak Öğretmenevi, 25-27 Ekim 2001, Uşak, Türkiye.
 6. TOLUNAY, A., Özkan, K., 2001. Eğirdir Gölü Havzası Orman Köylerinin yetişme Ortamı Yöresel Sınıflandırma Esasına Göre Değerlendirilmesi, I. Eğirdir Sempozyumu, Eğirdir Belediyesi - Süleyman Demirel Üniversitesi, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Isparta, Türkiye.
 7. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., Alkan, H., Filiz, S., 2001. Eğirdir Yöresi Orman Kaynaklarının Yöresel Ekonomiye ve Kalkınmaya Katkıları, I. Eğirdir Sempozyumu, Eğirdir Belediyesi - Süleyman Demirel Üniversitesi 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Isparta, Türkiye.
 8. TOLUNAY, A., 2001. Ormancılıkta Uygulayıcı Teknik Personel Eğitimi, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 19-20 Mart 2001, Ankara, Türkiye.
 9. TOLUNAY, A., Alkan, H., Korkmaz, M., 2002. Sütçüler İlçesi Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin Yöresel Kalkınmaya Katkıları, I. Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu, 22-23 Mart 2002, Kastamonu, Türkiye.
 10. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., Alkan, H., Filiz, S., 2002. Sosyal Ormancılık Ekolojik Bileşim Modeli ve Türkiye, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi, 15-18 Mayıs 2002, Artvin, Türkiye.
 11. TOLUNAY, A., 2002. Kırsal Kalkınma Çalışmalarında Ölçütler ve Göstergeler, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, Ilgaz Dağı, 25-27 Haziran 2002, Kastamonu, Türkiye.
 12. TOLUNAY, A., Alkan, H., Kısaoğlu, T., 2002. Ağaç ve Toprak Mülkiyeti Bakış Açısıyla Çal Yöresi Ağaçlandırmalarının İncelenmesi, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, 18-20 Eylül 2002, Hatay, Türkiye.
 13. TOLUNAY, A., 2003. Kırsal Kalkınma Amaçlı Bir Proje ve Uygulama Sonuçlarından Çıkarılacak Dersler, II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormanlarının Yönetimi ve Katılım, 19-20 Mart 2003, Ankara, Türkiye.
 14. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2003. Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Katılımcılık, II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormanlarının Yönetimi ve Katılım, 19-20 Mart 2003, Ankara, Türkiye
 15. TOLUNAY, A., Alkan, H., Korkmaz, M., 2004. Kent Ormanlarında Rekreasyonel Etkinlikler Açısından Ziyaretçi Profilinin Belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı Örneği), I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi (08-10 Mart 2004), Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Yeni Sahne, Ankara.
 16. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., Alkan, H., 2005. Batı Anadolu Bölgesinin Silvopastoral Sistemeleri ve Kıl Keçisi Otlatmacılığındaki Yeri ve Önemi, I.Süt Keçiciliği Kongresi (26-27 Mayıs 2005), Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Bornova, İzmir.
 17. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2005. Orman Köylülerinin Orman Kaynaklarından Yararlanma Haklarının Tarihsel Gelişimi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 21-24 Mart 2005, Mirage Park Otel, Göynük-Kemer-Antalya, Türkiye.
 18. Korkmaz, M., Erol, A., TOLUNAY, A., 2005. Türkiye deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Ormancılık Uygulamalarına Etkileri, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 21-24 Mart 2005, Mirage Park Otel, Göynük-Kemer-Antalya, Türkiye.
 19. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2005. 35. Kuruluş Yılında Bir Efsane Kurum: ORKÖY, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 21-24 Mart 2005, Mirage Park Otel, Göynük-Kemer-Antalya, Türkiye.
 20. Akyol, A., TOLUNAY, A., 2005. Eğirdir Yöresi Korunan Orman Alanlarının Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Açısından Durumu, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, Türkiye.
 21. Korkmaz, M., TOLUNAY, A., Alkan, H., 2005. Korunan Alanlarda Uzun Devreli Gelişme Planlarının Hazırlık Aşamasında Kırsal Yerleşimlerin Sosyoekonomik Yapısının Önemi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, Türkiye.
 22. TOLUNAY, A., Alkan, H., Korkmaz, M., 2005. Gölhisar Halkının Çilesi; Gurbette Orman İşçiliği, I. Burdur Sempozyumu (16-19 Kasım 2005), Burdur, Türkiye.
 23. Alkan, H., Korkmaz, M., TOLUNAY, A., 2005. Burdur İlinde Ormancılık Etkinliklerinin Orman Halk İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi, I. Burdur Sempozyumu (16-19 Kasım 2005), Burdur, Türkiye.
 24. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2005. Kırsal Kalkınma Sürecinin İzleme Değerlendirme Aşamasında Katılımcılık, Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, 22-24 Aralık 2005, Hotel Rixos, Antalya, Türkiye.
 25. TOLUNAY, A., Alkan, H., 2006. Kırsal Kalkınmada Yayım ve Tanıtım, Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, 26-28 Mayıs 2006, Ankara Üniversitesi ÖRSEM, Ilgaz, Çankırı, Türkiye.
 26. TOLUNAY, A., Akyol, A., 2006. Çal Yöresinde Özel Orman İşletmeciliği ve Özel Ağaçlandırmalar: Mevcut Durum, Darboğazlar ve Çözüm Önerileri, Çal Sempozyumu (1-3 Eylül 2006), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 27. Erdönmez, C., A., TOLUNAY, H.E., Ünal, S., Özden, 2008. Bir Bölüm Meslek Mensubunun Türkiye'deki Orman Mühendisliği Eğitim ve Öğretimi Hakkındaki Görüşleri, III. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 20-22 Mart 2008, Hotel İçkale, Ankara.
