ERDİNÇ ÖKSÜM

Yayınlar

ALANINDA, YURTDIŞINDA YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

 1. Cinku M.C., Hisarli Z.M., Hirt A.M., Heller F.,Ustaömer T., Kaya N., Oksum E. and Orbay N., 2015. Evidence of Late Cretaceous oroclinal bending in north-central Anatolia: palaeomagnetic results from Mesozoic and Cenozoic rocks along the İzmir–Ankara–Erzincan Suture Zone,in: Palaeomagnetism in Fold and Thrust Belts: New Perspectives, A. Pueyo, Eds., AllenTrack, Brassmill Lane, Geological Society Special Pub. 425, pp.1-12.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Öksüm, E., Dolmaz, M.N., Etiz, A., 2005, Gravite Anomalilerinin Üç Boyutlu (3-B) Modellenmesine Dayanılarak Yapı Derinliğinin Belirlenmesine Bir Yaklaşım, Yerbilimleri Dergisi, C.18, S.2, 219-227.
 2. Öksüm E., Dolmaz N., 2006, Prizma Modelleri Kullanılarak Sentetik Mağnetik Anomalilerinin Gauss- Newton Yöntemi ile Ters Çözümlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.437-446.
 3. Dolmaz N., Öksüm E., Kalyoncuoğlu Ü., Elitok Ö., Aydın İ., Poyraz S., 2009, Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) Litosferik Yapının Manyetik ve Gravimetrik Yöntemler ile Araştırılması, İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.105-118.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Aydın İ., Aydoğan S., Öksüm E., Kocak A., 2006, An Attempt to Use of the Aerial Gamma-Ray Spectrometric Survey Results in General Petrochemical Assessments of the Volcanic and Plutonic Associations of Central Anatolia (Turkey), Geophysical Journal International, 167, pp.1044-1052.
 2. Aydın İ., Öksüm E., 2010, Exponential Approach to Estimate the Curie-Temperature Depth, Journal of Geophysics and Engineering, 7, pp.113-125.
 3. Aydın İ., Uyanık O., Öksüm E., Aydoğan S.,2011, Geophysical Applications on a Fe-Rich Emery Field: A Case Study For the Emery Occurrence in the Elmacik Area on the Mt. İsmail, Menderes Massif (Turkey), Exploration Geophysics, 42, pp.159-166.
 4. Aydın İ., Öksüm E., 2012, Matlab Code For Estimating Magnetic Basement Depth Using Prisms., Computers & Geoscience, 46, pp.183-188.
 5. V. I. Starostenko, M. N. Dolmaz , R. I. Kutas , O. M. Rusakov, E. Oksum, Z. M. Hisarli, M. Okyar, U. Y. Kalyoncuoglu, H. E. Tutunsatar, O. V. Legostaeva, 2014. Thermal structure of the crust in the Black Sea: comparative analysis of magnetic and heat flow data. Mar. Geophys. Res., 35, 345-359.
 6. Moraes Rocha, L.G., Pires, A.C.B., Carmelo, A.C., Oksum, E., 2015. Curie surface of the alkaline provinces of Goiás (GAP) and Alto Paranaíba (APAP), central Brazil. Journal of Volcanology and Geothermal Research 297, 28–38.
 7. Cinku M.C., Hisarli Z.M., Hirt A.M., Heller F.,Ustaömer T., Kaya N., Oksum E. and Orbay N., 2015. Evidence of Late Cretaceous oroclinal bending in north-central Anatolia: palaeomagnetic results from Mesozoic and Cenozoic rocks along the İzmir–Ankara–Erzincan Suture Zone, Geological Society L. Special Pub. 425, pp.1-12.
 8. Oksum E., Hisarlı Z.M., Çinku M.C., Ustaömer T., Orbay N., 2015. New paleomagnetic results from Ordovician sedimentary rocks from NW Anatolia; tectonic implications for the paleolatitudinal position of the Istanbul Terrane. Tectonophysics,664,14-30.
 9. The Tectonic History of the Niğde-Kırşehir Massif and the Taurides since the Late Mesozoic: Paleomagnetic Evidence for Two-Phase Orogenic Curvature in Central Anatolia. Accepted manuscript online: 18 January 2016, DOI:10.1002/2015TC003956

