GÜRCAN PAPATYA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
3040
gpapatya@iibf.sdu.edu.tr

özgeçmiş

GÜRCAN PAPATYA

Gürcan Papatya Kütahya’da doğdu. Doktorasını Verimlilik Stratejileri, özelikle Stratejik Yönetim konusunda yaptı. Yönetim ve işletmelerde stratejik yönetim ile ilgili yurt içi-yurt dışı yayınlar yanında, ulusal ve uluslar arası çok sayıda kongre, konferans ve sempozyumda bildiriler verdi. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında öğretim üyesi olarak lisan, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.
Papatya, 2000 yılında Türkçe stratejik yönetim yazınında katkıları ile bu alanda öncülerden oldu. Yönetim bilgisinde çok sözü edilmeyen, keşfedilmeyi bekleyen ve yönetim zekası ve bilgeliği yaratacak altyapı üzerinde kaliteli ve dinamik bilgi ve düşünce üretimi ile yeni anlayış ve yaklaşımları gözetti. Özellikle “yönetim buluşçuluğu” açısından yararlı ve yaratıcı bir katkı yaratmaya dönük çalışmalarda bulundu. İş dünyasında sahip olduğu deneyimsel bilgilerle stratejik yönetim ve pazarlama konusunda dinamik bilgileri, uygulamaları ve dönüşümü değerlendirdi. 1997 yılında “Hayal mühendisliği” kavram bilgisini üretti. Alanında eleştirel ve entelektüel ilk yayınları yaptı. Ülkeye çok sayıda yeni akademik insanlar kazandırdı.
2001, 2002 ve 2003 yıllarında ürettiği model ve geliştirdiği yaklaşımlarla Milliyet Gazetesi Ekonomi Anadalında ödüller aldı. 2006 yılında ESO “Atatürk’ün Sanayi Politikasını” yeniden yorumu ile ödül aldı. Çok sayıda projeler verdi. Akademik dergilerde hakem, editör; kurumda idareci, kurul üyesi olarak katkıda bulundu. Şu anda tüm bilgileri kurumsal ve entelektüel sorumluluk bilinci ile değerlendirme ve üretme konusundaki çalışmalarına devam etmektedir.