 28. Korkmaz, M., Alkan, H., Akyol, A., TOLUNAY, A., 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürünü Algılamaları, III. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 20-22 Mart 2008, Hotel İçkale, Ankara.
 29. İnce, Y., TOLUNAY, A., 2009. Orman Köylülerinin Orman Kaynaklarından Yapacak Odun Yararlanma Haklarının Ekonomik Boyutu (Isparta İli Orman Köyleri Örneği), II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, 19-21 Şubat 2009, SDÜ Orman Fakültesi, ISPARTA.
 30. TOLUNAY, A., V., Ayhan, 2010. Türkiye 'de Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinde Orman Kaynaklarından Yararlanmada Mevcut Durum, Darboğazlar ve Çözüm Önerileri, Ulusal Keçicilik Kongresi, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.
 31. Oral, S., M., Çetin, A., TOLUNAY, 2011. Genç Orman Mühendislerinini Özel Ormancılık Bürolarına İlgi Durumunun ve İstihdam Durumunun İncelenmesi,2023 'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, TMMOB Orman mühendisleri Odası, 21-24 Kasım 2011, Antalya.
 32. Akyol, A., A., TOLUNAY, 2011. Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Su Kaynakları Yönetim Politikaları, 2023 'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, TMMOB Orman mühendisleri Odası, 21-24 Kasım 2011, Antalya.
 33. TOLUNAY, A., M.G., Negiz, M., Cengiz , N., Zurnacı, V., Ayhan., 2012. Isparta-Sütçüler İlçesi Kırsal Turizm Değerlendirme Projesi ve Kazanılan Deneyimler, 2. Kırsal Turism Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 34. Akyol, A., TOLUNAY, A., 2012., Yenişarbademli (Isparta) İlçesinin Ekoturizm Potansiyeli ve Gelişiminin Sürdürülebilirliği Üzerine Değerlendirmeler,2.KIRSAL TURİZM KONGRESİ, 20-22 Eylül 2012, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 35. Ay, S., TOLUNAY, A., 2012. Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemlerinin Kullanımının Hanehalkı Yakacak Odun Tüketimi Üzerine Etkileri: Burdur-Bucak İlçesi Orman Köyleri Örneği, 3. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, 18-20 Ekim 2012, İ.Ü. Orman Fakültesi, İSTANBUL.
 36. Yeşildağ, G., TOLUNAY, A., 2012. Orman Kaynakları Rehabilitasyon Çalışmalarının Kırsal Toplumlar Üzerine Etkileri: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, 3. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, 18-20 Ekim 2012, İ.Ü. Orman Fakültesi, İSTANBUL.
 37. Coşgun, U., H.İ., Yolcu, A., TOLUNAY, K.H., Güler, 2012. Orman Yangınları Üzerinde Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik-Finike Orman İşletme Müdürlükleri Örneği), 3. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, 18-20 Ekim 2012, İ.Ü. Orman Fakültesi, İSTANBUL.
 38. TOLUNAY, A., 2012. Türkiye ‘de Ormancılık Araştırma Kurumlarının Yetiştirdiği İnsani Değerler ve Üstlendikleri Görevler, Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 7-9 Kasım 2012, BOLU
 39. Türkoğlu, T., TOLUNAY, A., 2014. FSC orman yönetim sertifikasının Muğla ormanlarına etkisinin nitel olarak araştırılması, II. Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Bildiriler Kitabı, 506-517.
 40. Başsüllü,Ç., Özdemir, E., Semerci, A., İpek, A., TOLUNAY, A., 2014. İklim Değişikliği Müzakerelerinde Ormancılık II. Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Bildiriler Kitabı, 518-536.
 41. Gül, A., Yavuz, H., Yılmaztürk,A., TOLUNAY A., Caran, Ş., Cevizci,H., Umucu, Y., Dutkunar,İ., Ünal, Y., Eraslan, Ş., 2014. Isparta Yöresi Mermer Ocakları Faaliyetleri ve Peyzaj Onarımına Yönelik Mevcut Sorunlar ve Eylem Planı, ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU 18-20 Eylül 2014, Isparta, BİLDİRİLER KİTABI, s 83-103.
 42. Bilim, M., TOLUNAY A., 2014. Türkiye’de Orman Kaynaklarının Maden İşletmeciliğine Tahsisine İlişkin Yasal, Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Çözümlemeler, ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU 18-20 Eylül 2014, Isparta, BİLDİRİLER KİTABI, s 106-116.
 43. Başsüllü, Ç., Türkoğlu, T., Akyol, A., TOLUNAY, A., 2015. Karbon Piyasalarının Gelişimi ve Türkiye, 4. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon, Bildiriler Kitabı, s.308-323.
 44. TOLUNAY, A., Üçok, G., 2015. Türkiye’de Orman İşletmeleri Düzeyinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi Sosyoekonomik Göstergelerine Ait Standartların Belirlenmesi: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, 4. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon, Bildiriler Kitabı, s.377-389.
 45. Kılıç, H., Başsüllü, Ç., Türeyen, S., TOLUNAY, A., 2015. Ormancılıkta Karbon Piyasaları ve Karbon Hakkı Kavramı: Bazı Ülkelerdeki Uygulamalar ve Türkiye’deki Durum, 4.Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi, KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon, Bildiriler Kitabı, s. 324-334.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. İnce, D., TOLUNAY, A., Ayhan, V., 2010. Isparta İli Değeri: “Kıl Keçisi”.Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Sempozyumu, Isparta 2010

