ORKUN ÖZKARA

Yayınlar

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

  1. Adem KORKMAZ, Orkun ÖZKARA "İşçi Davranışlarının İşverenin İşten Çıkarma Kararı Üzerindeki Etkileri: Isparta İli Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:2012/2, Sayı:16, s.207-222
  2. Betül ÖZAYDIN ÖZKARA, Güray TONGUÇ,Orkun ÖZKARA "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ergonomik Profilleri"Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Büro Yönetimi Özel Sayısı,2013/1 s.221-232
  3. Betül ÖZAYDIN,Orkun ÖZKARA,"Etkili Öğretim ve Etkili Öğretim Elemanı",Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi,Cilt 4,Sayı 4(2013)

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

  1. Özaydın B.,Tonguç G.ve Özkara O.(2012)."Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ergonomik Profilleri" 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim 2011,Isparta.Erişim adresi:http://burokon.sdu.edu.tr/BUROKON2012.pdf

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

  1. Çalıştay Denetleme Kurulu Üyesi,"Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama",23 Mayıs 2013,Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu,Isparta

DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

  1. Gönen Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
  2. Gönen MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V.

YÜKSEK LİSANS TEZİ

  1. İş Verenlerin İşten Çıkarma Davranışlarını Etkileyen Faktörler Isparta İli Örneği

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

  1. Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama,23 Mayıs 2013,Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu,Isparta
ORKUN ÖZKARA