MUSA GENÇ


Orman Fakültesi
02462113840 - 02462113833
musagenc@sdu.edu.tr; mgenc61silv@gmail.com

MUSA GENÇ

ders notları

Ders Adı Açıklama İndir
Ağaç Restorasyonu (1+1)
Ağaçlandırma Tekniği Bölüm 1
Ağaçlandırma Tekniği Bölüm 2
Ağaçlandırma Tekniği Bölüm 3
Ağaçlandırma Tekniği Bölüm 4
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 01. Program
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 02. Kozalak-Meyve Oluşumu
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 03. Saf Meşcerelerde Gençleştirme
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 04. Toros sediri
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 05. Kızılçam
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 06. Anadolu karaçamı
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 07. Sarıçam
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 08. Doğu ladini
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 09. Göknarlar
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 10. Kayınlar
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 11. Meşeler
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 12. Gençleştirme ve Orman Kurma Başarısının Tespiti
Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü (3+0) 13. Kaynakça
Bitki Yetiştirme Tekniği (3+1) 01. Eşeyli Üretme, Şaşırtma, Sporlarla Üretme
Bitki Yetiştirme Tekniği (3+1) 02. Çelik Çeşitleri ve Çelikle Üretme
Bitki Yetiştirme Tekniği (3+1) 03. Çelikle Üretme - 1
Bitki Yetiştirme Tekniği (3+1) 04. Çelikle Üretme - 2
Bitki Yetiştirme Tekniği (3+1) 05. Daldırma İle Üretme
Bitki Yetiştirme Tekniği (3+1) 06. Diğer Eşeysiz Üretme Yöntemleri
Bitki Yetiştirme Tekniği (3+1) 07. Kullanılan Karışımlar
Bitki Yetiştirme Tekniği (3+1) 08. Saksı Harçları
Bitki Yetiştirme Tekniği (3+1) 09. Fidanlık Ürünlerinin Değerlendirilmesi
Orman Bakımı (2+1) 01. Temel Kavramlar
Orman Bakımı (2+1) 02. Gençlik ve Kültür Bakımı
Orman Bakımı (2+1) 03. Sıklık Bakımı
Orman Bakımı (2+1) 04. Aralama - 1
Orman Bakımı (2+1) 05. Aralama - 2
Orman Bakımı (2+1) 06. Işıklandırma - Alt Tesis
Orman Bakımı (2+1) 07. Budama - 1
Orman Bakımı (2+1) 08. Budama - 2
Ormancılık Bilgisi (3+1) 01. Ders İçeriği
Ormancılık Bilgisi (3+1) 02. Ormancılığın Doğuşu ve Gelişimi, Bitki ve Bitki Çeşitleri, Bitki Toplumları, Vejetasyon Tipleri
Ormancılık Bilgisi (3+1) 03. Orman Vejetasyonu, Meşcere, Gelişme Çağları, Kapalılık, Tabakalılık, Karışım, Yaş, Meşcere Tipi
Ormancılık Bilgisi (3+1) 04. Meşcere Kurma Çalışmaları, Fidan Üretme ve Plantasyon Teknikleri, Fidan Çeşitleri, Gömü
Ormancılık Bilgisi (3+1) 05. Gençleştirme ve Ağaçlandırma Başarısının Tespiti
Ormancılık Bilgisi (3+1) 06. Odunda, Ağaçta ve Meşcerede Yapılan Ölçümler
Ormancılık Bilgisi (3+1) 07. Ormana Sınır Çeken Faktörler, Yükselti Basamakları, Ormanın Dağ, Kutup ve Bozkır Sınırları
Ormancılık Bilgisi (3+1) 08. Ormanların İşlevleri, Ormancılık Tipleri, Karma Ormancılık, Kent Ormancılığı
Ormancılık Bilgisi (3+1) 09. Ormancılığın Amaç, Görev ve İlkeleri, Ormancılığın Sektörlerle İlişkileri, Türkiye Orman Varlığı
Ormancılık Bilgisi (3+1) 10. Yararlanılan Kaynaklar
Silvikültür Tekniği (3+2) 01. Silvikültür, silvikültür tekniği, meşcere ve meşcere parçaları, meşcere yaşı ve gelişme çağları
Silvikültür Tekniği (3+2) 02. Meşcerede tabakalılık, kapalılık, sıklık ve karışım
Silvikültür Tekniği (3+2) 03. Orman ağaçlarının silvikültürel müdahaleler için önemli özellikleri, Toros sediri ve kızılçam
Silvikültür Tekniği (3+2) 04. Karaçam, sarıçam ve Doğu ladininin silvikültürel özellikleri
Silvikültür Tekniği (3+2) 05. Göknarlar, kayınlar ve meşelerin silvikültürel özellikleri
Silvikültür Tekniği (3+2) 06. İşletme şekillerine genel bakış, büyük alan - zon tıraşlama işletmesi
Silvikültür Tekniği (3+2) 07. Etek şeridi - şerit tıraşlama işletmesi, büyük alan - zon siper işletmesi
Silvikültür Tekniği (3+2) 08. Etek şeridi - şerit siper işletmesi, siper altı dikim, saf grup ve etek şeridi grup işletmesi
Silvikültür Tekniği (3+2) 09. Ata grup işletmeleri, saf meşcerelerin grup işletmesi ile karışık meşcerelere dönüştürülmesi
Silvikültür Tekniği (3+2) 10. Seçme işletmesi, baltalık işletmeleri, korulubaltalık işletmesi
Silvikültür Tekniği (3+2) 11. Enerji ormancılığı
Silvikültür Tekniği (3+2) 12. İki kesimli koru işletmesi, ihtiyat işletmesi
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 01. Silvikültür Tarihi, Kavramlar ve Temel Bilgiler, Silvikültürün Görevi, Amacı ve Esasları, Amenajman-Silvikültür İlişkileri
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 02. Orman Vejetasyonu Çeşitleri
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 03. Meşcere, Meşcere Parçaları, Meşcere Yaşı, Meşcere Gelişme Çağları
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 04. Meşcerede Tabakalılık, Kapalılık, Sıkışıklık
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 05. Meşcerede Karışım, Strüktür Formülü
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 06. Tabiat Ormanı Meşcerelerinden Profiller
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 07. Ormana Sınır Çeken Faktörler, Yükselti Basamakları, Ormanın Dağ, Kutup ve Bozkır Sınırları
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 08. Orman Zonları
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 09. Silvikültürel Özellikler, Tohum Tutma Özellikleri, Bol Tohum Yılı Tespiti ve Tekerrürü Tahmini, Kalıtım, Milli Ağaç Islah Zonlaması, Gençleştirme ve Orman Kurmada Önemli Kavramlar ve Başarı koşulları, Büyüme, Yaşlanma ve Ölüm
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 10. Anadolu Karaçamı, Kızılçam ve Toros Sedirinde Kozalak Oluşumu
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 11. Toros Sediri
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 12. Kızılçam
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 13. Anadolu Karaçamı
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 14. Sarıçam
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 15. Doğu Ladini
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 16. Göknarlar
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 17. Kayınlar
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 18. Meşeler
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 19. Ormanlar Üzerinde Etkili Ekolojik Faktörler -1
Silvikültürün Temel Esasları (2+0) 20. Ormanlar Üzerinde Etkili Ekolojik Faktörler - 2
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği (2+1) Dış Mekan Süs Bitkilerinin Üretme ve Yetiştirme Teknikleri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği (2+1) Odunsu Bitkiler - 1
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği (2+1) Odunsu Bitkiler - 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği (2+1) Odunsu Bitkiler - 3