ULUSAL TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM VE GÖSTERİM

 1. TOLUNAY, A., 1994. Orman Yangınlarının Önlenmesinde Halka Yönelik Yayım ve Eğitim Çalışmaları, Türkiye 'de Orman Yangınları (Nedenleri, Sonuçları ve Önlemleri) Sempozyumu, 27 Eylül 1994, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Yeni Sahne, Ankara.
 2. TOLUNAY, A., Alkan, H., Korkmaz, M., 2003. Akşehir Orman Kaynaklarının Durumu ve Ormancılık Etkinlikleri, 1. Akşehir Sempozyumu, 16-18 Ekim 2003, Konya, Türkiye.
 3. Özcan, M., TOLUNAY A, 2009. Avrupa Birliği Ormancılık Politikaları Ve Türkiye Ormancılığının Bu Politikalara Uyumu, II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, 19-21 Şubat 2009, SDÜ Orman Fakültesi, ISPARTA.
 4. TOLUNAY, A., A., Akesen, 2011. Kırsal Turizm-Ormancılık İlişkileri, I. ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU, 13-15 Eylül 2011, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KARAMAN.
 5. TOLUNAY, A., A. Akyol, A. Efe, 2011. Kırsal Yapı Çözümlemeleri: Yazır Köyü Örneği, I. ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU, 13-15 Eylül 2011, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KARAMAN.
 6. TOLUNAY, A., 2014. Biyokaçacılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler, BİYOKAÇACILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI, 30 EYLÜL 2014, BASMACIOĞLU HOTEL-ISPARTA.
 7. TOLUNAY, A., 2014. Biyokaçacılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler, BİYOKAÇACILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI, 15 Kasım 2014, TEPEKULE, İZMİR.
 8. TOLUNAY, A., 2015. Biyokaçakcılık Olayı ve Ulusal & Uluslarası Yasal Düzenlemeler, Biyokaçakcılıkla Mücadele Çalıştayı, 2 Haziran 2015, SDÜ Orman Fakültesi
 9. TOLUNAY, A., 2015. Göller Bölgesinin Önemli Bir Ekoturizm Değeri: Kovada Gölü Milli Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı Çalıştayı, 16 Haziran 2015, ISPARTA.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Banik, H., Ly Van Trong, A., TOLUNAY, S., Vong, K., Muyuk, 1994. Village Analysis and Design for Community Forestry Interventions: Bang Klong Takien, Forest and the Community, Reginal Community Forestry Traning Center (RECOFTC), 29 September- 1 October 1993, BP Grand Tower Hotel, Hat Yai, Songkla, Tahiland.
 2. Korkmaz, M., TOLUNAY, A., 2002. Ecotourism as a Tool of Rural Development, First Tourism Congres of Mediterranean Countries, 17-26 April 2002, Antalya, Türkiye.
 3. Alkan, H., TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2006. Isparta Yöresinde Kekik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesine İlişkin Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, 1st International Non-wood Forest Products Symposium, 1-4 December 2006, Karadeniz Technical University, Trabzon, Türkiye.
 4. Koç H. Kanat M. TOLUNAY A. 2007. Present Situation in Associate’s Level Forestry Education in Turkey, Bottlenecks and Proposals for Solution, International Congress on Bootlenecks, Solutions and Priotities in the Context of Functions of Forest Resources, October 17-19 2007, Faculty of Forestry, University of Istanbul.
