GÜRCAN PAPATYA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
3040
gpapatya@iibf.sdu.edu.tr

kişisel bilgiler

Eğitim Bilgileri
Lisans : Anadolu Üni.İktisadi ve İdari Fak. İşletme Böl.
Yüksek Lisans : Anadolu Üni.Sosyal Bil.Ens. - Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans (2) : -
Doktora: : SDÜ Sosyal Bil.Ens. İşletme
 
İlgi Alanları
Kaynağını insan ve insani değerlerden alan, düşünmeye ve araştırmaya değer kapsamlar; hakikate, gerçeğe ve pratiğe yönelik yüksek çabalar; hareket, hamle ve eser üretim imkanı veren iltifata tabi eğilimler; bilimde, düşüncede, tenkitte ve sanatta yeni deneyimler; bilinçli, eleştirel, analizci ve yenilikçi milli seslenişler:
Stratejik Düşünme ve Yönetim, Rekabetçi Zeka ve rekabet stratejileri,
Yeni ve genişletilmiş yönetim bilgisi, düşüncesi, yöntem ve çalışmaları,
Uluslararası ve Küresel işletmecilik uygulamaları,
Yönetim Psikolojisi, Örgütsel Davranış, etik ve sosyolojisi,
Gerçek Liderlik ve vizyonları, Yenilik, Yaratıclık, Entellektüel Sermaye,
Yeni Bilimler: Kaos, Kantum ve Karmaşıklık, Pazarlama ve Yeni Yaklaşımlar,
Bilgi Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri, Kurum Kültürü ve Kültürlerarası Etkileşim,
Psiko-tarih ve Tarih, İnsan Kaynakları, Bilimkurgu ve Film Analizleri,
Müzik: İcra, Tarih, Nazariyat ve Ney enstrüman,
Dövüş sporları: Aikido-Judo-Budo,
Yeni kavramlar üretimi, Hayal Mühendisliği ve yönetim buluşçuluğu, Vak'a Analizleri.
 
Ek Bilgiler
Teoriden pratiğe, düşünceden eyleme erişilen;
-BİRİNCİ DİSİPLİN: Sporla Bedenin Disiplini (Aikido-2.Dan Sahibi-UAO Dojo-ço-Aikido eğitmeni ve dojo yöneticisi)
-İKİNCİ DİSİPLİN: Sanatla Ruhun Disiplini (Türk Müziği Konservatuarı Ney Bölümü mezunu-Müzikte Yüksek Lisans sahibi)
-ÜÇÜNCÜ DİSİPLİN: Bilimle Zihnin Disiplini (Bilimsel çalışmalar-çok sayıda yayımlanmış bilimsel eser-Türkiye'de 4 ödül)
GÜRCAN PAPATYA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gpapatya@iibf.sdu.edu.tr 3040