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Dolmaz, M.N., Etiz, A., Öksüm, E. 2005. Uşak ve civarının havadan mağnetik anomalilerinin 3 boyutlu (3-b) modellenmesi, II Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresı, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 69, 17-19 Kasım 2005, İSTANBUL.
 2. Öksüm, E., Hisarlı, Z.M., Çinku, M.C., Orbay, N., Ustaömer, T., İstanbul Fragmanı Ordovisiyen yaşlı sedimanter kayaçlarının paleomanyetik verileri. İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 4 "Jeolojik Açıdan Mega Projeler", 26-28 Aralık 2014, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü-İstanbul. ISBN:978-605-01-0671-8

ULUSAL TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM VE GÖSTERİM

 1. V.I. Starostenko, M.N. Dolmaz, R.I. Kutas, O.M. Rusakov, E. Öksüm, H.E. Tütünsatar, Z.M. Hisarlı, M. Okyar, Ü.Y. Kalyoncuoğlu, O.V. Legostaeva, 2014. Manyetik ve ısı akısı verilerinin analizi ile Karadeniz kabuğunun termal yapısı: NASU-TÜBİTAK ikili proje sonuçları. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Kültür Sitesi, 14-18 Nisan 2014, Ankara

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Öksüm E., Dolmaz N., Etiz A., Aydoğan S., Aydın İ., 2005, Analysis Of Aeromagnetic Anomalies Related by Baklan Granite in S of Muratdağı (Uşak),W Turkey, 4th Balkan Geophysical Congress, ROMANYA, 7-10 October, vol.8, no.1, pp.601-604 .
 2. Starostenko V., Dolmaz N., Kutas R., Rusakov O., Öksüm E., Hisarli Z., Okyar M., Kalyoncuoğlu Ü., Tütünsatar H., Legostaeva O., 2012, Preliminary Results of the Joint Nasu – Tubitak Project “The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea From Magnetic and Heat Flow Data, The 10th International conference «Azov- Black Sea testing ground for studying geodynamics and fluidodynamics of the formation of oil and gas fields, UKRAYNA, 10-14 September, pp.31-32.
 3. Aydın, I., Oksum, E., 2013, Estimating the Magnetic Basement Depth Based on Exponential Approach,The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 25-27 October 2013, pp.601-605
 4. Oksum,E., Hisarlı,Z.M., Çinku, M., Orbay, N., 2013, Paleomagnetic Inclination Flattening Analysis of Ordovician Sedimentary Rocks at the Istanbul Fragment: The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 25-27 October 2013, pp.611-614
 5. Oksum,E., Hisarlı, Z.M., Çinku, M., Orbay, N., Ustaömer, T., 2013, Paleogeographic Position of the Istanbul Fragment at Ordovician Age by Paleomagnetic Data: The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 25-27 October 2013, pp.211-215