 5. Alkan, H., TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2007. Marketing Efforts Of The State Forest Nursery Enterprises In Turkey: Actual Situation, Problems And Solution Proposals, International Congress on Bootlenecks, Solutions and Priotities in the Context of Functions of Forest Resources, October 17-19 2007, Faculty of Forestry, University of Istanbul.
 6. TOLUNAY, A, Akyol, A., Özcan, M., 2008. Effects of Globalization on an Upland Forest Village in Anatolia: A Case Study of Çamlıdere Village, In ed. Aliosh Skoupy, III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FORTECHENVI (Forest and Wood Technology and the Environment), 26-30 May 2008, DORINT DON GIOVANNI HOTEL, Prague, 356-366 pp.
 7. TOLUNAY, A., Ayhan, V., Yilmazturk, A., 2010. Current Condition of Pure Hair Goat Grazing in Forest Areas in Turkey: Constraints, possibilities and solutions,The 7th Panhellenic Pasture and Rangeland Congress, 14-16 October 2010, Athens, Greece.
 8. TOLUNAY, A., Ayhan, V., Yılmaztürk, A., 2011. Türkiye ‘de Akdeniz Orman Ekosistemlerinin Farklı Bir Odun Dışı Orman Ürünü: Kıl Keçisi (Capra hircus L.) "2nd International Non-wood Forest Products Symposium" 08-10 September, Isparta, Turkey.
 9. Türkoğlu, T., A., TOLUNAY, 2012. Arıcılığın Tarımsal Ormancılık (Agroforestry) Üretim Teknikleri İçinde Yeri ve Önemi,3. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ, 01-04 Kasım 2012, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. TOLUNAY, A., Gül, A., Bilgin, F., 1997. Agroforestry in Turkey, XI. World Forestry Congress, 12-22 October, Volume I, Antalya, Turkey.
 2. TOLUNAY, A., Korkmaz, M., Alkan, H., 2004. Classification of Traditional Agroforestry Practices in West Mediteranean Region of Turkey, 1st World Congress of Agroforestry, 27 June-02 July 2004, Orlando, Florida, USA.
 3. TOLUNAY, A., Ayhan, V., Akman, Z., 2009. Ecological farming and the recent increasing importance of the homegarden involving animal practices in the rural areas of Turkey, 2nd World Congress of Agroforestry, 23-28 August 2009, Nairobi, Kenya, pp: 488-489.
 4. Adiyaman, E., D. Ince, A. TOLUNAY, V. Ayhan and S. Bilginturan, 2009. Evaluation of some scrublands in the western mediterranean regions for sustainable pure hair goat breeding.IV International Symposium of Livestock Production. 9-12 September, Struga, Macedonia. page: 63.
 5. Türkoğlu, T., Büyüksakallı, H., TOLUNAY, A., 2014. Muğla bölgesi çam balı piyasasının üretici, perakendeci ve tüketici boyutunda değerlendirilmesi, 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, 235.
 6. Başsüllü, Ç., TOLUNAY, A., 2014. Orman Genel Müdürlüğü İdari Yapısının ve Bazı Ormancılık Mevzuatının Türkiye’de Emisyon Ticaret Sistemine Uyumu (Adaptation of the Administrative Structure of the General Directorate of Forestry and Some Forestry Legislation to the Turkish Emissions Trading System), İstanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade, Özet Bildiri Kitabı, s.41, 3–5 Nisan 2014, İstanbul/Türkiye.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ

