AYÇA GERÇEK


Fen Edebiyat Fakültesi
0 246 211 4308 - 211 3804
aycaozcan@sdu.edu.tr

yayınlar

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

 1. Özcan, A., 2007. Hadrianopolis Cameosu. Patronvs, Festschrift für Coşkun Özgünel Coşkun Özgünel'e 65.Yaş Armağanı (Editörler Erhan Öztepe-Musa Kadıoğlu), 273-275, İstanbul.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Arslan, M., Özcan, A., 2000. A Hoard of Unpublished Bronze Coins of Ptolemy Ceraunus. American Journal of Numismatics 12, 59-66.
 2. Özcan, A., 2009. Salamis Antik Kentinden Bir Yapı Hakkında Düşünceler. Anadolu 33, 79-100, Ankara.

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Özcan, A. 2003. Antik Bizans Tekneleri. İdol Dergisi 16, 30-36, Ankara.
 2. Özcan, A. 2002. Antik Roma Tekneleri. İdol Dergisi 15, 25-31, Ankara.
 3. Özcan, A. 2002. Antik Yunan Tekneleri. İdol Dergisi 14, 11-17, Ankara.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. Özcan, A., Fırat, M. 2012. I. Ulusal Pisidia Araştırmaları Sempozyumu. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2012, Sayı:27, 269-272, Isparta.

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VA'A TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. Özcan, A., Fırat, M. 2013. I. Ulusal Pisidia Araştırmaları Sempozyumu. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 35, 18-19, İstanbul.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Özcan, A., 2004. Anazarbos'ta Zeus Olybris Kültü. II. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu. Anadolu, Ek Dizi No. 1. 28-30 Nisan 2003, Ankara, 183-196.
 2. Özcan, A., 2007. Antik Yazarlar ve Modern Seyyahların Gözüyle Burdur Antik Kentleri. I. Burdur Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 16-19 Kasım 2005, Burdur, 656-660.
 3. Gerçek, A., 2013. Kuzeybatı Pisidia'da Ele Geçen Demir Çağ Buluntu Grubu. I. Ulusal Pisidia Araştırmaları Sempozyumu, Isparta, 05-06 Kasım 2012, 48-70.
 4. Çizmeli Öğün, Z. - Özcan A., 2013. Çorum Müzesi Cam Eserleri. Kaunos/Kbid Toplantıları 2. Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu, 17-20 Haziran 2010, Ed. Ç. Gençler Güray, 2013. 53-63.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Özcan, A., 2003. Antik Çağda Kemik ve Fildişi Tıp Aletleri. III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 22-24 Ekim 2003, Şanlıurfa, 65.
 2. Özcan, A., 2005. Antik Çağda Müzikle Tedavi. IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 10-13 Mayıs 2005, Manisa, 71.
 3. Özcan A.,2013. Kültürel Mirasın Korunması ve Eğitim: Arkeo-Çocuk Projesi. TAG Türkiye Toplantısı, İzmir, 08-09 Mayıs 2013, 40.

ULUSAL TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM VE GÖSTERİM

 1. Özcan, A., 2007. Hadrianopolis Küçük Buluntuları. Marmara Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 27 Nisan 2007.
 2. Çizmeli Öğün, Z. - Özcan A., 2011. Çorum Müzesi Cam Eserleri. II. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, Çorum, 26 Eylül 2011.
 3. Özcan A., Arykanda 2010 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları. 2. Geleneksel Antiokheia Kazı Çalıştayı, Isparta, 04 Kasım 2011.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Özcan, A., 2002. Antik Çağda Pişmiş Toprak Dokumacılık Aletleri. II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 17-30 Haziran 2002, Eskişehir, 279-286.
 2. Özcan, A., 2003. Antik Çağda Pişmiş Toprak Oyuncaklar. III. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-30 Haziran 2003, Eskişehir, 166-172.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Özcan, A., Anadoluda Kentleşmenin Tarihsel Süreci: Antik Dönem Kentlerinden Türk-İslam Kentlerine. Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında Şehir ve İslam Sempozyumu Bildiri Özetleri, Isparta, 28-29 Eylül 2012, Isparta, 15-16.
 2. Özcan, A., Architecture: Display of Power in Pisidia. Internationales Kibyratis–Symposium "Zwischen den Kulturen: die antike Kibyratis und ihre Nachbarn", Viyana, 4–6 Ekim 2012.
 3. Kortholt Hürmüzlü, B. - Özcan, A. Local Communities and the Impact of Hellenistic and Roman Periods in Northwest Pisidia. The XVIIIth International Congress of Classical Archaeology, Merida, 13-17.05.2013, 70-71.
 4. Gerçek, A. 2013. "Arykanda’da Ölüm: Nekropoller ve Ölü Gömme Adetleri" Uluslararası Patara Sempozyumu 25. Yıl Sempozyumu. 11-13 Kasım 2013 Antalya

ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ

 1. Özcan, A., 2004. Alpu Tümülüsü Kemik ve Fildişi Buluntuları. I. Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu, Eskişehir, 12-15 Mayıs 2004.
 2. Özcan, A., 2006. Zeugma Mozaikleri ve Mitoloji. IV. Ulusal Obezite Kongresi, 16-19 Kasım 2006, Antalya.
 3. Özcan, A., 2007. Arykanda 2006 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları. 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli.
 4. Özcan, A., 2009. 2008 Arykanda Kazısı. 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, 25-29 Mayıs 2009.
 5. Özcan, A., 2011. 2010 Arykanda Kazısı. 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Malatya, 23-27 Mayıs 2011.
 6. Özcan, A., 2012. „Fremde“ oder „Fremdes“ in Lykien. Architektur & Wirtschaft. Fallbeispiele aus Istanbul, der Vorgeschichte und der griechisch-römischen Antike im diachronen Vergleich, Istanbul, Herbstschule am DAI Istanbul, 30.10.-01.11.2012.
 7. Özcan, A. 2013. Yeni Buluntular Işığında Pisidia Bölgesi'nde Phryg İzleri. Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları Sempozymu, Dinar-Afyonkarahisar, 25-26 Mayıs 2013.
 8. Şenol, P., Gerçek, A. 2013. “A Discussion on Equilibrium Between Tourism Development and Protection of Archeological Sites: Case of Southern Part of Türkiye” 14th International Joint World Cultural Tourism Conference, Cultural Tourism: New and Different Way, 28-30 Ekim 2013, Novi Sad, Sırbistan.

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Gültekin, A. 2012. Pisidia Antiokheia Antik Kenti Metal Buluntuları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Isparta.

ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSLARARASI BURS ALMAK

 1. 2006 Westfälische Wilhelms Universität Asia Minor Forschungsstelle Doktora Araştırma Bursu.
 2. 2007-2008 DAAD Deutscher Akademischer Austauschsdienst Doktora Araştırma Bursu. Westfälische Wilhelms Universität Münster.

ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSAL BURS ALMAK

 1. Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma Enstitüsü (AKMED) Doktora Araştırma Bursu.

DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 1. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

 1. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. Özcan, A., "Ege Göçleri ve Karanlık Çağda Anadolu, Girit-Miken Uygarlıkları” Türk-İngiliz Kültür Derneği Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri, 24 Aralık 2004, Ankara.
 2. Özcan, A., "Arykanda Antik Kenti", Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü CRP 102 Planlama Stüdyosu, Ankara.
 3. Özcan, A., "Lykia", Türk-İngiliz Kültür Derneği Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri, 21 Mart 2009, Ankara.
 4. Özcan, A., "Arykanda" 29. Müzeler Haftası Konferansı, Isparta Müzesi, 18.05.2010, Isparta.
 5. Özcan, A., "Antik Çağda Kemik ve Fildişi Buluntular", Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara.
 6. Özcan, A. "Arykanda Kemik ve Fildişi Buluntuları" Müzeler Günü Konferansı, Isparta Müzesi, 18.05.2011, Isparta.
 7. Özcan, A. "Pisidia Bölgesi Arkeolojisi ve Eğirdir" Arkeoçocuk Projesi Arkeoloji Semineri, Eğirdir Lisesi, 01.11.2011, Isparta.
 8. Özcan, A. "Pisidia Bölgesi Arkeolojisi ve Eğirdir" Arkeoçocuk Projesi Arkeoloji Semineri, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu, 14.11.2011, Isparta.

SCI, SSCI VEYA AHCI DIŞINDAKİ DERGİLERDE MAKALE DEĞERLENDİRME/HAKEMLİK

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 2. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 3. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ULUSAL YADA YEREL DÜZEYDE YAZILI VEYA GÖRSEL BASINDA YAYIN FAALİYETLERİ

 1. Özcan, A., 2000. Antik Yunan Tekneleri. Antik & Dekor 59, 142-146, İstanbul.
 2. Özcan, A., 2000. Gordion. Türsab Dergisi 194, 40-46.
 3. TRT Radyo 1 Toprak, Su, Ateş Programı "Mitolojide Ateş"
 4. Arykanda Antik Kenti, Röportaj, Keyif Peşinde Programı TRT Belgesel, 2010.
AYÇA GERÇEK