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Dolmaz, M.N., Oksum, E., Etiz, A., 2006a. Tectonic interpretation of Burdur-Isparta area, SW Anatolia, based on gravity and aeromagnetic data, 26th IUGG Conference on Mathematical Geophysics, CMG 2006, pp 83, 4-8 June 2006, Sea of Galilee, Israel.
 2. Oksum, E., Dolmaz, M.N., Aydin, I., 2006b. Quantitative interpretation of aeromagnetic anomalies of southern Lake Van, Eastern Anatolia, 26th IUGG Conference on Mathematical Geophysics, CMG 2006, pp 89, 4-8 June 2006, Sea of Galilee, Israel.
 3. Ayhan S., Kaya N., Öksüm E., Cengiz Çinku M., Hisarli Z., 2011, New Paleomagnetic Results of Lower Cretaceous-MiddleEocene Rocks from the Western Pontides: Implications for the Collision of the Pontides and Sakarya Zone, 8th EGU General Assembly, Austria, 03-08 April, vol.13, pp.263.
 4. Öksüm E., Hisarli Z., 2011, Estimation of the Avarage Crustal Density and its Contrast to the Mantle in the Eastern Anatolia, Turkey, 8th EGU General Assembly, Austria, 03-08 April, vol.13, pp.355.
 5. Cinku, M.C., Hisarli, Z.M., Hirt, A., Ulker, B., Oksum, E., Kaya, N., Setzer, F., YILMAZ, Y. and Orbay, N., 2013, A Paleomagnetic study on the tectonic evolution of the Nigde-Kirsehir massif and the Taurides since the Mesozoic-Cenozoic: AGU FALL MEETING, 9-13 December 2013, San Fransisco.
 6. V.I. Starostenko, M.N. Dolmaz, R.I. Kutas, O.M. Rusakov, E. Öksüm, H.E. Tütünsatar, Z.M. Hisarlı, M. Okyar, Ü.Y. Kalyoncuoğlu, O.V. Legostaeva,. Results of the Joint Project (NASU-TUBITAK) “The Thermal Structure of the Crust in the Black Sea Analysis of Magnetic and Heat Flow Data”. EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27 April- 02 May 2014. Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-2699, 2014.
 7. Cinku M.,Hisarli Z.M.,Ulker B.,Kaya N.,Oksum E.,Yilmaz Y.,Orbay N."Understanding the Tectonic Deformation of Turkish Blocks since Mesozoic; A Paleomagnetic study on the Nigde-Kirsehir Massif and the Taurides". Geophysical Research Abstracts Vol. 17,EGU2015-175,EGU General Assembly 12-17 April 2015 Vienna Austria.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ

 1. Erdinc OKSUM, M. Nuri DOLMAZ, Z. Mümtaz HISARLI , 2015. MBDEPX4: An interactive tool for Curie Point Depth (CPD) estimation from spectral analyzes of magnetic data - ICENS International Conference On Engineering And Natural Science, May 15-19 2015, Skopje/Macedonia.
 2. M.Nuri Dolmaz, Erdinc Oksum, U.Yalcin Kalyoncuoglu, 2015. Evaluation of gravity and magnetic imprints of the Eastern Anatolian Collision Zone - ICENS International Conference On Engineering And Natural Science, May 15-19 2015, Skopje/Macedonia.
 3. M.Nuri Dolmaz, Ezgi Erbek, Erdinc Oksum, H.Evrim Tutunsatar, 2015. Edge detection applications of magnetic anomalies of Gölcük caldera, Isparta, SW Turkey. ICENS International Conference On Engineering And Natural Science, May 15-19 2015, Skopje/Macedonia.
 4. ALP, Hakan, BOYCE, Joe, SUTTAK, Phil, OKSUM, Erdinc, KARABULUT, Savas, ISCAN, Yeliz, OZCEP, Ferhat, 2015. High resolution seismic and magnetic mapping of Kucukcekmece Lagoon (Istanbul), Turkey. Japan Geoscience Union Meetings 2015. 24th-28th May at Makuhari,Chiba, Japan

ULUSAL NİTELİKTEKİ BİLİMSEL, MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK KURUM VE KURULUŞLARIN YEREL ŞUBELERİNİN ÜST YÖNETİMİNDE GÖREV

 1. Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (IAESTE) S.D.Ü. Temsilci Yrd. (2014-)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Öksüm, E., 2006. Van Gölü Civarı Havadan Mağnetik Verilerinin Kantitatif Yorumu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük.Lisans Tezi, Isparta.

DOKTORA TEZİ

 1. İstanbul Fragmanı’nın Ordovisiyen Dönemindeki Tektonik Evriminin Paleomağnetik Verilerle Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran, 2013.

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

 1. Jeofizik Mühendisleri Odası
ERDİNÇ ÖKSÜM