 1. TOLUNAY, A., 1991. Orman Genel Müdürlüğü Türk-Alman Ormancılık Projesi Sosyal Ormancılık Uygulamaları, Kırsal Kalkınma ve Halk Ormancılığı Semineri, Hilton Oteli, 10-12 Mart 1991 , Ankara, Türkiye.
 2. TOLUNAY A. Akyol A. Özcan M. 2007. Village Analyses for Social Forestry Intervention: A Case Study of Dereköy from West Mediterranean Region of Turkey, International Congress on Bootlenecks, Solutions and Priotities in the Context of Functions of Forest Resources, October 17-19 2007, Faculty of Forestry, University of Istanbul.
 3. TOLUNAY, A., V. Ayhan, M. Yılmaz, C. Balabanlı, 2013. Goat farming in state forest areas in Turkey: Lessons learnt over ten years, 8. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Teknoloji Geliştirilmesi ve Transferi: Araştırmanın Rolü, Gelişme Destekleri ve Çiftçi Birlikleri” (8th FAO-CIHEAM International Seminar on Technology creation and transfer in small ruminants: roles of research, development services and farmer associations. Tangier, Morocco, 11 to 13 June 2013.

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Serap FİLİZ (2002)- Batı Akdeniz Bölgesi 'nde Agroforestry (Tarımsal Ormancılık) Uygulamalarında Kullanılabilecek Uygun Türlerin Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 2. Ayhan AKYOL (2004) - Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamalar, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 3. Yasemin İNCE (2006) - Orman Köylülerinin Orman Kaynaklarından Yararlanma Haklarının Ekonomik Boyutu (Isparta İli Örneği), SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 4. Mediha ÖZCAN HALİLOĞLU (2008) - Avrupa Birliği Ormancılık Politikaları ve Türkiye Ormancılığının Bu Politikalara Uyumu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 5. Çağlar BAŞSÜLLÜ (2009) - Kırsal Bölgelerdeki Geleneksel Ev Bahçelerinin Hane Halkı ve Yöresel Ekonomiye Sağladığı Katkılar Üzerine Ekonomik Analizler: Isparta Yöresi Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 6. Gökçe YEŞİLDAĞ (2011) - Orman Kaynakları Rehabilitasyon Çalışmalarının Kırsal Toplumlar Üzerine Etkileri: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 7. Serkan AY (2011) - Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemlerinin Kullanımının Hanehalkı Yakacak Odun Tüketimi Üzerine Etkileri: Burdur-Bucak İlçesi Orman Köyleri Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 8. Murat TOLA (2012) - Yonga Levha Endüstrüsü İşletmelerinde Ekonomik Açıdan Başarı Düzeyinin Belirlenmesi: Orman Mahsülleri Entegre Sanayii ve Ticaret A.Ş. Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 9. Gizem ÜÇOK (2013) - Orman Yönetimi Sosyoekonomik Göstergelerine Ait Standartların Belirlenmesi: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 10. Mesut BİLİM (2013) - Türkiye ‘de Orman Kaynaklarının Maden İşletmeciliğine Tahsisine İlişkin Çözümlemeler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 11. Mustafa ÇETİN (2014) - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projelerinin Oluşturduğu Dışsallıkların Belirlenmesi: Balıkesir İli Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 12. Cemil ÇAVUŞOĞLU (2014) - Devlet Orman Fidanlıklarında Fidan Üretim Planlaması: Fethiye Orman Fidanlık Şefliği Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 13. Emrah KABASAKAL (2014) - Türkiye ‘de Orman İşletmelerinin İstihsal Öncesi Dikili Ağaç Satışı ile İstihsal Sonrası Odun Ürünü Satışlarının Karşılaştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 14. Akın GÜLEÇ (2015) - Türkiye ‘de Devlet Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Ormanlarının Köy Tüzel Kişiliklerine ve Yöresel Ekonomiye Sağladığı Katkılar: Gediz Havzası Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 15. İlyas TUNÇ (2015) - Odun Dışı Orman Ürünlerinin Hanehalkı Ekonomisine Katkıları: Balıkesir-Dursunbey Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN DOKTORA TEZİ

 1. Ayhan AKYOL (2010) - Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Türkiye Modeli, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 2. Türkay TÜRKOĞLU (2011) - Türkiye ‘deki Orman Endüstrisi İşletmelerine Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çerçevesinde Odun Hammaddesi Tedariki ve Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 3. Çağlar BAŞSÜLLÜ (2014) - Ormancılıkta Karbon Ekonomisi ve Borsası, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 4. Ferda Nur ŞENER (2016) - Sürdürülebilir Orman Yönetimi Süreçlerinde Türkiye’nin Konum Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

İKİNCİ DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Ferda Nur ŞENER (2009) - Türkiye 'de Sürdürülebilir Ormancılık Uygulamalarının Sertifikasyon ve Akreditasyonunda Sivil ve İdari Yapılanma (Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ve Göksun Orman İşletme Müdürlükleri Örneği (I. Danışman Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ), KSÜ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

İKİNCİ DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZİ

 1. Hasan ALKAN (2003) - Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Uygulanabilirliği (I. Danışman Prof. Dr. Durmuş ACAR), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. The Oak -Ecology History Management and Planning-II, 1-3 June 2010, Modaratör, Isparta/Turkey
 2. 2nd International Non-wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, ISPARTA, Bilim Kurulu Üyesi.
 3. 2nd International Non-wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, OTURUM BAŞKANI, ISPARTA.
 4. I.Uluslararası IV.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu,OTURUM BAŞKANI, 1-4 Aralık 2011,ISPARTA
 5. Mediterranean Agroforestry and its role in the Present Environmental Challenges, International Summer School 2011, 4–15 July 2011, John S. Latsis Public Benefit Foundation, Athens, Greece,

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE BAŞKANLIK YAPMAK

 1. II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat 2009, SDÜ Orman Fakültesi, ISPARTA (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı)
 2. Türkiye 'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, 21-23 Haziran 2010, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isprta
 3. Biyokaçakcılıkla Mücadele Çalıştayı, Çalıştay Yöneticisi, 2 Haziran 2015, SDÜ Orman Fakültesi.

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. Ulusal Ormancılık Programı Çalıştayı, Orman Bakanlığı, Tarımsal Hidroloji Araştırma Enstitüsü, Menemen, İzmir.
 2. IV. Ulusal orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Oturum Başkanı, 8-10 Mayıs 2003, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, Türkiye
 3. Türk Ormancılığında Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 22-24 Aralık 2005, Antalya, Türkiye.
 4. Türkiye 'de Ormancılık Ormancılık Eğitiminin 150. Yılı Çalıştayı, Türkiye Ormancılar Derneği, 05-10 Kasım 2006, Hotel Rixos Premium Belek, Antalya.
 5. III. Ulusal Ormancılık Kongresi 20-22 Mart 2008, Yürütme Kurulu Üyesi, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara.
 6. Orman Köyleri Çalıştayı, Isparta İl Çevre Orman Müdürlüğü, 25 Mayıs 2010, Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi, Isparta.
 7. I. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu,Bilim Kurulu Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesitesi, 13-15 Eylül 2011, KARAMAN.
 8. I. ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU, 13-15 Eylül 2011, OTURUM BAŞKANI, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KARAMAN
 9. III. ORMANCILIKTA SOSYOEKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ, DÜZENLEME KURULU ÜYESİ.
 10. I. ULUSAL SARIGÖL İLÇESİ VE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, SEMPOZYUM SEKRETERİ, 17-19 ŞUBAT 2011, MANİSA-SARIGÖL.
 11. 2. KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU, AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, 20-22 EYLÜL 2012, BİLİM KURULU ÜYESİ
 12. II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, 22-24 Ekim 2014, SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ, ISPARTA, DÜZENLEME KURULU ÜYESİ.
 13. ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU 18-20 Eylül 2014, Isparta, DÜZENLEME KURULU ÜYESİ.
 14. II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, 22-24 Ekim 2014, SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ, ISPARTA, OTURUM BAŞKANI.
 15. BİYOKAÇACILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI, 30 EYLÜL 2014, BASMACIOĞLU HOTEL-ISPARTA, ÇALIŞTAY YÖNETİCİSİ.

ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSLARARASI BURS ALMAK

 1. GCP-TUR-045-SWI Development of Appropriate Methods for Community Forestry in Turkey, Food and Agriculture Organization (FAO), Kasetsart Universitesi Orman Fakültesi Toplum Ormancılığı Kursu, 1993, Tayland.
 2. 2006 Şubat. Avrupa Birliği SOCRATES/ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı, Mendel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Çek Cumhuriyeti.
 3. 2008 Şubat, Avrupa Birliği SOKRATES/ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı, Siauliai Üniversitesi, Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Bilimleri Bölümü, Litvanya.

ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSAL BURS ALMAK

 1. TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, I. Dünya Agroforestry Kongresi, Florida Universitesi, 27 Haziran-2 Temmuz 2004, Orlando, Florida, USA.

ALANINDA ULUSAL BİLİMSEL NİTELİKLİ ÖDÜL (KONGRE, SEMPOZYUM VE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ HARİÇ)

 1. TOLUNAY, A., 2003. SDÜ Orman Fakültesi, Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2003, Isparta.
 2. TOLUNAY, A., 2013. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Yürütücülüğü Ödülü, 2013-ISPARTA
 3. TOLUNAY, A., 2015. TÜBİTAK BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ (2015-1)
 4. TOLUNAY, A., 2015. TÜBİTAK BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ (2015-2)

KİŞİSEL WEB SAYFASI

 1. http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahmettolunay

WEB ORTAMINDA YAYINLANAN DERS NOTU

 1. http://193.140.176.19/dersler/atolunay/ormancilik_hukuku.pdf
 2. http://193.140.176.19/dersler/atolunay/sosyal_ormancilik.pdf

DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 1. Atabey Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı (2000-2003)
 2. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Dekan Yardımcılığı (2003-2006)
 3. Süleyman Demirel Üniversitesi-Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2012-2015)
 4. SDÜ-ORMANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (2015-DEVAM)

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILIĞI, BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI, ANABİLİM/ANASANAT DALI BAŞKANLIĞI

 1. S.D.Ü. Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı, (1999-2002)
 2. Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı, (2003-2005)
 3. Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı, (2006-2008)
 4. Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı (2009-2011)
 5. Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2012-2015)
 6. Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2015-Devam ediyor)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARINDA VE BU KURUM YADA KURULUŞLARININ OLUŞTURDUĞU KOMİSYONLARDA; ÜNİVERSİTE ORGANLARINDA YADA REKTÖRLÜKÇE KURULAN KOMİSYONLARDA GÖREV

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Burs ve Yardım Komisyonu Üyesi (1999-2000)
 2. Atabey Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyesi (2000-2003)
 3. Atabey Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı Danışmanı (2000-2003)
 4. Atabey Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi (2000-2003)
 5. Atabey Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Komisyonu Üyesi (2001-2002)
 6. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi (2001-2006)
 7. S.D.Ü. Söbü Tepesi Özel Ağaçlandırma Projesi Uygulama Komisyonu Başkanı (2001-2006)
 8. Atabey Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Staj Uygulama Kurulu Üyesi (2002-2003)
 9. SDÜ Orman Fakültesi SOCRATES/ERASMUS Programları, Fakülte Koordinatörü (2003-2006)
 10. SDÜ Orman Fakültesi SOCRATES/ERASMUS Programları, Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü (2003-2006)
 11. S.D.Ü. Orman Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Yrd. Doç. Temsilcisi (2003-2006)
 12. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Sosyal, Kültürel ve Spor Çalışma Grubu Başkanlığı (2004-2005)
 13. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Eğitim Çalışma Grubu Üyesi (2004-2005)
 14. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yandal ve Çift Anadal Fakülte Koordinatörü (2006-2008)
 15. SDÜ Orman Fakültesi SOCRATES/ERASMUS Programları, Fakülte Koordinatörü (2008-2011)
 16. SOKRATES-ERASMUS Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü (2008-2011)
 17. Fakülte Kurulu Üyesi, Doçent Temsilcisi (2010-2013).
 18. SDÜ Orman Fakültesi, ERASMUS Fakülte Koordinatörü (2012-Devam)
 19. SDÜ Orman Fak. Orman Mühendisliği Bölümü ERASMUS KOORDİNATÖRÜ (2012-Devam)
 20. "KEÇİ ORMAN ÇELİŞKİSİNDE SON DURUM: NE YAPILDI, NE YAPILIYOR VE NE YAPMALI?" Konulu Çalışma Komisyonu Başkanı (V. AYHAN, A. BABALIK, M. YAVUZ, A. AKYOL, D. İNCE, E. ADIYAMAN) 2014
 21. "ISPARTA YÖRESİNDEKİ MERMER VE TAŞ OCAKLARI REHABİLİTASYONUNUN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" Konulu Çalışma Komisyonu Üyesi-2014

ULUSAL NİTELİKTEKİ BİLİMSEL, MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK KURUM VE KURULUŞLARIN YÖNETİMLERİNDE, KURULLARINDA, KOMİSYON YADA KOMİTELERİNDE GÖREV

 1. I. ORMANCILIK ŞURASI, ORMAN HALK İLİŞKİLERİ KOMİSYONU ROPORTÖRÜ, 1-5 Mayıs 1993, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu, Ankara.
 2. Türkiye' de Ormancılık Önlisans Eğitimi İnceleme ve Araştırma Komisyonu Üyesi, 2006, İstanbul.
 3. Ormancılık İktisadi ve Sosyal Çalışma Grubu (ORMİS), Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2009)
 4. I.ÇEVRE VE ORMANCILIK ŞURASI (21-24 Mart 2005), ÇEVRE VE ORMAN HALK İLİŞKİLERİ KOMİSYONU RAPORTÖRÜ, T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI, Antalya.
 5. 9.KALKINMA PLANI, KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI KOMİSYONU ÜYESİ, DPT, ANKARA.
 6. 9.KALKINMA PLANI, ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYESİ, DPT, ANKARA.
 7. Isparta Kırsal Kalkınma Projeleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi, (2006-2012)

ULUSAL NİTELİKTEKİ BİLİMSEL, MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK KURUM VE KURULUŞLARIN YEREL ŞUBELERİNİN ÜST YÖNETİMİNDE GÖREV

 1. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bolu Şubesi, Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 1992, Bolu.
 2. Türkiye Ormancılar Derneği, Isparta İl Temsilcisi (2007-2013)
 3. ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI BATI AKDENİZ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (2010-2012)
 4. KIRSAL TURİZM DERNEĞİ, ISPARTA İL TEMSİLCİSİ, 2011-Devam Ediyor.

KAMU VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREV YADA KATKI

 1. Isparta İli İl Tarım Master Planı Hazırlama Komisyonu Üyesi (2004-2005)
 2. Isparta İl Kırsal Kalkınma Komisyonu Üyeliği, Üniversite Temsilcisi (2006-2012)
 3. ISPARTA DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ, DANIŞMAN (2010- )
 4. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi Hazırlama Çalıştayı-I, 08-09 Kasım 2012, Barcelo Hotels Etap Altınel, ANADOKU-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, ANKARA.
 5. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI-II, 21-23 Kasım 2012, İKBAL TERMAL RESORTS, ANADOKU-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, ANKARA.
 6. ORMAN ALANLARINDA OTLATMANIN PLANLANMASI VE OTLATMA PLANLANLARININ HAZIRLANMASI ÇALIŞTAYI, 19-21 Aralık 2012, Sandıklı-Park Termal Hotel, Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü.
 7. Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Toplantısı, 03-06 Eylül 2012, SAFRAN TERMAL OTEL, Sandıklı-AFYONKARAHİSAR.
 8. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerimizin (OAEM) Yıllık ARA Çalışma Grupları Toplantısı, 29 Ocak-01 Şubat 2013, Hotel Mirada Del Mar, Kemer Antalya.
 9. BÖLGEMİZ VE ÖTESİ ORMANCILIK TOPLANTISI (Meeting on Forestry in our Region and Beyond), 21-22 Ocak 2013, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İSTANBUL.

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Ahmet TOLUNAY (1987) - Özel Orman İşletmeciliği ve Özel Ağaçlandırmalar: Çal Örneği (Danışman Prof. Dr. Uçkun GERAY), İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

DOKTORA TEZİ

 1. Ahmet TOLUNAY (1998) - Sosyal Ormancılık ve Türkiye Açısından Önemi (Danışman Prof. Dr. Uçkun GERAY), İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

 1. Türkiye Ormancılar Derneği
 2. TMMOB Orman Mühendisleri Odası
 3. Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği
 4. Ormancılık İktisadi ve Sosyal Çalışma Grubu (ORMİS)
 5. Isparta Orman ve Çevre Dostları Derneği
 6. KIRSAL TURİZM DERNEĞİ

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. TOLUNAY, A., 2001. Ormancılık Eğitimi Paneli, Türkiye Ormancılar Derneği, 23 Mart 2001, Tuna Caddesi, No:5, Kızılay, Ankara.
 2. TOLUNAY, A., 2002. Ulusal Ormancılık Programı Çalıştayı, Orman Bakanlığı, Tarımsal Hidroloji Araştırma Enstitüsü, 04-08 Eylül 2002, Menemen, İzmir.
 3. TOLUNAY, A., 2003. Kamu Yönetimi Düzenleme Girişimleri ve Ormancılığmız, Kamu Reformu Yasa Tasarısı Paneli, 16 Aralık 2003, Türkiye Ormancılar Derneği, Tuna Caddesi No: 5, Kızılay, Ankara.
 4. TOLUNAY, A., 2004. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Çalıştay, 13 Ekim 2004, Nazım Batur Toplantı Salonu, OGM Gazi Tesisleri, Ankara.
 5. TOLUNAY, A., 2004. Ormancılık Araştırmalarında Etkenlik Düzyeyinin Belirlenmesi Ön Çalıştayı, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, 2 Aralık 2004, Antalya, Türkiye.
 6. TOLUNAY, A., 2006. Ormancılık Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 4-8 Aralık 2006, Otium Hotels International, Belek, Antalya
 7. TOLUNAY, A., 2006. Forest and Forestry in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 14 Şubat 2006.
 8. TOLUNAY, A., 2006. Classification of Traditional Agroforestry in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 16 Şubat 2006.
 9. TOLUNAY, A., 2006. Social Forestry in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 29 Ağustos 2006.
 10. TOLUNAY, A., 2006. Rural Development in Underdeveloped Countries, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 31 Ağustos 2006.
 11. TOLUNAY, A., 2007. Ormancılık Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 10-14 Aralık 2007, Otium Hotels International, Belek, Antalya
 12. TOLUNAY, A., 2007. Utilization of Trees and Forest Products at Household Level: A Case Study of Asagi Yumrutas Village from West Mediterranean Region of Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 27 Haziran 2007.
 13. TOLUNAY, A., 2007. Unsuitable Land Using Structure in Forest Villages and Its Effects on Deforestation and Environmental Degradation: A Case Study from Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 29 Haziran 2007.
 14. TOLUNAY, A., 2007. Buffer Zone Forest Management in Protected Areas in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 28 Ağustos 2007.
 15. TOLUNAY, A., 2007. Major Agroforestry Practices in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 31 Ağustos 2007.
 16. TOLUNAY, A., 2008. Rural Homegarden and Urban Homegarden Practices in Turkey, Siauliai University Faculty of Natural Sciences Department of Environmental Sciences, Lituania.
 17. TOLUNAY, A., 2008. Ormancılık Araştırma Müdürlükleri Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 4-8 Aralık 2008, Otium Hotels International, Belek, Antalya
 18. TOLUNAY, A., 2011. Proje Değerlendirme Paneli, TÜBİTAK, 2011, Ankara.
 19. TOLUNAY, A., 2012. Sütçüler Yöresinde Orman Köylerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, 23 Mart 2012, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO
 20. TOLUNAY, A., 2012. Sürdürülebilir Kalkınma ve Orman Köylülerinin Kalkınması, 20 Mart 2012, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000-2006)
 2. International Journal of Agricultural Research, Academic Journals, New York.
 3. Research Journal of Botany, Academic Journals, New York.
 4. Asian Journal of Scientific Research, Ansijournals, Pakistan.
 5. Research Journal of Soil Biology, Academic Journals, New York.
 6. Journal of Biological Sciences, Ansijournals, Pakistan.
 7. Pakistan Journal of Biological Sciences, Ansijournals, Pakistan.
 8. Asian Journal of Crop Science, Ansijornals, Pakistan.
 9. Journal of Applied Sciences, Ansijournals, Pakistan.
 10. International Journal of Botany, Ansijournals, Pakistan.

DİĞER BİLİMSEL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, ISSN: 1302-7085, Isparta, Türkiye.
 2. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Antalya, Türkiye.
 3. Çoruh Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, Artvin, Türkiye.

ULUSAL YADA YEREL DÜZEYDE YAZILI VEYA GÖRSEL BASINDA YAYIN FAALİYETLERİ

 1. Avrupa Birliği Ormancılık Politikaları ve Türkiye Ormancılığının Bu Politikalara Uyumu, Konuk Konuşmacı, BU TOĞRAĞIN SESİ PROGRAMI, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT).
 2. Orman Keçi İlişkisi – Kırsal Kalkınmada Keçi Yetiştiriciliği – Örgütlenme ve Orman Kaynakları, BU TOPRAĞIN SESİ PROGRAMI, TRT.
AHMET TOLUNAY